Biserica Adventistă subliniază responsabilitatea față de tineri

Info Adventist 12 mai 2022

Este important să îi ajutăm pe tinerii noștri să ia decizii bazate pe informații fidele din punct de vedere biblic.

Fiecare epocă a prezentat provocări pentru tineri, însă acesta este un moment unic în istorie. Punerea la îndoială a valorilor tradiționale acceptate timp îndelungat, expunerea la tentații prin intermediul tehnologiei și materialismului sunt lucruri la care suntem cu toții expuși. Pe măsură ce tinerii și tinerii adulți își formează propria identitate în afara influenței părinților, aceste probleme arată vulnerabilitatea lor la îndepărtarea de credința și valorile în care au fost crescuți. Este important să le slujim tinerilor noștri într-un mod care să-i ajute să își dezvolte propria viață spirituală.

Isus a spus: „Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin!” (Luca 17:1). El continuă pronunțând un blestem împotriva celor care îi familiarizează pe cei tineri și vulnerabili cu păcatul, făcându-i să se poticnească.

Cel de-al șaptelea obiectiv al planului strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este de a „ajuta adolescenții și adulții să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc și să exemplifice o concepție biblică cu privire la lume și viață”. Deși există mai multe aspecte care ar putea fi abordate, planul strategic stabilește în mod specific trei indicatori cheie ai progresului (KPI): relația tinerilor și a tinerilor adulți cu Scriptura, opinii fundamentate pe Biblie cu privire la problemele personale și sociale și o relație sănătoasă cu mass-media.

Este important să îi ajutăm pe tinerii noștri să ia decizii bazate pe informații biblice fidele, prețuind cuvântul inspirat. Prin KPI 7.1, instituțiile de învățământ adventiste de ziua a șaptea sunt încurajate să predea metoda istorico-gramaticală de interpretare a Bibliei și abordarea istoricistă a înțelegerii și interpretării profețiilor.

Pe scurt, cursurile predate în instituțiile adventiste ar trebui să-i determine pe tinerii noștri să înțeleagă, să respecte și să creadă în Biblie ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Ele nu ar trebui să-i invalideze mesajul prin folosirea metodei istorico-critice sau prin spiritualizarea relatărilor literale așa cum au fost ele înțelese și transmise de profeți sub inspirația Duhului Sfânt (2 Petru 1:21).

Deși normele culturale se schimbă și relatările Scripturii sunt date la o parte ca fiind fabule, în special relatarea cu privire la creație, noi trebuie să-i învățăm pe tinerii noștri să dea un răspuns chibzuit și rațional atât în problema originilor noastre, cât și în cea a destinului nostru. Aceasta este esența a ceea ce înseamnă să fii adventist de ziua a șaptea.

Considerarea Cuvântului lui Dumnezeu ca fiind „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire” (2 Timotei 3:16) va influența în mod natural modul în care trăim în această lume. Cu toții, dar în special tinerii și tinerii adulți, suntem vulnerabili la acceptarea practicilor și ideologiilor lumești. KPI 7.2 abordează necesitatea ca „tinerii și tinerii adulți să îmbrățișeze credința că trupul este templul Duhului Sfânt, abținându-se de la consumul de alcool, tutun și de droguri în scop recreativ și alte comportamente de risc” (Convingerea fundamentală nr. 22). Al doilea aspect este acela că îi încurajăm să „îmbrățișeze învățăturile bisericii cu privire la căsătorie și să își păstreze puritatea sexuală” (Convingerea fundamentală nr. 23).

Acestea sunt două domenii cheie ale stilului de viață cărora este important ca tinerii noștri să le acorde atenție, oferindu-le un fundament pentru o viață plină de împlinire și fericire și protejându-i de urmări negative care îi vor urmări pentru tot restul vieții.

În cele din urmă, este necesară utilizarea etică și responsabilă a platformelor media de către elevi (KPI 7.3). Mass-media reflectă și consolidează valorile culturale din societate și este adesea contrară valorilor biblice. Atât în ceea ce privește consumul acesteia, cât și pe măsură ce tinerii își găsesc vocea pe rețelele de socializare, Biserica ar trebui să aibă o influență activă pentru a-i ajuta să înțeleagă importanța aplicării sfatului din Filipeni 4:8 la conținutul pe care îl consumă: „Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.”

Aceste obiective nu sunt simple cerințe legaliste la care trebuie să ne conformăm, ci, mai degrabă, rodul unei experiențe dinamice cu Isus, caracterizate de o viață de predare deplină față de El. Aceste principii nu sunt doar pentru tineri. Nu ar trebui să le impunem tinerilor noștri un standard căruia adulții nu sunt dispuși sau capabili să se conformeze.

Haideți să alegem să modelăm o experiență cu Isus ca Mântuitor și Domn, trăind „cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4) și ajutându-i pe tinerii noștri să pună o temelie a credinței care să-i pregătească pentru veșnicie.

Autor: Beth Thomas/ ANN

Sursa: Adventist News Network