Lisa Beardsley-Hardy, General Conference education director, shares updates on Adventist Education on Thursday, Oct. 6, 2022, during Annual Council 2022, Silver Spring, Maryland, United States of America.
Lisa Beardsley-Hardy, General Conference education director, shares updates on Adventist Education on Thursday, Oct. 6, 2022, during Annual Council 2022, Silver Spring, Maryland, United States of America.

Directorul departamentului Educație vorbește despre bucuriile și dificultățile actuale ale educației adventiste

Info Adventist 27 octombrie 2022

Prezentarea din cadrul Consiliului anual 2022 evidențiază potențialul școlilor pentru misiune.

Lisa Beardsley-Hardy, director al departamentului Educație al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, a prezentat statistici și informații actualizate despre educația adventistă, în special în contextul dificultăților apărute în urma pandemiei de COVID-19. Prezentarea lui Beardsley-Hardy a fost susținută în cadrul Conferinței de Leadership, Educație și Dezvoltare (LEAD) de la sediul denominațiunii din Silver Spring, Maryland, Statele Unite, la care au fost prezenți lideri ai Bisericii din întreaga lume.

„În perioada 2017-2021, tendințele arată o creștere cu 10,06% a numărului de elevi din școli adventiste primare, cu 2,18% a celor din școli gimnaziale și licee și de 71,84 % în ceea ce privește formarea de lucrători”, a declarat Beardsley-Hardy în cadrul unui segment din program intitulat „Moștenirea în mijlocul furtunilor”. Ea a explicat că această moștenire include instruirea oferită în cadrul programelor pentru lucrători în asistență medicală și a programelor vocaționale. Pe de altă parte, înscrierea studenților de nivel terțiar în școlile adventiste a scăzut cu 4,91%, la o creștere globală de 6,72%, a spus ea.

Furtuna COVID

Beardsley-Hardy a recunoscut că „furtuna COVID” a afectat înscrierile. „În 2020 am pierdut, în total, 21.000 de elevi și studenți. … Dar în 2021, cifrele la nivel gimnazial și liceal și-au revenit”, a spus ea.

Ea a adăugat că, privind partea plină a paharului, în perioada pandemiei de COVID-19, a avut loc o dezlănțuire extraordinară a creativității. „S-a renunțat la metodele de predare și la mentalitățile învechite pentru a face loc accesului sporit la educație și pentru încurajarea creșterii spirituale prin intermediul tehnologiei”, a spus ea.

Pandemia de COVID-19 a schimbat, de asemenea, procesul de predare și învățare, a raportat ea, deoarece a existat o creștere a numărului de cursuri online și în regim hibrid, o nevoie mai mare de competențe digitale și de informare, precum și o nevoie de inovare pedagogică și de metodologii active, inclusiv biblioteci virtuale. Pe lângă o extindere a programelor de învățământ la distanță, s-a resimțit, de asemenea, necesitatea hranei spirituale, a spus ea.

Beardsley-Hardy a explicat cum acest accent sporit pe hrana spirituală a făcut ca Diviziunea Sud-americană să încheie anul 2021 cu 6.577 de botezuri în rândul studenților. [Liderii bisericii] au fost capabili să îi instruiască pe acei studenți online, digital, și totuși să îi conducă spre un angajament spiritual. Îi aducem laudă lui Dumnezeu pentru modul în care au răspuns unele școli”, a spus ea.

Utilizarea corectă a tehnologiei i-a salvat pe unii, dar Beardsley-Hardy a recunoscut, de asemenea, că utilizarea tehnologiei a mărit decalajul digital și i-a afectat în mod disproporționat pe cei săraci, pe cei din zonele rurale și pe cei cu nevoi speciale.

Furtuna războiului

O altă furtună pe care învățământul adventist a trebuit să o înfrunte în ultima vreme este războiul din Ucraina, țară în care există 24 de instituții adventiste de învățământ, printre care și Centrul ucrainean pentru învățământ superior (CUIS) din Bucha. Agenția Adventistă de Dezvoltare și Ajutor (ADRA) „le-a furnizat studenților mijloacele necesare pentru terminarea anului școlar și le mulțumim celor de la ADRA pentru răspunsul lor”, a spus Beardsley-Hardy.

Ea a menționat, de asemenea, că școlile adventiste din Europa, Filipine și chiar din America de Nord au preluat studenți strămutați din cauza războiului. „Colegiul Kettering din Ohio [Statele Unite] a spus: «Vom prelua 50 de studenți pe gratis, dacă reușiți să îi aduceți aici»”, a spus Beardsley-Hardy. În cele din urmă, mai mult de 20 de studenți au fost deja admiși la Kettering College în cadrul unei inițiative care le acoperă taxele de școlarizare.

Furtuna îndoielilor cu privire la Biblie

O altă furtună cu care se confruntă educația adventistă se concentrează asupra îndoielilor vizavi de Biblie ca descoperire a adevărului, a dragostei lui Dumnezeu și a planului de mântuire, a spus Beardsley-Hardy. Lisa Beardsley-Hardy, care este, de asemenea, secretar al Consiliului Internațional de Educație (CIE) și președinte al Asociației Adventiste de Acreditare (AAA), a vorbit despre modul în care impactul mass-media și al legislației civile privind căsătoria și identitatea de gen conduc la o criză moral-sexuală și la conflicte între libertatea religioasă și drepturile civile. Ea a raportat faptul că AAA lucrează la elaborarea unor criterii pentru a face față acestei provocări.

Potrivit un sondaj mondial efectuat în 2017-2018 în rândul membrilor bisericii, un procent însemnat de adventiști crede în ideea nebiblică a nemuririi sufletului. Este o altă dificultate pe care liderii adventiști din domeniul educației trebuie să o abordeze, a spus Beardsley-Hardy.

Alte provocări

Președintele Conferinței Generale, Ted N.C. Wilson, a subliniat rolul-cheie al educației adventiste în biserică. „Una dintre marile pietre de temelie ale mișcării [adventiste de ziua a șaptea] o constituie rețeaua vastă a sistemului educațional din întreaga lume”, a spus el. „Ne descurcăm foarte bine în multe cazuri, dar, în multe altele, ne confruntăm cu o criză. Pe măsură ce unele dintre școlile noastre devin tot de mari… riscăm ca însuși caracterul școlii care i-a atras pe oameni să fie schimbat, dacă nu [suntem] proactivi în a ne asigura, prin harul lui Dumnezeu, că nu se va întâmpla așa”, a subliniat Wilson.

Wilson a explicat că, în plus, în alte locuri în care există școli de mult timp, „membrii bisericii noastre nu găsesc un motiv întemeiat de a cheltui ceva mai mult din banii lor pentru a-și trimite copiii la o instituție de învățământ care este administrată de adventiștii de ziua a șaptea pentru că poate nu văd diferența sau nu dispun de fonduri. Vedem cum unele dintre școlile noastre mor încet, încet”, a declarat el. „Este nevoie de foarte mulți bani pentru a administra o instituție adventistă de învățământ.”

El a adăugat că sistemul educațional adventist este un motiv de a aduce laudă la adresa lui Dumnezeu. „Dar dacă nu vom menține Biblia în centrul atenției tuturor studenților și [dacă] nu vom ține aproape pe Hristos și Cuvântul Său, [vom] observa un declin”, a spus Wilson.

Principii durabile

În acest sens, Wilson i-a îndemnat pe liderii adventiști din domeniul educației să-și îndeplinească îndatoririle cât mai bine cu putință. „Vreau să-i îndemn pe toți președinții de instituții de învățământ să-și ia responsabilitatea [foarte] în serios”, a spus Wilson. „Trebuie să vă considerați parte integrantă a [instituției pe care o conduceți] și să simțiți o povară spirituală pentru acea instituție, astfel încât ea să atingă cele mai înalte standarde academice, materiale și spirituale. Pe umerii voștri se află o sarcină enormă, dar Domnul vă va ajuta să o purtați. Isus este Profesorul suprem. El este, de asemenea, Președintele suprem”, a spus el.

La încheierea prezentării sale, Beardsley-Hardy le-a reamintit liderilor Bisericii că, într-o lume în schimbare, principiile educației adventiste de ziua a șaptea sunt durabile. Aceste principii, a spus ea, includ scopul răscumpărător al educației adventiste, o dezvoltare echilibrată, integrală, și păstrarea Bibliei în centrul procesului de învățare. De asemenea, se urmărește refacerea chipului lui Dumnezeu în elevi și dezvoltarea unor abilități practice pentru viață.

„Vă mulțumesc în numele departamentului Educație al Conferinței Generale pentru ceea ce faceți și pentru rolul vostru în via Domnului”, le-a spus Beardsley-Hardy liderilor bisericii. „Dumnezeu să vă binecuvânteze.”

Sursa: Adventist Review