Convingeri

Noi, Adventiștii de Ziua a Șaptea primim Biblia ca fiind singura sursă a credințelor noastre. Credem că mișcarea adventă este rezultatul principiului protestant „Sola Scriptura” – Biblia, ca singurul standard al credinței și practicării de către creștini.

În prezent, Adventiștii păstrează 28 de credințe fundamentale care sunt organizate în șase categorii – Doctrinele despre Dumnezeu, om, mântuire, biserica, viața creștină și evenimentele ultimelor zile. În fiecare învățătură, Dumnezeu este Arhitectul, care în înțelepciunea, harul și dragostea Sa infinită, reface legătura cu umanitatea care va dura toată veșnicia.