Diviziunea Interamericană a luat în discuție libertatea de conștiință și obligativitatea vaccinului

Info Adventist 29 noiembrie 2021

În cadrul unui simpozion online le-au fost oferite informații și răspunsuri liderilor și membrilor bisericii.

Pentru a răspunde întrebărilor liderilor și membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la vaccinul împotriva Covid-19, obligativitatea vaccinării și libertatea de conștiință, Departamentul pentru Relații Oficiale și Libertate Religioasă al Diviziunii Interamericane a organizat un simpozion online pe 19 și 20 noiembrie 2021.

Evenimentul a fost organizat un răspuns la întrebările și comentariile repetate primite din întreaga regiune, au spus liderii.

„Au fost puse întrebări despre vaccinare”, a spus James Daniel, vicepreședinte al Diviziunii Interamericane și director al Departamentului pentru Relații Oficiale și Libertate Religioasă. „Unii membri cer, de asemenea, derogări de la vaccinare. Unii membri nu sunt siguri de poziția declarată a Bisericii cu privire la scutiri și cerințe de vaccinare. Intenționăm să prezentăm poziția Bisericii”, a afirmat el în deschidere.

Daniel a spus că simpozionul va aborda și problema libertății de conștiință. „Cum ar trebui să o înțelegem?” a întrebat el retoric. „Unii membri au cerut conducerii bisericii să clarifice învățătura biblică despre semnul fiarei și sigiliul lui Dumnezeu. Este posibil ca semnul fiarei să fie vaccinul?”

În cele din urmă, Daniel a explicat că evenimentul a avut și obiectivul de a prezenta principiile reformei în sănătate, așa cum sunt susținute de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. „Reforma în sănătate este preventivă sau curativă? Condamnă medicina tradițională?” a întrebat el.

Daniel a spus clar că liderii bisericii îi respectă pe cei care sau vaccinat, și îi respectă și pe cei care nu s-au vaccinat.

„În timpul acestui simpozion, dorim ca toți participanții să se respecte reciproc”, a spus Daniel. „Nu trebuie să ne criticăm unii pe alții, nu trebuie să condamnăm pe nimeni, nu trebuie să trecem linia care să ne ducă într-o atmosferă unde nu este o bună părtășie.”

Simpozionul a inclus mai mulți vorbitori din domeniul sănătății, juridic și al libertății religioase, inclusiv câțiva invitați speciali din cadrul Conferinței Generale, organul de conducere al Bisericii Adventiste. Primul vorbitor a fost dr. Peter Landless, director al Departamentului Sănătate al Bisericii Adventiste. Landless a prezentat și a analizat poziția actuală a bisericii și implicațiile acesteia pentru credincioșii adventiști.

Pandemia și Biserica

Dr. Landless a apreciat accentul pus de Diviziunea Interamericană pe educație, deoarece încearcă să educe liderii și membrii pe diverse subiecte, inclusiv cu privire la ceea ce el a numit „această problemă importantă”. Este reconfortant să vezi că „Biserica lui Dumnezeu este activă și implicată”, a declarat acesta.

În același timp, el a recunoscut că pandemia a schimbat viața tuturor. „Trăim vremuri fără precedent. S-a schimbat modul de a călători. S-a schimbat lumea. S-au schimbat oamenii. Preocupările noastre s-au schimbat”, a spus el. „Când văd ce s-a întâmplat în perioada pandemiei, o văd ca pe o repetiție generală pentru vremurile care vor veni. Trebuie să fim atenți și să înțelegem în mod conștient cum interpretăm vremurile în care trăim și informațiile cărora le acordăm importanță”, a declarat Landless.

Să trăim înțelept în timpul pandemiei și după aceasta

Este important pentru adventiştii de ziua a șaptea să își trăiască viața cu înțelepciune în timpul pandemiei și după aceasta, a subliniat Landless. Iar pentru a înțelege cum să facem acest lucru, a spus el, este esențial să ne uităm la datele de bază pe care le avem.

În primul rând, aceasta implică recunoașterea faptului că viața este un dar. „Viața este un lucru care ni s-a încredințat, un dar prețios de la un Dumnezeu iubitor și plin de har”, a spus Landless. El a adăugat că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu susține toate lucrurile și că El ne vindecă bolile.

În același timp, Landless a subliniat că principiile stilului de viață sunt fundamentale pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. „În ciuda deficiențelor noastre, cele mai bune practici de stil de viață au efecte pozitive asupra sănătății”, iar aceasta include și sistemul nostru imunitar. „Cele mai bune practici de sănătate și stil de viață pot ajuta la menținerea funcției sistemului imunitar la cel mai bun nivel.”

Landless a adăugat că unii membri se întreabă dacă Biserica Adventistă a renunțat la mesajul său. Nu este așa, a subliniat el. „Mesajul cu privire la sănătate sănătate încredințat acestei biserici este calea principală prin care ne-am dobândit sănătatea, prin faptul că am mâncat adecvat, am băut lucrurile potrivite, nu am folosit anumite substanțe, prin odihnă, prin încredere în Dumnezeu, prin expunerea cu atenție la lumina soarelui, prin cumpătare și relații”, a spus el. „Dacă trăiți în timpul acestei pandemii și veți trăi și după ea, vă implor să trăiți în fiecare zi mesajul adventist cu privire la sănătate.”

Acesta a fost recunoscut de Biserica Adventistă în urmă cu mai mult de un secol, a remarcat Landless, când Biserica le-a spus misionarilor să trăiască cât mai sănătos posibil și, în același timp, să facă orice intervenție suplimentară pentru a rămâne sănătoși.

Principiile adventiste de sănătate

Conform Politicii de lucru a Conferinței Generale, Biblia este fundamentală. „Este interesant faptul că în Biblie găsim principii de sănătate publică”, a spus Landless, cum ar fi sfaturile oferite israeliților când trăiau în deșert. „Vorbim astăzi despre spălarea mâinilor și distanța socială. Acestea nu sunt principii noi”, a spus el.

De asemenea, sfaturile oferite trebuie să fie în concordanță cu îndemnurile pionierei Bisericii Adventiste, Ellen G. White, ceea ce adventiștii cunosc ca „Spiritul Profetic”. „Acest lucru a dus biserica la un alt nivel de cunoaștere”, a spus Landless.

„Orice lucru pe care îl practicăm ar trebui să fie confirmat de medicina bazată pe dovezi și verificat prin metode științifice”, a spus el. „Unii oameni spun că nu avem nevoie de știință.” Dar nu ar trebui să fie așa, a spus el. Landless a citat-o ​​pe Ellen White, care în cartea sa Sfaturi pentru părinți, profesori și studenți, a scris: „Înțelese corect, știința și Cuvântul scris sunt de acord și fiecare aruncă lumină unul asupra celuilalt” (p. 426, în orig.). Landless a menționat: „Pe măsură ce am studiat știința, am fost uimit [să văd] că Dumnezeu este un Dumnezeu uimitor”.

Măsuri referitoare la stilul de viață

Alte elemente importante sunt măsurile referitoare la stilul de viață, care includ programe de îmbunătățire a sănătății la nivel general. Aceste programe pot ajuta de obicei oamenii să-și întărească sistemul imunitar. Landless a remarcat, totuși, că există inhibitori ai imunității, deoarece imunitatea poate fi afectată de vârstă (prea tânără sau prea bătrână), sarcină, lipsa somnului, malnutriție, obezitate, inactivitate, stres și lipsa imunizării.

Potrivit lui Landless, a te bucura de cea mai bună sănătate posibilă include mai multe aspecte. Include alegeri pozitive, informate și o perspectivă optimistă și plină de speranță. A afirmat apoi că relațiile pozitive, de susținere și conexiunea și încrederea în Dumnezeu sunt vitale.

Rolul imunizării

Landless a subliniat că un adjuvant vital în prevenire este imunizarea, care nu reprezintă o situație alternativă. Și, a subliniat el, „imunizarea ajută fără îndoială la ținerea bolii sub control”.

Imunizarea face parte dintr-un pachet, a spus Landless, care include monitorizarea sănătății. „Sunt anumite date pe care trebuie să le cunoaștem – greutatea, tensiunea arterială, zahărul din sânge, colesterolul”, a fost sfatul său. „Acționați în funcție de aceste date. Faceți controale regulate și nu ignorați simptomele.”

Dar este, de asemenea, important să minimizați riscurile pe care le prezentați (și ale altora). Aceasta include spălarea frecventă a mâinilor, evitarea contactului cu persoane infectate, purtarea adecvată a măștilor, rămânerea acasă dacă sunteți simptomatic și curățarea și dezinfectarea suprafețelor. Include, de asemenea, practicarea imunizării informate.

Poziția Bisericii

Landless a făcut referire la Declarația cu privire la imunizare din 2014, votată cu mult înainte de apariția Covid-19. El a citat din declarație: Biserica încurajează „imunizarea responsabilă și nu avem motive de natură religioasă pentru a nu-i încuraja pe credincioșii adventiști să ia parte la programele de imunizare preventivă și de protecție.”

În același timp, a spus el, același document afirmă că „noi [liderii bisericii] nu ne substituim conștiinței membrilor bisericii și acceptăm alegerile individuale. Acestea sunt exercitate de individ, iar alegerea de a nu fi imunizat nu este și nu trebuie să fie privită ca fiind o dogmă sau o doctrină a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.”

Landless a explicat: „Această declarație a fost adoptată pentru că noi, ca Biserică, urmăm practici sănătoase. Când trimitem misionari, la catedră, în timpul prezentărilor de sănătate publică, când încercăm să facem o diferență prin activitatea spitalelor noastre, imunizarea responsabilă face parte dintre acestea.”

Dezinformare și speculații

Când a început pandemia de Covid-19, Biserica a reacționat, de asemenea, la dezinformarea și la numeroasele întrebări care au apărut prin publicarea unui document care reafirmă poziția Bisericii față de Covid-19, a menționat Landless. „Pandemia a generat tot felul de speculații cu privire la evenimentele din timpul sfârșitului și interpretări greșite ale Bibliei”, a spus el.

O viziune prezentată recent este teoria conform căreia vaccinurile pentru combaterea Covid-19 „fac parte dintr-un proces de control care va duce la aplicarea semnului fiarei”. Dar, potrivit lui Landless, „convingerea adventiştilor cu privire la controversa din timpul sfârşitului este că aceasta va avea în centru Legea lui Dumnezeu şi în special în porunca a patra. Semnul fiarei este o problemă spirituală, nu o problemă de vaccinare”, a spus el.

El a mai declarat că „o altă viziune speculativă susține că vaccinurile îi fac necurați pe cei care le fac din cauza presupunerilor că sunt folosite substanțe necurate pentru a le produce”. Landless a explicat că regulile din Levitic nu se aplică „din motivul evident că vaccinurile sunt produse ca medicamente pentru a salva vieți, nu pentru a servi drept hrană”.

Landless a explicat că cercetările actuale privind vaccinurile au arătat că „persoanele imunizate au un risc foarte scăzut de a transmite virusul care cauzează Covid-19. Vaccinurile actuale oferă o oarecare protecție chiar și în cazul noilor tulpine, deși cu o eficiență mai scăzută.” El a rezumat: „Beneficiile vaccinării depășesc cu mult riscurile vaccinării”.

Ce ar trebui sa facem?

Imunizarea, alături de igienă și apă curată, au fost esențiale pentru longevitatea crescută observată în întreaga lume unde sunt aplicate aceste măsuri, a menționat Landless. „Vaccinurile sunt folosite de mult timp de membrii Bisericii Adventiste din întreaga lume. Alături de obiceiurile bune în ce privește sănătatea, au oferit protecție împotriva multor infecții și au prevenit îmbolnăvirea și decesul.”

În acest context, Landless a explicat că, pe măsură ce suntem martorii magnitudinii globale a pandemiei, a deceselor, a dizabilităților și a efectelor pe termen lung cauzate de Covid-19 care apar la toate grupele de vârstă, liderii adventiști „îi încurajează pe membrii noștri să ia în considerare imunizarea responsabilă”. Liderii fac apel la susținerea „promovării și facilitării dezvoltării a ceea ce se numește în mod curent imunitate colectivă [imunitate preexistentă a aproximativ 80 la sută dintre indivizi ca urmare a unei infecții sau vaccinări anterioare]”. El a subliniat: „Noi încurajăm, nu impunem. Trebuie să ne ascultăm unii pe alții. Trebuie să ne respectăm unii pe alții. Nu ar trebui să ne defăimăm sau să ne stigmatizăm unii pe alții”, a declarat Landless.

Cu toate acestea, liderii și membrii ar trebui să își amintească faptul că imunitatea colectivă este vitală dacă vrem ca pandemia să înceteze. El a întrebat: „Oare nu ar trebui să luăm în considerare faptul că imunizarea responsabilă include responsabilitatea noastră de a ne proteja unii pe alții și nu doar pe noi înșine?”

Sursa: Adventist Review