Biserica Adventistă are o situație financiară stabilă, în ciuda contextului internațional

Info Adventist 10 iunie 2022

Marți, 7 iunie, în cadrul celei de-a LXI-a sesiuni a Conferinței Generale, Paul Douglas, trezorierul CG, a prezentat Raportul Trezorierului, oferind o imagine de ansamblu asupra stării financiare a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din ultimii șapte ani.

Douglas și-a început prezentarea prin a recunoaște că actuala stare financiară a Bisericii nu ar fi fost posibilă fără călăuzirea constantă a lui Dumnezeu – nu numai în ultimii șapte ani, ci încă de la începutul Bisericii Adventiste în 1863.

„Potrivit arhivelor, în anul 1863, când a fost organizată Conferința Generală [CG], existau 125 de biserici care înapoiau zecime în valoare totală de 8.000 de dolari”, a început el. „Aproape 160 de ani mai târziu, cu peste 90.000 de biserici, zecimea ajunge la aproximativ 2,7 miliarde de dolari, darurile din partea bisericilor locale ajung la 1 miliard de dolari, iar darurile pentru misiune la 81 de milioane de dolari în daruri pentru misiunea globală. Aceștia, prieteni, sunt banii lui Dumnezeu care trebuie folosiți pentru misiunea pe care ne-a încredințat-o.”

„Avem minunatul privilegiu de a fi parteneri cu Divinitatea!”, a declarat el.

PERIOADA 2015-2019

Potrivit raportului său, în acești cinci ani s-a înregistrat o creștere modestă a zecimii și darurilor pentru misiune, deși a fost considerabil mai mică decât cea din cei cinci ani care i-au precedat. În timp ce în perioada 2015-2019 zecimea totală a fost de 12 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 6%, în perioada 2010-2014 totalul zecimii la nivel mondial a crescut cu 32%. Tot astfel, în perioada 2015-2019, darurile pentru misiune au ajuns la 429 de milioane de dolari, reprezentând o creștere de 3%, în comparație cu perioada 2010-2014, când acestea au crescut cu 37%.

„Darurile pentru misiunea globală au fost în scădere constantă de-a lungul anilor”, a explicat Douglas. „În prezent, la fiecare dolar din zecimea returnată de membrii bisericii, aproximativ 3,5 cenți sunt oferiți ca dar pentru misiunea globală. În anii ’30, perioada de vârf a donațiilor pentru misiunea globală, media era de 60 de cenți.”

În ciuda creșterii modeste a zecimii și darurilor, situația financiară generală a Bisericii la sfârșitul anului 2019 a fost pozitivă. La sfârșitul anului 2019, numerarul și investițiile CG ajungeau la 344 de milioane de dolari, o creștere de 7,9% față de începutul acestei perioade de cinci ani, în 2015. În plus, activele au crescut cu 5,6%, ajungând la 513 milioane de dolari, iar pasivele au scăzut cu 7,1%, ajungând la 462 milioane de dolari.

Veniturile și câștigurile totale pentru acești cinci ani au fost în medie anuală de 243 de milioane de dolari, peste 70% provenind din zecimi și daruri. Între timp, cheltuielile totale au fost în medie de 240 de milioane de dolari, 32,3% reprezentând fonduri alocate diviziunilor mondiale, instituțiilor CG și lucrării misionare în Fereastra 10/40. Pentru o defalcare mai cuprinzătoare, puteți citi raportul complet al trezorierului, disponibil în limba engleză.

PANDEMIA DE COVID-19

După ce a schițat situația financiară generală a Bisericii în perioada 2015-2019, Douglas a vorbit despre dificultățile cauzate de pandemia de Covid-19 în prima jumătate a următorilor cinci ani – inclusiv amenințarea la adresa vieții, lockdown­-urile generalizate și închiderea bisericilor, ceea ce a împiedicat returnarea zecimilor și a darurilor și a afectat sursele de venit în cazul a numeroși credincioși.

„Efectul pandemiei nu a fost doar asupra vieților sau bunăstării economice. Covid-19 a fost, de asemenea, o amenințare la adresa comuniunii bisericii noastre, în sensul că multe clădiri rămân încă închise, la mai mult de doi ani după debutul pandemiei”, a declarat el, amintind, de asemenea, numeroșii credincioși credincioși care „au așteptat ameliorarea situației pentru a trimite fondurile”.

Douglas a vorbit, de asemenea, despre modul în care liderii Bisericii au cerut în rugăciune înțelepciune pentru a ști cum să acționeze în timpul pandemiei și au luat decizia de a „supraviețui crizei fără a afecta misiunea”. Acest lucru a însemnat că nu au fost suspendată alocarea fondurilor diviziunilor, uniunilor și instituțiilor, ci au fost reduse cheltuielile administrative prin intermediul mai multor măsuri precum: suspendarea tuturor călătoriilor, autorizarea personalului de a lucra de acasă, organizarea de întâlniri pe Zoom, amânarea creșterilor salariale și reducerea anumitor beneficii, revizuirea și ajustarea bugetului de funcționare și altele.

„Îl lăudăm pe Dumnezeu că misiunea nu a fost afectată în mod negativ în 2020, deoarece Conferința Generală a păstrat un nivel al capitalului de lucru și al lichidităților care i-a permis să reziste crizei financiare”, a declarat Douglas. „Îl lăudăm pe Dumnezeu și Îi acordăm tot creditul pentru că ne-a îndrumarea Sa, astfel încât totul să fie posibil!”

ÎN PREZENT – 2021

Comparând situația financiară a Bisericii la nivel mondial de la finalul anului 2021 cu cea din 2019, Douglas a subliniat „binecuvântările lui Dumnezeu” și modul în care Biserica și-a revenit în ciuda declinului financiar din anul 2020.

Totalul numerarului și al investițiilor din anul 2021 a fost de 414 milioane de dolari (o creștere de 20,3% față de 2019), activele totale ajungând la 594 de milioane de dolari (o creștere de 15,9%), pasivele totale au fost de 62 de milioane de dolari (o creștere de 23,1%), iar activele nete au fost de 532 de milioane de dolari (o creștere de 15,1%). La sfârșitul anului 2021, 69,6% din activele totale și 77,8% din activele nete erau deținute sub formă de capital și, respectiv, de investiții.

Veniturile și câștigurile totale pentru anul 2021 au fost de 270 de milioane de dolari, aproximativ 60% provenind din zecimi și daruri, în timp ce cheltuielile totale au fost de 215 milioane de dolari, 32,4% alocându-se diviziunilor, instituțiilor CG și lucrării în Fereastra 10/40. În general, situația este mai bună decât cea din perioada 2015-2019. În plus, CG a raportat 97,61% din capitalul de lucru recomandat și 112,61% din activele lichide propuse pentru anul 2021, nivelul fiind mai mare decât în 2019 în ambele cazuri.

În cele din urmă, în anul 2021 s-a înregistrat o creștere de puțin peste 29 de milioane de dolari la fondul de funcționare al CG. Principalii factori care au contribuit la această creștere au fost o moștenire lăsată de un credincios adventist, economii realizate ca urmare a reducerii costurilor de funcționare în anul 2020 și creșterea zecimii și a darurilor.

În loc să folosească aceste fonduri pentru a echilibra bugetul Bisericii, spune Douglas, echipa a fost „convinsă că Dumnezeu ne testa hotărârea și disponibilitatea de a îndrăzni să găsim modalități inovatoare și cu impact de a ne implica în misiune”.

Această convingere a dus la nașterea „Mission Impact Fund” [„Fondul pentru impact misionar”], care va susține inițiativele locale „Eu voi merge” din întreaga lume, alocând fonduri pentru inițiative misionare ale bisericilor locale. Pentru a afla mai multe despre acest fond și despre cum se pot solicita resurse financiare, citiți articolul nostru aici.

PERSPECTIVA FINANCIARĂ GLOBALĂ

Raportul Trezorierului din acest an a pus accentul pe natura globală a structurii financiare și operaționale a Bisericii, inclusiv pe modul în care fondurile sunt distribuite pentru misiune și pe modul în care monedele și piețele globale au influențat fondurile primite de CG. Aceste aspecte au fost discutate pe rând.

I. FINANȚAREA DIVIZIUNILOR, INSTITUȚIILOR ȘI PROGRAMELOR MISIONARE

În fiecare an, CG alocă în mod regulat și excepțional fonduri pentru a susține activitatea diviziunilor sale și a câmpurilor atașate pentru a lucra în teritoriile și instituțiile lor și pentru a susține activitățile din Fereastra 10/40. În 2021, au fost alocate 67,6 milioane de dolari, iar această sumă a rămas relativ stabilă.

Pe lângă finanțarea activității diviziunilor și instituțiilor, programul Global Mission [Misiune globală], gestionat de biroul Adventist Mission [Misiune Adventistă] are ca scop transmiterea Evangheliei în mijlocul celor care nu au auzit încă solia ei. În perioada 2015-2019, au fost finanțate 5.467 de proiecte cu o sumă totală de 50,7 milioane de dolari, susținând în fiecare an 1.600 de misionari care au intrat în noi teritorii. Costurile au fost împărțite între CG (41%), diviziuni (17,6%), uniuni (15%), câmpuri locale (20,1%) și alte surse (6,3%).

Douglas s-a referit la activitatea International Personnel Resources and Services (IPRS [Resurse și servicii pentru personalul internațional]), departamentul de resurse umane responsabil de misionari și de păstrarea legăturii între CG și diviziuni pentru angajarea personalului internațional (ISE). El a subliniat faptul că, recent, Comitetul pentru misiune al CG  a votat o propunere de schimbare a criteriilor de folosire a resurselor IPRS, astfel încât să se concentreze asupra populațiilor lumii la care mesajul Evangheliei nu a ajuns încă.

În cele din urmă, trezorierul a abordat subiectul parității zecimii, în conformitate cu decizia luată în Consiliul anual din 2019 și care va afecta toate cele 13 diviziuni. Deoarece Diviziunea Nord-americană direcționează spre CG un procent mai mare din zecime decât celelalte diviziuni, s-a decis ca celelalte 12 diviziuni să ajungă de la 2% la 3%, cu o creștere anuală de 0,1% pe parcursul a 10 ani.

II. PIEȚELE FINANCIARE, INFLAȚIA ȘI PERSPECTIVE DE VIITOR

Continuând discuția despre natura globală a structurii și perspectivelor financiare ale Bisericii, Douglas a făcut o scurtă prezentare generală a schimbărilor observate în ultimii ani pe piețele financiare globale. Dolarul american s-a întărit în perioada 2015-2021, ceea ce a însemnat că valoarea a aproximativ 80% din fondurile primite de CG din anumite țări a scăzut din cauza a șase monede importante: realul brazilian, pesoul mexican, euro, wonul coreean, dolarul australian și pesoul filipinez. „La rândul său, acest lucru ne-a diminuat capacitatea de a oferi mai mult sprijin Bisericii mondiale”, a explicat el.

În ciuda acestui fapt, piețele financiare au oferit sprijin suficient pentru operațiunile financiare ale Bisericii în perioada 2020-2021. Cu toate acestea, privind spre viitor, creșterea inflației, cauzată de pachetele de măsuri adoptate de guverne în timpul pandemiei, precum și de conflictul dintre Rusia și Ucraina, a schimbat contextul economic, iar în viitor ne-am putea confrunta cu dificultăți.

„Acesta a fost începutul unei ciclu de creștere a inflației care face ravagii”, a explicat Douglas. „Costurile cu forța de muncă, costurile de întreținere, cheltuielile de funcționare și materialele au devenit mai scumpe atât pentru Biserică, cât și pentru credincioși.”

Douglas a remarcat, de asemenea, faptul că și criza din Ucraina dus la creșterea costurilor și că lumea pare să „intre dintr-o criză în alta, ceea ce, cu siguranță, este un semn al apropierii sfârșitului timpului”.

„Biserica nu este imună la realitățile economice și la tulburările pe care aceste realități le creează în timp ce ne implicăm” în împlinirea misiunii încredințate de Isus, a spus Douglas. Apoi, trezorierul a subliniat cinci dificultăți cu care Biserica Adventistă se va confrunta în viitor:

1. Găsirea unui echilibru între creștere și stabilitate

2. Asigurarea capitalului de lucru și a lichidităților

3. Trecerea la un nivel mai ridicat de autonomie

4. Incertitudinile cauzate de conflictele geopolitice, volatilitatea valutară și schimbarea reglementărilor

5. Înțelegerea schimbărilor de paradigmă provocate de crize, noile tehnologii și schimbările de gândire de la o generație la alta.

Douglas și-a încheiat raportul încurajându-i pe membri și spunându-le că „indiferent ce dificultățile enumerate și de altele care vor apărea, avem asigurarea că Dumnezeu este cu noi… Când suntem parteneri cu Dumnezeu, nu avem de ce să ne temem – nici măcar de eșec. Isus revine, prieteni! Haideți să ne implicăm și să terminăm această lucrare «„nici prin putere, nici prin tărie”, ci prin Duhul Meu», zice Domnul (Zaharia 4:6)”.

Raportul integral al trezorierului pentru sesiunea Conferinței Generale din anul 2022 poate fi descărcat [în limba engleză] de aici, iar transmisiunea în direct poate fi urmărită aici.

Autori: Maryellen Hacko și Angelica Sanchez

Sursa: Adventist News Network și Departamentul Comunicare