Delegații la sesiunea extraordinară a Conferinței Generale au aprobat modificarea Statutului de organizare și funcționare

Noua secțiune permite organizarea de sesiuni virtuale ale Bisericii mondiale.

Delegații la o sesiune extraordinară a Conferinței Generale (CG) au votat includerea unei noi secțiuni la articolul V al Statutului de organizare și funcționare al Conferinței Generale pentru a le permite delegaților să participe prin mijloace online la viitoare sesiuni ale CG în circumstanțe neprevăzute și inevitabile. Votul unanim a fost luat în timpul unei sesiuni de o zi, pe a cărei agendă a fost un singur punct și care a avut loc marți, 18 ianuarie 2022, la sediul central al Bisericii Adventiste din Silver Spring, Maryland, Statele Unite.

În urma modificării Statutului de organizare și funcționare, delegații vor putea participa la următoarea sesiune a Conferinței Generale care va avea loc în perioada 6-11 iunie 2022 chiar dacă nu vor putea călători fizic la locul de desfășurare din St. Louis, Missouri, Statele Unite, din cauza pandemiei de Covid-19, au declarat liderii Bisericii.

Din cauza restricțiilor actuale de călătorie, delegații la sesiunea extraordinară din 18 ianuarie au fost aleși folosindu-se, în principal, persoane care lucrează în prezent la sediul Conferinței Generale din Silver Spring. Aceștia au fost aprobați de fiecare diviziune și, în consecință, au fost votați de Comitetul executiv al Conferinței Generale pe 16 septembrie 2021.

Modificarea recomandată, votată de delegații la sesiunea CG, sună astfel:

Articolul V, secțiunea 4. În general, sesiunile ordinare sau extraordinare ale Conferinței Generale au loc fizic și la fața locului. Cu toate acestea, delegații, la cererea Comitetului executiv al Conferinței Generale, pot participa prin intermediul conferințelor video sau al unor mijloace de comunicare similare prin care toți participanții se pot auzi reciproc în același timp, iar participarea prin astfel de mijloace de comunicare constituie prezență în persoană și participare la o astfel de ședință. Voturile exprimate de la distanță au aceeași valabilitate ca și cum delegații s-ar fi întâlnit și ar fi votat la fața locului.

Comitetul executiv al CG va trebui să decidă, la momentul potrivit, în funcție de circumstanțe, dacă sesiunea CG va avea loc virtual, cu prezență fizică sau într-o formă hibrid între cele două variante.

Contextul votului

Sesiunea extraordinară a CG din 18 ianuarie a fost votată pe 13 aprilie 2021 de membrii Comitetului executiv al CG. Tot atunci a fost aleasă data de 18 ianuarie și sediul Bisericii mondiale ca loc de desfășurare.

La acel moment, secretarul adjunct al Bisericii Adventiste, Hensley Moorooven, a prezentat pe larg unii dintre factorii luați în considerare în prezentarea acestei propuneri. Potrivit lui Moorooven, Statutul de organizare și funcționare al CG stipulează că sesiunile CG și toate voturile trebuie să aibă loc în persoană și la fața locului. În plus, articolul V, secțiunea 1, din Statut prevede că amânarea unei sesiuni a CG nu trebuie să „depășească doi ani” față de data la care era programată în mod regulat. O nouă amânare din cauza impactului mondial continuu al pandemiei ar face ca CG să nu își respecte statutul de organizare și funcționare. Moorooven a explicat atunci că Statutul de organizare și funcționare poate fi modificat doar de către delegați, în cadrul unei sesiuni ordinare sau extraordinare a CG. În ansamblu, a spus Moorooven, propunerea liderilor Bisericii rămâne în cadrul prevederilor Statutului de organizare și funcționare al CG.

În anul 2020, în cadrul unei ședințe a Comitetului executiv al CG s-a votat deja propunerea unui amendament la Statutul de organizare al CG care să permită participarea virtuală atunci când Comitetul executiv o cere în mod expres.

Pe baza autorității acordate în articolul V al Statutului de organizare de a reduce numărul total de delegați la o sesiune a CG din motive de „criză majoră în cadrul Bisericii sau pe scena internațională”, Comitetul executiv al CG a votat, de asemenea, pe 13 aprilie, să reducă numărul total de delegați de drept și aleși la sesiunea extraordinară a CG din ianuarie la 400 de persoane. De asemenea, a fost aprobată cota de delegați alocată pentru CG, cele 13 diviziuni și cele două uniuni atașate. Moțiunea a inclus o solicitare ca diviziunilor care nu au putut trimite cota de delegați alocată din cauza restricțiilor de călătorie sau din alte motive să li se permită să realoce cota neutilizată CG. Comitetul administrativ al CG a desemnat apoi pe aceste poziții persoane care lucrează în prezent la sediul CG, în principal din diviziunile care și-au împărțit cota.

Feedback din partea delegaților și a liderilor

În timpul sesiunii din 18 ianuarie și după ce secretarul CG, Erton Köhler, a citit și a propus modificarea articolului V din Statutul de organizare și funcționare al CG, mai mulți delegați s-au apropiat de unul dintre cele două microfoane amplasate în sală pentru a se pronunța cu privire la moțiunea propusă.

Murray Carson, un delegat care reprezenta Diviziunea Pacificului de Sud, a spus că, în general, era de acord cu propunerea. „Este bine să putem vota la distanță”, a spus el. „Ceea ce aș dori să menționez este faptul că partea care este [schimbată] este destul de simplă, destul de laică în natură. Partea pe care o introducem este mai mult de natură juridică… Nu apreciez în mod deosebit acest lucru… [Dar] cred că este bine pentru moment.”

Pe de altă parte, directorul Departamentului Educație, Lisa Beardsley-Hardy, a declarat că a apreciat soluția găsită, date fiind circumstanțele. „Lucrurile se vor înrăutăți cu cât ne apropiem mai mult de sfârșitul timpului. Acest lucru ne permite să rămânem organizați pe măsură ce mergem înainte”, a spus ea.

La final, secretarul executiv al CG, Erton Köhler, a vorbit despre cum s-a simțit după vot: „Am fost impresionat de puternica susținere a moțiunii de către delegați”, a declarat el. „În astfel de situații, este normal să existe opinii diferite, dar am primit doar câteva observații. Acest lucru îmi arată că biserica este unită pentru misiune.”

Köhler a explicat că problema în cauză a fost mai degrabă de natură tehnică, fără legătură cu probleme doctrinare sau filosofice. „Cu toate acestea, era important să o aprobăm; în caz contrar, lucrarea Bisericii poate fi împiedicată”, a spus el. „Din votul unanim a reieșit clar că delegații doresc ca Biserica să meargă înainte.”

Potrivit acestuia, votul a arătat, de asemenea, că Biserica Adventistă înțelege vremurile în care trăiește. „Am văzut la delegați un interes clar pentru adaptarea structurii și a proceselor noastre, pentru a face ajustări care pot ajuta Biserica să devină mai eficientă”, a precizat Köhler.

Consilierul juridic al CG, Karnik Doukmetzian, a intervenit, de asemenea, în legătură cu sesiunea extraordinară a CG din 18 ianuarie, explicând importanța votului dat: „Votul de modificare a fost important deoarece face o prevedere pentru viitor, în cazul în care sesiunile CG nu pot avea loc în persoană, permițându-le delegaților să fie «prezenți». Este posibil ca, la nivel mondial, contextul să nu le permită delegaților să călătorească pentru a fi prezenți în persoană, iar această dispoziție le permite să participe și să își reprezinte teritoriile chiar dacă nu pot călători fizic la locul de desfășurare a sesiunii.”

Doukmetziam a explicat că reprezentarea la nivel mondial este importantă pentru o sesiune a CG. În consecință, „această dispoziție va permite ca acest lucru să aibă loc indiferent de condițiile care ar interzice călătoria sau prezența”, a declarat el.