Declarație de încredere în scrierile lui Ellen G. White

În calitate de delegați la sesiunea Conferinței Generale din St. Louis, Missouri, ne exprimăm profunda recunoștință pentru pentru călăuzirea profetică a lui Dumnezeu în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Deoarece avem ca scop să trăim „cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4; cf. Luca 10:16), luăm în serios pasajele biblice care ne învață despre natura permanentă a darului profeției (Romani 12:6; 1 Corinteni 12:10,28; Efeseni 4:11-14) și care promit manifestarea acestuia în timpul sfârșitului (Ioel 2:28-31; Apocalipsa 12:17; 19:10; 22:9). Recunoaștem darul profeției în viața și lucrarea lui Ellen G. White (1827-1915).

Credem că scrierile lui Ellen G. White au fost inspirate de Duhul Sfânt, Îl au în centru pe Hristos și sunt bazate pe Biblie. În loc să înlocuiască Scriptura, ele îi subliniază caracterul normativ, protejează Biserica de „orice vânt de învățătură” (Efeseni 4:14) și oferă un ghid inspirat pentru înțelegerea pasajelor biblice, fără a le epuiza semnificația sau a împiedica studierea lor ulterioară. De asemenea, ele ne ajută să depășim tendința omenească de a accepta din Biblie ceea ce ne place și de a distorsiona sau de a ignora ceea ce nu ne place.

Ne luăm angajamentul să studiem scrierile lui Ellen G. White cu rugăciune și cu inimi deschise să urmeze sfaturile și instrucțiunile găsite în ele. Credem că studiul individual, în familie, în grupuri mici, în clasă sau în biserică al scrierilor ei ne apropie de Dumnezeu și de Cuvântul Său infailibil – Scripturile – oferindu-ne o experiență transformatoare și care ne va întări credința.

Ne bucurăm în Domnul pentru ceea ce s-a realizat deja în ceea ce privește răspândirea scrierilor lui Ellen White la nivel global și local, atât în format tipărit, cât și în format electronic, inclusiv prin intermediul egwwritings.org și aplicațiile similare. Încurajăm continuarea dezvoltării de strategii atât la nivel mondial, cât și local, pentru a încuraja răspândirea  și studierea scrierilor ei în cât mai multe limbi. Studierea acestor scrieri este un mijloc eficient de a întări și a pregăti poporul lui Dumnezeu pentru a face față dificultăților din aceste ultime zile, pe măsură ce ne apropiem de revenirea iminentă a lui Hristos.