Apel la transparență

Acasă 26 mai 2022

Este imperativ ca Biserica să practice responsabilizarea astfel încât să mențină credibilitatea.

Toate organizațiile funcționează cel mai bine atunci când există transparență – nu doar între entitățile din cadrul organizației, ci și față de părțile interesate. Deși Dumnezeu este capul bisericii, membrii, instituțiile confesionale și instituțiile de suport sunt ținute împreună predându-I-se Lui și printr-o legătură de încredere și bunăvoință reciprocă.

Pentru a duce la bun sfârșit misiunea încredințată de Dumnezeu, este imperativ ca Biserica să practice responsabilizarea astfel încât să mențină cea mai înaltă credibilitate. În cadrul Bisericii se realizează deja audituri independente periodice ale registrelor și practicilor sale financiare, dar există și alte domenii de responsabilitate etică în care Biserica a identificat necesitatea de a se dezvolta.

În armonie cu acest scop, al X-lea obiectiv al planului strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea constă în „sporirea transparenței, responsabilizării și credibilității organizației, a operațiunilor și a inițiativelor misionare”. Indicatorii cheie de performanță (KPI) se împart în trei categorii: evidența membrilor, liderii Bisericii și implementarea planului strategic „Eu voi merge”.

Este vital ca Biserica să aibă o evidență precisă a membrilor, inclusiv o reprezentare exactă a celor care au decedat sau care s-au retras. Statisticile privind numărul de membri dintr-o anumită zonă oferă informații utile pentru a planifica alocarea resurselor și pentru a decide limitele teritoriilor Bisericii, precum conferințele, câmpurile, misiunile și uniunile.

Pentru ca totul să fie uniform la nivel global, KPI 10.1 prevede „adoptarea pe scară largă a unui software pentru păstrarea evidenței membrilor pentru a spori acuratețea registrelor de membri din bisericile locale”. Dacă toate entitățile confesionale lucrează împreună în vederea atingerii acestui obiectiv, vom putea evalua mai bine progresul nostru în diferitele zone ale lumii.

Un al doilea aspect al celui de-al X-lea obiectiv se referă la angajații Bisericii. Pe măsură ce lucrarea avansează și persoane din întreaga lume sunt chemate să slujească în diferite poziții, este necesar ca acestea să fie instruite în mod adecvat pentru a-și asuma sarcinile cu competență și integritate. Pentru a ajuta în acest proces, „Eu voi merge” sugerează un „proces de orientare pentru directorii de departamente și membrii comitetelor executive din toate unitățile structurii organizaționale, care să fie dezvoltat și implementat pe scară largă (10.2)”. Deși există o anumită marjă de manevră pentru ca diferitele unități administrative să implementeze acest lucru în funcție de nevoile lor particulare și/ sau de considerațiile culturale, competențele de bază necesare pozițiilor lor nu ar trebui trecute cu vederea.

Este, de asemenea, vital ca liderii și pastorii bisericilor locale să se implice din poziția la care i-a chemat Dumnezeu și „să demonstreze cele mai înalte standarde de integritate și comportament etic în relațiile interpersonale și în domeniul financiar (10.3)”. Acest lucru presupune curăția morală, demnitatea și respectul în relațiile umane, precum și gestionarea etică a finanțelor personale. O persoană care are aceste principii poate fi de încredere în gestionarea resurselor lui Dumnezeu, returnate bisericii de către membrii credincioși.

Scopul final al obiectivului nr. 10 se referă la planul strategic „Eu voi merge”. Diviziunile ar trebui să fie pregătite să prezinte un raport anual cu privire la modul în care au realizat progrese în ceea ce privește indicatorii cheie de performanță descriși în plan. Acest lucru va fi facilitat de un formular online standardizat, precum și de rapoarte regulate la fiecare Consiliu anual (10.4).

În plus, la fiecare cinci ani, departamentele, instituțiile și agențiile Conferinței Generale vor raporta în cadrul Consiliului anual cu privire la contribuția lor la realizarea obiectivelor stabilite în acest plan.

Biserica noastră este incredibil de diversă. Prin harul lui Dumnezeu, Evanghelia ajunge la „orice neam, orice seminţie, orice limbă şi orice norod” (Apocalipsa 14:6) prin mijloace diferite și prin eforturile credincioase ale membrilor ca dumneavoastră și ca mine, care lucrează împreună pentru un scop comun.

Intenția din spatele obiectivului nr. 10 al planului strategic „Eu voi merge” este de a aduce coerență administrativă în frumoasa diversitate a mișcării noastre globale și de a ne uni mai strâns în așteptări clare și evaluări bazate pe date, în timp ce căutăm să Îi fim credincioși lui Dumnezeu.

 Autor: Beth Thomas/ Adventist News Network

Sursa: Adventist News Network