The 61st General Conference Session of the Seventh-day Adventist Church, Americas Center Convention Complex, St Louis, Missouri, USA, June 6-11, 2022,
The 61st General Conference Session of the Seventh-day Adventist Church, Americas Center Convention Complex, St Louis, Missouri, USA, June 6-11, 2022,

Biserica Adventistă reafirmă rolul Bibliei și al Spiritului Profetic

Info Adventist 16 iunie 2022

Rezoluția privind Biblia și declarația cu privire la Spiritul Profetic subliniază locul central pe care acestea îl au în Biserica Adventistă.

Delegații la sesiunea din anul 2022 a Conferinței Generale (CG), care a avut loc în St. Louis, Missouri, Statele Unite, au votat o rezoluție privind Sfânta Scriptură și o declarație de încredere în scrierile lui Ellen G. White. Ambele au fost votate în cadrul celei de-a XI-a ședințe de lucru, în după-amiaza zilei de 9 iunie.

Rezoluție privind Biblia

Rezoluția cu privire la Biblie afirmă că delegații la Sesiunea CG își exprimă „convingerea că Biblia este Cuvântul inspirat și revelat al lui Dumnezeu”. De asemenea, se afirmă că „prin Sfintele Scripturi, Dumnezeu S-a revelat pe Sine și voia Sa omenirii”, adăugând că „întreaga Biblie este inspirată și trebuie înțeleasă ca un întreg pentru a ajunge la concluzii corecte cu privire la adevăr în cazul oricărui subiect revelat”.

Într-o altă parte a rezoluției, delegații subliniază faptul că ei cred „că Biblia este Cuvântul profetic al lui Dumnezeu” și adaugă: „Ne luăm angajamentul de a o studia cu rugăciune și de a urma învățăturile Bibliei, Cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu”.

În ultimele două paragrafe, documentul afirmă în parte că delegații cred, de asemenea, „că Biblia ne conduce… la o relație vie cu Dumnezeu prin Isus Hristos” și adaugă: „Ne exprimăm profunda recunoștință față de Dumnezeu, deoarece în Scripturi găsim speranța de a trăi în mijlocul dificultăților din această lume”. Acesta se încheie afirmând că „Biblia ne vorbește despre planul lui Dumnezeu”, inclusiv despre momentul în care El va „pune capăt pentru totdeauna păcatului și păcătoșilor și va instaura dreptatea pe Noul Pământ”.

Textul integral al Rezoluției cu privire la Sfânta Scriptură este disponibil aici.

Declarație de încredere în scrierile lui Ellen G. White

De asemenea, delegații au votat pentru aprobarea Declarației de încredere în scrierile lui Ellen G. White, care, printre altele, subliniază legătura dintre Biblie și scrierile ei. În ea, delegații declară că își exprimă… profunda recunoștință pentru călăuzirea profetică a lui Dumnezeu în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea”, adăugând: „Credem că scrierile lui Ellen G. White au fost inspirate de Duhul Sfânt, Îl au în centru pe Hristos și sunt bazate pe Biblie”.

Delegații declară și că își iau angajamentul să studieze „scrierile lui Ellen G. White cu rugăciune și cu inimi deschise să urmeze sfaturile și instrucțiunile găsite în ele”, adăugând: „Credem că studiul… scrierilor ei ne apropie de Dumnezeu și de Cuvântul Său infailibil – Scripturile – oferindu-ne o experiență transformatoare și care ne va întări credința”.

În ultimul paragraf, delegații afirmă că se bucură pentru ceea ce s-a realizat prin răspândirea scrierilor ei „atât în format tipărit, cât și în format electronic”. Se adaugă: „Încurajăm continuarea dezvoltării de strategii atât la nivel mondial, cât și local, pentru a încuraja răspândirea  și studierea scrierilor ei în cât mai multe limbi”.

Declarația se încheie prin cuvintele: „Studierea acestor scrieri este un mijloc eficient de a întări și a pregăti poporul lui Dumnezeu pentru a face față dificultăților din aceste ultime zile, pe măsură ce ne apropiem de revenirea iminentă a lui Hristos.”

Textul integral al Declarației de încredere în scrierile lui Ellen G. White este disponibil aici.

Procesul de vot

Cele două documente au fost adoptate după o dezbatere însuflețită în cadrul căreia s-a făcut propunerea de a retrimite rezoluția privind Biblia în Comitetul administrativ, de a amâna luarea unei decizii cu privire la Declarația de încredere în scrierile lui Ellen G. White și de reconsiderare a deciziei de a retrimite rezoluția în Comitetul administrativ.

Delegații care au luat cuvântul au declarat că nu au o problemă cu documentele în sine, ci cu unele cuvinte sau sintagme care, în opinia lor, ar putea fi înlocuite sau exprimate mai bine.

După un schimb animat de replici, delegații au revenit asupra deciziei de a retrimite Rezoluția cu privire la Biblie în Comitetul administrativ, iar în cele din urmă a fost aprobată cu 88,8% din voturi. După ce au aprobat rediscutarea Declarației de încredere privind scrierile lui Ellen G. White, delegații au aprobat documentul cu 84,9% din voturi.

Autor: Marcos Paseggi

Sursa: Adventist Review