Comunicat

Info Adventist 26 iunie 2021

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își exprimă îngrijorarea față de atacurile recente asupra familiei și valorilor ei în spațiul public și în mass-media, la nivel european și național.

Joi, 24 iunie 2021, Parlamentul European a votat o recomandare față de statele membre ca avortul să fie drept fundamental al femeilor și ca bărbații să poată naște. Considerăm că această recomandare, cunoscută sub numele de „Raportul Matic”, încalcă flagrant atât valorile creștine europene, cât și principiile fundamentale ale Bibliei. Chiar dacă oficial raportul nu are caracter obligatoriu, recomandarea are potențialul de a deveni lege în viitorul apropiat.

Aducem în atenție dreptul la libertatea de conștiință în cazul doctorilor și al personalului medical implicat în procesul avortului. A lua viața celor nenăscuți nu este un drept fundamental al omului. Personalul medical nu trebuie obligat să simtă presiunea vinovăției de a lua viața cuiva, în numele legii.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea contestă inițiativele legislative care contravin moralei creștine bazate pe Biblie, valoare fundamentală în creștinism și în denominațiunea adventistă, pe care noi o apărăm cu consecvență în crezul și practicile noastre.

În prezent, familia pare a fi principalul inamic pentru modernism și secularism. La nivel țării noastre, se dezbate educația sexuală, disciplină ce se va preda începând de anul viitor sub forma unui curs intitulat „educație pentru viață”. Din fericire, părinții au libertatea de a-și retrage copiii de la acest curs, ca în cazul orelor de religie.

Pe această cale, comunicăm faptul că vom sprijini orice demers social și legislativ care contribuie la bunăstarea familiei și la dezvoltarea virtuților ei în relații, comportament și viața de cuplu, așa cum sunt ele exprimate în Biblie și în înțelegerea tradițională a creștinismului.

Înțelegem tot mai mult că lumea, și în special familia, se află într-o continuă degradare culturală și morală, dar acest declin nu ne împiedică să ne exprimăm valorile și convingerile religioase.

Încheiem acest mesaj cu încurajarea de a-i susține în rugăciune pe acei lideri care lansează inițiative legislative congruente cu Divinitatea și reiterăm poziția noastră, înrădăcinată în învățăturile Noului Testament:  „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului și nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le” (Efeseni 5:10,11).

Departamentul de Comunicare

Director,

Dragoș Mușat,

București,

25 iunie 2021