Familia și căminul

Sănătatea şi prosperitatea societăţii este direct legată de bunăstarea părţilor ei componente – celula familiei. Astăzi, mai mult ca oricând, familia este în criză. Comentatorii sociali condamnă dezmembrarea vieţii moderne de familie. Conceptul tradiţional creştin al căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie este atacat. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, în acest timp al crizei familiei, încurajează pe fiecare membru al familiei să îşi întărească latura spirituală şi relaţia de familie prin dragoste, cinste, respect şi responsabilitate.

Punctul fundamental de doctrină a Bisericii nr. 22, declară că relaţia de căsătorie “ trebuie să reflecte iubirea, sfinţenia, fidelitatea şi permanentă relaţiilor dintre Hristos şi Biserica Sa … Deşi relaţiile în unele familii pot să se îndepărteze de ideal, într-o căsătorie în care partenerii se încred total unul în celălalt şi în Hristos, ei pot obţine unitatea plină de iubire, prin călăuzirea Duhului şi instruirea Bisericii. Dumnezeu binecuvântează familia şi intenţionează ca membrii ei să se ajute unul pe altul spre o deplină maturitate. Părinţii trebuie să-şi crească astfel copiii, încât aceştia să-L iubească şi să-L asculte pe Dumnezeu. Prin exemplul şi cuvintele lor, ei trebuie să-i înveţe că Domnul Hristos este autorul iubitor al disciplinei, totdeauna binevoitor, care le poartă de grijă şi care doreşte ca ei să devină membri ai corpului Său, familia lui Dumnezeu.”
Ellen G. White, unul dintre fondatorii Bisericii declară: “ Lucrarea părinţilor se află la baza tuturor celorlalte. Societatea este formată din familii şi este aşa cum o fac capii familiei. < Din inimă ies izvoarele vieţii> (Prov. 4;23), iar inima societăţii, a Bisericii şi a naţiunii este familia. Bunăstarea societăţii, succesul Bisericii, prosperitatea naţiunii, depind de influenţele căminului.”

Această declaraţie publică a fost autorizată de preşedintele Conferinţei Generale, Neal C. Wilson, după consultări cu 16 vicepreşedinţi ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, la 27 iunie 1985, la sesiunea Conferinţei Generale desfăşurată la New Orleans, SUA.