De ce rămâne relevantă Reforma protestantă?

Info Adventist 10 noiembrie 2020

Ziua de 31 octombrie este încă o dată importantă pentru cei cărora le place istoria și, în mod deosebit, pentru cei care doresc să își reînnoiască înțelegerea cu privire la mișcarea religioasă cunoscută sub numele de Reforma protestantă. În ciuda faptului că a avut loc în Evul Mediu și a afectat Europa acelor timpuri, din punctul de vedere al conceptelor, Reforma protestantă a anunțat schimbări semnificative care aveau să se facă simțite timp de multe generații.

Cu ocazia celebrării zilei în care Martin Luther a făcut publice faimoasele sale teze cu privire la îndreptățirea prin credință, Agenția Adventistă de Știri din America de Sud i-a luat un interviu teologului adventist Glauber Araújo. Doctorand în teologie sistematică, Araújo are un master în științe religioase, iar în prezent este redactor de cărți religioase la Casa Publadora Brasileira [Casa de editură braziliană]. În anul 2017, a publicat cartea A Reforma Protestante – uma visão adventista [Reforma protestantă – o perspectivă adventistă]. Mai jos redăm conținutul acestui interviu.

Reforma protestantă este un reper istoric pentru civilizația occidentală din motive politice, economice și, mai ales, religioase. Care ar fi principalele contribuții ale acestei importante mișcări la modul curent de înțelegere a Bibliei și a protestantismului?

Într-adevăr, Reforma protestantă a reușit să deschidă ușa multor schimbări. În ce privește înțelegerea Bibliei, o astfel de schimbare constă în abandonarea uneia dintre metodele de interpretare a Bibliei folosite în Evul Mediu – alegoria – în favoarea unei abordări mai literale. Acest lucru a permis ca Biblia să fie citită cu noi ochi și ca adevărurile care fuseseră abandonate să fie redescoperite. De asemenea, Biblia a devenit subiectul fundamental al studiilor teologice și doctrinare, lăsând în plan secund tradiția și învățătura Bisericii. În cele din urmă, reforma a făcut posibilă citirea textului sacru în limba maternă, ceea ce, în aproape o mie de ani de creștinism, fusese pentru mulți un lucru de neimaginat.

Care sunt principalele contribuții aduse de scrierile și studiile principalilor reprezentanți ai reformei, precum Calvin, Melanchton, Luther, Zwingli, Bucer sau Wycliffe?

Unul dintre primii reformatori, John Wycliffe, este cunoscut pentru Biblia care îi poartă numele. El a fost unul dintre principalii responsabili de traducerea Bibliei din latină în engleză, pregătind calea pentru reforma din Anglia, care urma să aibă loc cu două secole mai târziu. Și Martin Luther și-a dat seama de potențialul pe care îl avea disponibilitatea Bibliei în limba germană, așa că a încercat să ducă la bun sfârșit acest proiect încă de la începutul reformei pe care a inițiat-o. Cu toate acestea, cea mai mare contribuție  a lui a constat în disponibilitatea de a confrunta clerul catolic și de a-și apăra credința doar cu Biblia.

Exemplul său a inspirat mii de persoane de pe teritoriul Europei să facă același lucru. Jean Calvin a fost unul dintre cei care, în urma exemplului lui Luther, a condus reforma din Elveția. Lucrarea sa, Christianae religionis institutio [Învățământul religiei creștine], este folosită și astăzi în rândul reformaților ca model de sistematizare teologică. Un reformator care nu este foarte cunoscut, dar care contribuit la ceea ce avea să devină doctrina adventistă a fost Oswald Glait, unul dintre primii reformatori care au proclamat sfințenia Sabatului și au creat o comunitate de sabatarieni.

Relevanța Reformei protestante astăzi

Care este perspectiva adventistă asupra Reformei protestante, dat fiind impactul acestei mișcări asupra organizației și a interpretării sale profetice?

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea se consideră moștenitoare a Reformei protestante. Deși sunt mișcări religioase distincte, prin „venele” adventiste curge etosul protestant. Suntem o mișcare care se străduiește să înalțe Biblia ca singur crez și să restabilească adevărurile biblice care au fost pierdute de-a lungul secolelor. Asemenea reformatorilor, avem un simț profetic foarte ascuțit, care ne permite să înțelegem solemnitatea vremurilor în care trăim.

Aceste caracteristici ne modelează înțelegerea cu privire la „adevărul prezent”, motivându-ne să îl prezentăm întotdeauna într-o manieră actuală, adaptată timpului în care trăim și care are la bază revelația profetică. De aceea, înțelegem faptul că reforma care a început cu Luther și cu alți reformatori se va sfârși numai când va ajunge la orice neam, orice seminție, orice limbă și orice norod (Apocalipsa 14:6).

La ce ne-am putea aștepta de la viitor? Conceptele Reformei protestante vor dispărea din imaginația creștinilor din lume sau vor fi, într-o oarecare măsură, preluate?

Pentru numeroși protestanți, reforma s-a încheiat. În mod oficial, reforma a încetat după Războiul de 30 de ani (1618-1648). Cu toate acestea, principiile susținute și adevărurile redescoperite în această perioadă au adus roade care încă mai pot fi observate în credința a mii de oameni din întreaga lume. După cum spune Biblia, aceste adevăruri trebuie să fie proclamate întregii lumi înaintea revenirii lui Hristos.

Cu toate acestea, observăm faptul că există și o mișcare ce i se opune, demontând și demolând adevărurile proclamate de reformă. Creștinismul din zilele noastre este mult mai segmentat decât cel din vremea lui Luther, iar credința multora pare să se bazeze mai mult pe tradiție, pe autoritatea ecleziastică și pe propriile experiențe decât pe revelație. La peste 500 de ani de la Reforma protestantă, avem ocazia să medităm asupra efectelor ei și asupra a ceea ce trebuie să facem pentru a rămâne fideli mesajului și misiunii care ne-au fost încredințate de Dumnezeu.

Sursa: Adventist News Network