De ce misiunea adventistă are nevoie de ingeniozitate?

Info Adventist 7 mai 2021

Viaţa fără nicio noţiune despre un Creator iubitor este cu adevărat iadul pe pământ. 

de Dwight Nelson

Poate că ar trebui să cerem Administraţiei Naţionale Aeronautice şi Spațiale a Statelor Unite (NASA) să supravegheze lucrurile aici, pe Pământ. În fond, ea se descurcă foarte bine pe altă planetă!

Pe 21 aprilie 2021, lumea a urmărit cum un elicopter robotizat de 1,8 kg și cu o înălțime de 49 cm, supranumit elicopterul Ingenuity (ingeniozitate, din lb. engleză) Mars, s-a ridicat de pe rocile prăfuite ale suprafeței marțiene. Cu respirația tăiată, echipa Ingenuity a NASA, la laboratorul Jet Propulsion din California de Sud, Statele Unite, a monitorizat acțiunea de la 284 de milioane de kilometri distanță, în timp ce Ingenuity s-a ridicat la 3 metri de la sol, a planat 30 de secunde și apoi s-a întors pe suprafața planetei Marte.

Este adevărat, 39,1 secunde nu este un zbor lung. Dar el nu are precedent în analele explorării spațiale, Ingenuity devenind „prima aeronavă din istorie care a efectuat un zbor motorizat, controlat pe o altă planetă”.

Șeful NASA Steve Jurczyk a declarat: „Ingenuity este cel mai recent proiect din lunga și bogata tradiție de proiecte NASA care a atins un obiectiv de explorare spațială considerat cândva imposibil… Nu știm cu exactitate unde ne va conduce Ingenuity, dar rezultatele de azi ne indică faptul că s-ar putea ca cerul – cel puțin Marte – să nu fie limita”.

Dar ce ziceți despre cerul de aici, de pe Pământ? Ne-am atins limitele ca oameni?… Tot astfel, lumea a urmărit sentința tribunalului în cazul Derek Chauvin[1], la două zile de la evenimentul de pe Marte. Ce amintire sumbră a faptului că, în timp ce putem să înălțăm, fără nicio problemă, o cutie sofisticată, plină de tehnologie la sute de milioane de kilometri depărtare, în spațiu, se pare că nu putem să normăm, ca să nu mai spun să ghidăm sau să protejăm, viața umană pe această planetă. Și în timp ce familia lui George Floyd suspină ușurată, seria deprimantă de ucideri în masă din ultimele câteva săptămâni de pe cuprinsul acestui pământ nu face decât să exacerbeze neputința a ceea ce pare să fie o societate ieșită de sub control.

Apostolul Pavel s-a hazardat să descrie generația noastră sub forma unei preziceri sumare: „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele” (2 Timotei 3:1). Teribil! Cum altfel ar putea fi descrise atacurile asupra asiaticilor din această țară, în aparență pentru a exprima furia făptașilor pentru legătura dintre China și pandemia Covid-19?

Ideea este evidentă, totuși, în ciuda gloriei acestei primăveri. Avem nevoie de ingeniozitatea Duhului Sfânt pentru a întoarce inima oamenilor înapoi la Creatorul lor, pentru că viața, fără nicio noțiune despre un Creator iubitor, este cu adevărat iadul pe pământ.

„Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: ‚Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!’”(Apocalipsa 14:6-7)

Aceste cuvinte sunt însemnate și subliniate în cărticica mea: „Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare [Apocalipsa 14] pentru o lume care piere… Nu există o altă lucrare de o așa mare importanță. Ei nu trebuie să îngăduie ca nimic altceva să le absoarbă atenția”.[2]

Eu și voi aparținem unei comunități a credinței – o mișcare apocaliptică – ce ia în serios acest apel divin către rasa umană, care a fost prea mult timp ignorat. Este misiunea noastră să invităm lumea să îmbrățișeze adevărul: „Făcătorul tuturor lucrurilor mă iubește și mă dorește”. Vă puteți imagina cum ar fi viața pe planeta aceasta dacă omenirea și-ar aminti că suntem profund iubiți și doriți de Făcătorul tuturor lucrurilor? El, care Și-a dat viața pentru această rasă pe acea atât de îndepărtată cruce, a înviat și revine, mai repede decât am socotit noi.

Ingeniozitate. De aceasta avem nevoie – minți tinere și lucrători străluciți, dispuși să meargă pe străzi și printre vecini, cu vestea bună și urgentă despre Făcătorul tuturor lucrurilor care vine curând. Ingenuity (ingeniozitatea) poate fi pe Marte chiar acum, dar cerul are nevoie de ea aici, pe firmamentul Terrei, și acum. De aceea, ne rugăm: O, Doamne, dă-ne Duhul ingeniozității!

Sursa: Adventist Review

 

[1] Notă traducător: https://www.digi24.ro/stiri/externe/sua/verdict-in-cazul-uciderii-lui-george-floyd-derek-chauvin-a-fost-gasit-vinovat-de-crima-1502941

[2] E. G. White, Mărturii, vol. 9, pag. 19 în orig.