Ofertă angajare Centrul Educațional Stupini - Brașov

Info Adventist 8 iulie 2021

Administrator Centrul Educațional Adventist Stupini (soțul) – Cod COR 515303

Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea oferă spre ocupare un post de ADMINISTRATOR pentru Centrul Educațional Adventist Stupini.

Cerințele candidatului sunt următoarele:

 • calitatea de membru al bisericii AZȘ;
 • studii generale;
 • abilități de comunicare, colaborare cu persoanele cu care intră în contact în îndeplinirea sarcinilor, comportament adecvat situațiilor în care se află;
 • capacitatea și discernământul necesare pentru luarea unor decizii rapide, eficiente și responsabile;
 • abilități de planificare și organizare;
 • rezistență la efort și stres și să nu prezinte probleme de sănătate care să nu îi permită să își îndeplinească sarcinile;
 • abilități de lucru în echipă, de cooperare și colaborare;
 • permis de conducere categoria B;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
 • experiența anterioară în întreținerea spațiilor și amenajarea clădirilor este considerată un avantaj.

Descrierea postului:

 • răspunde și execută lucrările de curățenie și întreținere a spațiilor interioare și exterioare centrului;
 • participă la efectuarea lucrărilor de modernizare/modificare a spațiilor interioare și exterioare centrului;
 • verifică starea bunurilor care se află în centru și răspunde de întreținerea în vederea unei bune funcționări a acestora, precum și utilizarea corectă a echipamentelor de lucru, potrivit instrucțiunilor tehnice;
 • pe perioada stării de pandemie, asigură respectarea regulilor sanitare comunicate de autoritățile locale;
 • planifică, organizează și distribuie materialele și accesoriilor necesare desfășurării activității personalului din cadrul obiectivului;
 • menține și actualizează stocul privind materialele necesare desfășurării activității și informează superiorii referitor la necesitatea achiziției de noi bunuri;
 • pregătește rapoartele de cheltuieli;
 • supraveghează personalul din cadrul obiectivului, urmărește calitatea muncii acestora;
 • întocmește recepția pentru toate materialele cumpărate (cu aprobare) și predă documentele către departamentul financiar spre decontare/plată;
 • asigură inventarul bunurilor din centru;
 • asigură protocolul delegațiilor sosite, cazarea oaspeților și soluționarea eventualelor solicitări din partea oaspeților;
 • aduce la îndeplinire orice alte sarcini care se impun pentru buna funcționare a centrului și a activităților desfășurate aici.

Pachet salarial/beneficii:

 • conform grilei bisericii;
 • se asigură cazarea în centru.

Lucrător bucătărie Centrul Educațional Adventist Stupini (soția) – Cod COR 941201

Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea oferă spre ocupare un post de LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE pentru Centrul Educațional Adventist Stupini.

Cerințele candidatului sunt următoarele:

 • calitatea de membru al bisericii AZȘ;
 • studii generale;
 • abilități de comunicare, colaborare cu persoanele cu care intră în contact în îndeplinirea sarcinilor, comportament adecvat situațiilor în care se află;
 • capacitatea și discernământul necesare pentru luarea unor decizii rapide, eficiente și responsabile;
 • abilități de planificare și organizare;
 • rezistență la efort și stres și să nu prezinte probleme de sănătate care să nu îi permită să își îndeplinească sarcinile;
 • abilități de lucru în echipă, de cooperare și colaborare;
 • experiența anterioară în pregătirea și servirea hranei este considerată un avantaj.

Descrierea postului:

 • asigură pregătirea și servirea hranei;
 • pregătește meniul și îl prezintă spre aprobare și consultare administratorului și coordonatorului de grup de oaspeți;
 • asigură inventarul bunurilor din bucătărie;
 • se îngrijește de buna utilizare și funcționare a echipamentelor și a bunurilor din bucătărie;
 • asigură planificarea, organizarea produselor necesare pentru prepararea hranei;
 • dă dovadă de spirit de răspundere în timpul executării sarcinilor de serviciu;
 • însușirea și respectarea prevederilor legislației din domeniile securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență, precum și măsurile de aplicare a acestora;
 • asigură curățenia în spațiile de lucru;
 • prezintă o conduită morală, o atitudine amabilă față de toți oaspeții și adoptă un comportament în măsură să promoveze imaginea instituției;
 • aduce la îndeplinire orice alte sarcini care se impun pentru buna funcționare a centrului și a activităților din centru.

Pachet salarial/beneficii:

 • conform grilei bisericii;
 • se asigură cazarea în centru.

Candidații interesați pot trimite până la data de 15 August 2021 un Curriculum vitae însoțit de scrisoare de intenție la următoarea adresă de e-mail [email protected].

Candidații selectați vor fi invitați la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceștia.