Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea are doi noi administratori

Erton Kohler a fost votat  ca Secretar Executiv al Conferinței Generale. Erton Kohler a slujit în calitate de Președinte al Diviziunii America de Sud ( SAD) și îl înlocuiește pe G. T. Ng care s-a pensionat.

Dumnezeu să-l binecuvânteze.


Paul Douglas a fost votat ca Trezorier al Conferinței Generale. Paul Douglas a slujit în calitate de Director General al Serviciului de Audit al Conferinței Generale (GCAS) și îl înlocuiește pe Juan Rafael Prestol-Puesán care s-a pensionat.

Dumnezeu să-l binecuvânteze.