Direcționează un procent de 3,5% din impozitul anual pe venit pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România

Info Adventist 19 mai 2021

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuabilii pot direcționa un procent de 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit sau unităților de cult.

Pentru aceasta trebuie sa depuneți Formularul 230 (pentru veniturile din salarii sau pensii) sau, daca depuneți Declarația unică 212 (pentru venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, piscicultură, silvicultură, alte surse), să completați Capitolul I Secțiunea I.8.

  • Formularele se descarcă de pe site-ul ANAF:

–    https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html

–    https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

în format .pdf (soft A), putând fi completate electronic sau de mână.

  •  Se completează cu:

suma solicitată a fi virată. În cazul în care nu se cunoaște/completează va fi calculată de organul fiscal;

– denumire entitate non-profit/unitate de cult, cod fiscal şi cod bancar IBAN.

  • Se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Declarația 230 se poate depune și la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată.
  •  Data limită este 25 mai 2021.

De aici puteți descărca lista instituțiilor nonprofit:

INSTITUȚII CARE APARȚIN BISERICII

INSTITUȚII CARE COLABOREAZĂ CU BISERICA

FORMULAR 230