Declarații Oficiale

Introducere

Apar adesea întrebări referitoare la ceea ce spune biserica referitor la diferite subiecte. Acestea sunt adresate atât de credincioși și de pastori adventiști, cât și de publicul general sau de media.

Dacă ne gândim la dezvoltarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea începând cu anii 1980, în multe cercuri din interiorul bisericii observăm un interes crescut pentru formularea și publicarea de declarații care reprezintă poziția Bisericii cu privire la anumite subiecte sau probleme. Adesea, acestea reprezintă o reacție la o problemă de interes public. Este de la sine înțeles că se așteaptă ca Biserica, în calitate de forță morală în interiorul societății, să clarifice sau să-și exprime poziția sau chiar să aibă un anumit interes. Credincioșii adventiști, în calitate de membri ai societății, reflectă adesea provocările și nevoile celor din jurul lor.

Unele dintre aceste probleme nu sunt noi, însă în zilele noastre sunt, poate, mai presante. Documentele disponibile aici abordează întregul spectru al acestor probleme și preocupări. Biserica nu trebuie să comenteze asupra tuturor problemelor de natură publică sau socială. Multe dintre aceste documente pur și simplu clarifică poziția Bisericii cu privire la aceste probleme și oferă indicații cu privire la modul în care credincioșii pot depune mărturie despre propriile convingeri, principii și practici și cu privire la modul în care pot reacționa la ceea ce se întâmplă în societate.

Istoria Bisericii începe în anii 1860, atunci când aceasta a fost organizată formal. De la origini și de-a lungul existenței sale, credincioșii adventiști de ziua a șaptea au fost recunoscuți ca un grup de creștini conștiincioși, care au luat poziție cu privire la diferite cauze și probleme. Lista acestora este impresionantă – drepturile civile și mișcarea de abolire a sclaviei, libertatea religioasă, sănătatea și promovarea temperanței, prevenirea dependenței de alcool și de droguri, lobby impotriva tutunului, educația, asistența socială , ajutorul umanitar, dezvoltarea și așa mai departe. Deși creștinii adventiști au fost, de-a lungul istoriei lor, niște reformatori, uneori, conducerea Bisericii s-a ferit să adopte o poziție publică referitoare la anumite probleme. Printre excepții se numără probleme precum libertatea religioasă și temperanța. O atitudine tipică a adventiștilor constă în sublinierea faptului că cea mai eficientă modalitate de schimbare a societății este schimbarea la nivel personal, schimbarea din viața fiecărui credincios în parte.
Declarațiile și acțiunile publice nu au fost abordările preferate în influențarea problemelor de natură socială.

Astfel, deși Biserica Adventistă a folosit cu succes amvonul și sălile de clasă pentru a transmite valorile creștine și pentru a se exprima împotriva relelor din societate, până de curând nu a exprimat o poziție oficială prin intermediul declarațiilor publice. La începuturile sale, aceasta nu a avut o abordare bazată pe declarații doctrinare, „convingerile fundamentale” luând forma primei „declarații de credință” abia în anii 1930.

Inițial, aceasta a fost destinată profesioniștilor adventiști din domeniul comunicării, putând fi folosită în relațiile cu media, însă a devenit un instrument util conducerii și pastorilor Bisericii, iar acum se află la cea de-a treia ediție.

Acest volum conține declarațiile și ghidurile discutate, aprobate și votate de conducerea Bisericii începând cu anul 1980, fiind îmbogățit cu documente publice mai recente (de după anul 2000). Documentele au fost scrise adresându-se în special publicului adventist, unele reflectând un interes al bisericii de natură internă. Veți găsi documente votate în cadrul sesiunii Conferinței Generale, de Comitetul Executiv al Conferinței Generale, de Comitetul Administrativ al Conferinței Generale sau de Biroul Președintelui Conferinței Generale. Documentele incluse în acest volum pot fi clasificate în trei categorii:

1. Declarații oficiale, incluzând aici Declarația de misiune a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea;
2. Ghiduri și
3. Alte documente precum un studiu cu privire la SIDA sau un document care explică viziunea Bisericii cu privire la relațiile interreligioase și așa-numita mișcare ecumenică.

Pe măsură ce Biserica va continua să crească din punctul de vedere al influenței și al numărului de membri, rolul său în societate va necesita cunoașterea perspectivei sale și a ceea ce consideră a fi adevărat. Aceasta este direcția în care vor progresa cerințele societății și nevoia de a defini relevanța adventismului sau a adevărului prezent în fața celor care pun întrebări și caută răspunsuri la dilemele lor. Acest volum este, într-un fel, o colecție de documente care prezintă o parte dintr-o călătorie în răspunsul Bisericii la problemele de natură publică. Fără îndoială, vor apărea documente noi. De-a lungul timpului au fost redactate declarații pornind de la puncte de vedere ale Bisericii exprimate anterior.

Documentele incluse în acest volum nu reprezintă un scop în sine, ci ele reflectă o mișcare sensibilă la chemarea sa și un popor care „[știe] cum trebuie să [răspundă] fiecăruia” (Coloseni 4:6).

Am putea rezuma importanța acestor documente prin a spune că faptele sunt mai importante decât vorbele.

Rajmund Dabrowski, Director
Departamentul Comunicare
Sediul Bisericii mondiale
[revizuit în iunie 2010]
Asistent: Elizabeth Lechleitner
Traducere: Anamaria Maier