Cine se teme de întreita solie îngerească?

Info Adventist 22 octombrie 2021

Unul dintre liderii Bisericii Adventiste explică cum putem aborda subiectul cu încredere în viitor.

O doctrină centrală a teologiei noastre adventiste este întreita solie îngerească din Apocalipsa 14. În lumina evenimentelor mondiale actuale, numeroși adventiști se confruntă cu sentimente de teamă, îndoială sau descurajare în raport cu timpul sfârșitului.

Observând această realitate, directorul Departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste, Ganoune Diop, a susținut o prezentare specială pe această temă miercuri, 13 octombrie, în cadrul Consiliului anual. El i-a provocat pe credincioșii adventiști să își evalueze concepțiile teologice greșite și să reformuleze Apocalipsa ca o carte care transmite o solie plină de speranță, nu să o transforme într-un instrument al judecății sau care să genereze teamă.

„Dumnezeu a ridicat mișcarea adventistă de ziua a șaptea pentru a transmite întregii lumi un mesaj de speranță înaintea revenirii lui Isus Hristos!” a declarat Diop.

El și-a început prezentarea subliniind situația actuală la nivel mondial, amintind și criza sanitară generată de pandemia de Covid-19. Diop s-a referit, de asemenea, la criza climatică, la crizele economice și geopolitice globale și la crizele legate de migrație și de strămutare. El a menționat, de asemenea, rasismul, discriminarea, crimele împotriva umanității, nesiguranța alimentară și lipsa apei. Deși a precizat că în această situație este normal ca oamenii să se teamă, Diop consideră că ei nu ar trebui să fie paralizați de frică.

„Aceste crize sunt ceva prin care putem trece, încrezători că Isus este cu noi”, a spus el. „Acesta este motivul pentru care El îi spune bisericii din Filadelfia în Apocalipsa 3:10: «te voi păzi… de ceasul încercării». Există, de asemenea, o criză cosmică… exprimată în cartea Apocalipsa printr-un limbaj apocaliptic, dar Noul Testament o exprimă într-un limbaj simplu”, a adăugat el.

Concentrându-se apoi asupra „crizei cosmice” din capitolul 5 din Apocalipsa, Diop a subliniat că Isus – Leul lui Iuda și Mielul care a fost înjunghiat – este singurul demn să deschidă cartea (versetul 5). Mai mult, simbolismul Mielului care are „șapte coarne și șapte ochi” (versetul 6) indică omnipotența și omnisciența lui Isus. Acest adevăr ar trebui să ne dea speranță.

„Aici vedem închinare și laude pentru că Mielul a biruit!” a subliniat Diop. „Mântuirea presupune și preschimbarea disperării, rezolvarea crizei cosmice, restaurarea Împărăției lui Dumnezeu, restituirea demnității și funcției preoțești, reinstaurarea regilor și reunirea familiei noastre cosmice.”

Potrivit lui Diop, înțelegerea speranței din capitolul 5 ar trebui să ne modeleze și înțelegerea capitolului 14, ceea ce el descrie ca fiind „inima Apocalipsei”.

„Chiar și o evaluare superficială a contextului său dezvăluie următoarele teme: creația, răscumpărarea, judecata, înfrângerea lui Satana, dispariția persecutorilor și a asupritorilor poporului lui Dumnezeu, o binecuvântare din partea lui Isus și a Duhului Sfânt, protecția și pecetluirea poporului lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu… un exod escatologic, judecata, o zi a ispășirii și chiar și sărbătoarea finală a corturilor. Toate acestea numai în Apocalipsa 14!” a subliniat Diop.

Dezvoltând unele dintre aceste teme, Diop a explicat cum toate acestea sunt formulate într-un mesaj plin de speranță. „Există bucurie în acest capitol! Este prima viziune a sărbătorii celor 144.000! Aceasta dovedește că misiunea lui Dumnezeu va fi încununată de succes; răscumpărarea va fi pentru toate națiunile, triburile și popoarele! Nu trebuie să ne fie teamă.”

Apoi a avertizat audiența cu privire la faptul că adoptarea unei atitudini marcate de teamă poate deforma teologia, escatologia și comportamentul adventist, în special cu privire la subiecte importante precum semnul fiarei sau sigiliul lui Dumnezeu, făcându-i pe adventiști să devină lipsiți de iubire și moralizatori.

„Cei care confundă evenimentele viitoare cu realitatea actuală resping relațiile cu alți creștini, de exemplu, considerându-le a nu fi necesare sau utile. Ei îi confundă pe ceilalți creștini cu dușmanii din viitor și se comportă ca și cum destinul lor ar fi deja pecetluit și, mai mult, ca și cum semnul fiarei ar fi deja pus pe cei care nu respectă Sabatul biblic [sâmbăta]. Această eroare hermeneutică fundamentală le întunecă gândirea în ce privește credința, speranța și dragostea.”

Ellen White este consecventă atunci când vorbește despre semnul fiarei, iar învățăturile ei cu privire la acesta fac situația foarte clară, spune Diop. Prin evidențierea pasajelor lui Ellen White din cărțile Evanghelizare (pag. 234 în orig.) și Mărturii pentru comunitate (vol. 5, pag. 216 în orig.), Diop a subliniat faptul că tot ceea ce spune el este „profund legat de suveranitate și suficiență, precum și de pecetluirea și sfințirea realizate de Dumnezeu” și că încercările de a ne câștiga mântuirea sau de a prezice viitorul contravin acestui principiu.

„Când îngerii aruncați din cer au invadat planeta Pământ, au venit aici pentru a sabota și pentru a dezumaniza oamenii creați după chipul lui Dumnezeu”, a spus el. „Duhul lui Dumnezeu face contrariul. În vremurile din urmă, demonii vor folosi orice mijloace pentru a rupe legătura dintre Dumnezeu și cei creați după chipul lui Dumnezeu.”

Satana este foarte motivat să rupă această legătură dintre Hristos și urmașii Săi, după cum ne spun capitolele 12 și 13 din Apocalipsa. „Satana e hotărât să-L distrugă pe Hristos și astfel să împiedice mântuirea să devină realitate, să șteargă toate semnele care arată spre Hristos”, a afirmat Diop.

El a adăugat: „Apocalipsa 13 descrie modul în care Satana îi hărțuiește pe creștini prin persecuții și înșelăciuni și chiar reușește să îi învingă pe mulți – martirii din Apocalipsa 13:7. În capitolul 13, Satana se folosește de entități politice și religioase pe care le transformă în aliații săi pentru a-i persecuta și înstrăina pe sfinți și pentru a produce trinități și entități false care încearcă să imite și să uzurpe autoritatea lui Dumnezeu.”

Diop a încurajat audiența spunând că, în ciuda acestor dificultăți, dacă există o legătură puternică între Hristos și discipolii săi, Satana nu are nicio putere. Printr-o relație personală cu Hristos și concentrându-se din toată inima asupra Lui, afirmă el, distragerile – locale sau globale – pot fi înăbușite, iar frica, eradicată.

„Indiferent de circumstanțe, fiecare putem duce un mesaj de speranță, și nu numai atât. Trebuie, de asemenea, să credem în acest mesaj”, a subliniat Diop. „În Apocalipsa 14 există mai mult decât se vede la prima vedere. Fie ca noi toți, în calitate de adventiști, să mergem în toată lumea și să împărtășim faptul că speranța vine – și că Isus este speranța noastră.”

Autor: Maryellen Hacko

Sursa: Adventist Review