Sugestii de lectură - Ceasornicarul orb

Info Adventist 27 noiembrie 2022

Corifeii ateismului și, mai ales, cei ai noului ateism, sunt foarte vocali în promovarea „religiei” lor. Argumentele lor sunt prezentate ca fiind științifice, desi, de fapt, nu sunt decât interpretări ale științei.

Ceasornicarul orb, de Richard Dawkins, Editura Humanitas, București, 2017.

Clinton Richard Dawkins, (n.1941 în Nairobi, Kenya) este un eminent etolog britanic, biolog evoluționist și autor. Profesor la Catedra pentru Popularizarea Științei „Charles Simonyi” din cadrul Universității Oxford, din anul 1995 până în anul 2008, în prezent se află în fruntea Fundației Richard Dawkins pentru Rațiune și Știință.

Richard Dawkins s-a afirmat pentru prima dată în anul 1976, odată cu publicarea primei sale cărți, Gena egoistă, care promova o concepție despre evoluție centrată pe genă, și a introdus în vocabular termenul de memă, contribuind astfel la întemeierea domeniului memeticii. În 1982 a adus o importantă contribuție la dezvoltarea științei evoluției prin teoria sa, prezentată în cartea Fenotipul extins (The Extended Phenotype), conform căreia manifestările fenotipice nu sunt limitate la nivelul organismului, ci se extind în mediu, incluzând și corpul altor organisme. De atunci pînă în prezent a publicat un număr important de cărți despre evoluție, cu mare succes la public, luând totodată parte la o serie de talk-show-uri având ca temă biologia evoluționistă, creaționismul și religia.

Dawkins este ateu, umanist și, în calitate de comentator al științei, religiei și politicului, printre cei mai renumiți intelectuali vorbitori de limbă engleză. Ca o analogie la celebrul „Buldogul lui Darwin”, cum era supranumit Thomas Huxley, modul înflăcărat cu care apără teoria darwinistă a evoluției i-a conferit lui Richard Dawkins apelativul de „Rottweiler-ul lui Darwin”.

Dintre volumele publicate de el, în limba română au fost traduse:

  1. Gena egoistă (Editura Tehnică, 2006);
  1. Un râu pornit din Eden (Editura Humanitas, 1996);
  2. Himera credinței în Dumnezeu (Editura Curtea Veche, 2007)
  3. Ceasornicarul orb (Humanitas, 2009, 2017) ( adică prezenta lucrare).

Despre acestă lucrare autorul spune în Prefață: „Am scris această carte încredințat fiind că existența noastră reprezenta odinioară cel mai mare dintre mistere, dar ea a încetat să mai fie un mister. Darwin și Wallace au găsit răspunsul, însă noi vom continua o vreme de acum încolo să adăugăm note de subsol la soluția lor. Am scris această carte pentru că m-a surprins numărul mare al celor care nu numai că păreau să nu cunoască soluția elegantă și frumoasă la această problem profundă, dar de multe ori nici măcar nu-și dădeau seama că există o problemă.(p.7).

Și adaugă autorul: „Din motive care nu îmi sunt cu totul limpezi, darwinismul pare să aibă mai multă nevoie de a fi apărat decât alte adevăruri asemănătoare din alte ramuri ale științei. Mulți dintre noi nu au nici cea mai mică idee despre teoria cuantică sau despre relativitatea specială și generală a lui Einstein, dar acest fapt în sine nu ne determină să le contestăm. Spre deosebire de  „eisensteinism”, darwinismul pare să fie privit de criticii oricât de ignoranți ca o pradă ușoară.”(p.9).

Și referindu-se la motivația sa pentru a crede ceea ce propagă, Dawkins spune: „Vreau să ofer cititorului perspectiva propriei noastre existențe ca mister tulburător, iar în acelaș timp să transmit întregul entuziasm legat de faptul că misterul are o soluție elegantă aflată la îndemâna noastră. Mai mult, vreau să-l conving pe citator nu doar că viziunea darwinistă a lumii se întâmplă să fie adevărată, ci și că este singura teorie cunoscută care poate, în principiu, lămuri misterul existenței noastre.”(p.8)( sublinierea mea).

O lectură necesară pentru a înțelege argumentele ateilor și, în acelaș timp, o lectură utilă pentru a verifica propriile credințe în existența unui Dumnezeu Creator.

Lectură utilă, atentă, critică, circumspectă și complete…

Dr. Valeriu Petrescu