Biserica își propune să ofere ocazii de creștere

Info Adventist 19 mai 2022

Este vital ca instituțiile noastre că susțină pastorii, profesorii și misionarii în slujirea Marelui Învățător.

Misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este îndeplinită atunci când oamenii, conduși de Duhul Sfânt, colaborează în a da mărturie și a le sluji altora. Această slujire din inimă este vitală pentru biserică. Unul dintre principalele roluri ale entităților instituționale este de a susține lucrătorii cu normă întreagă chemați de Dumnezeu, în timp ce aceștia își folosesc darurile pentru El.

În armonie cu acest scop, cel de-al VIII-lea obiectiv din planul strategic al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este „consolidarea rolului pastorilor, cadrelor didactice și al altor lucrători din prima linie în lucrarea de ucenicie și oferire de ocazii periodice de creștere”.

Cei chemați la slujire cu normă întreagă nu sunt supereroi. Deși sunt binecuvântați cu daruri și talente încredințate de Dumnezeu, ei, la fel ca oricine altcineva, sunt afectați de dificultățile și presiunile lucrării de slujire, de izolare, de adaptarea la o altă cultură și de alte aspecte legate de o viață de slujire în această lume afectată de păcat.

Este vital ca instituțiile noastre să susțină pastorii, cadrele didactice și misionarii care slujesc în aceste zile dificile, care preced revenirea lui Isus. Pe măsură ce liderii bisericii își recunosc rolul în întărirea lucrătorilor din prima linie, sperăm să vedem „dovezi ale faptului că majoritatea pastorilor și profesorilor se simt susținuți de credincioșii adventiști și de administratorii conferinței, că ei continuă să se simtă chemați la slujire și se dedică dezvoltării și educației continue” (KPI 8.1).

Dumnezeu cheamă lucrători din toate mediile și de toate vârstele. După cum a avut nevoie de Petru, care a fost chemat din industria pescuitului în Galileea pentru a deveni „pescar de oameni” (Luca 5:10), sau de Matei, care a renunțat la ghereta sa de colector de taxe pentru romani (Matei 9:9), Dumnezeu are nevoie și astăzi de bărbați și femei care să slujească folosindu-și darurile, indiferent dacă sunt pastori, cadre didactice sau profesioniști din diferite domenii. În calitate de reprezentanți ai lui Hristos, Biserica are responsabilitatea de a contribui la formarea și pregătirea acestora pentru a avea abilitatea și calificarea de a sluji.

Board of Ministerial and Theological Education [BMTE, Consiliul pentru educație teologică și pentru slujire] slujește nevoilor fiecărei diviziuni a Bisericii mondiale și susține Biserica în ansamblu în dezvoltarea și promovarea standardelor educaționale teologice și de slujire. KPI 8.2 încurajează instituțiile să se asigure că pastorii „cu o educație adventistă de ziua a șaptea limitată depun eforturi pentru a finaliza cursurile necesare pentru a îndeplini cerințele locale ale BMTE”.

În locurile în care Biserica începe să crească și să se maturizeze, lucrătorii din prima linie reprezintă un element esențial al strategiei misionare a Bisericii. Este posibil ca acești lucrători să nu beneficieze în permanență de susținerea de care au nevoie pentru a se dezvolta în domeniul de activitate în care se confruntă cu dificultăți. Liderii Bisericii trebuie să se asigure că lucrătorii din prima linie au ocazia „să aprofundeze pasiunea pentru misiune și să își îmbogățească experiența în misiune” (KPI 8.2).

Ellen G. White, pionieră a Bisericii Adventiste, a înțeles acest lucru atunci când a scris: „Forțele binelui nu pot fi dezvoltate și folosite eficient printre membrii bisericii fără o planificare atentă și o pregătire sistematică. Pe măsură ce acești lucrători se dezvoltă, ei trebuie să aibă parte de supravegherea înțeleaptă și utilă a unor lideri experimentați. Ei nu ar trebui lăsați să se zbată singuri, fără ajutor” (Review and Herald, 22 octombrie 1914). După cum sublinia apostolul Pavel în prima sa scrisoare pentru corinteni, „toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială” (1 Corinteni 14:40).

Învățarea de la alți lucrători cu experiență, observarea modului în care au fost organizate și desfășurate cu succes proiecte în diferite contexte sau pur și simplu întâlnirile cu caracter spiritual, vor duce la o creștere a competenței, dedicării, inspirației și puterii spirituale a lucrătorilor noștri pentru slujirea la care sunt chemați.

Autor: Beth Thomas

Sursa: Adventist News Network