Familia

Legătura familială este cea mai strânsă, cea mai gingaşă şi sfântă dintre toate relaţiile umane de pe pământ. Dumnezeu a instituit familia ca pe o sursă principală de căldură şi grijă, după care tânjeşte inima omului.

În cercul familiei, nevoile adânci şi permanente de apartenenţă, iubire şi intimitate sunt împlinite într-un mod semnificativ. Dumnezeu binecuvântează familia şi intenţionează ca membrii ei să se ajute unii pe alţii pentru ajungerea la o deplină maturitate şi bunăstare. În familia creştină, valoarea personală şi demnitatea fiecărui membru este afirmată şi apărată într-un cadru de respect, egalitate, deschidere şi dragoste. În acest cerc intim, sunt dezvoltate atitudinile timpurii şi durabile ale unei persoane faţă de relaţii, iar valorile sunt transmise de la o generaţie la alta.

De asemenea, Dumnezeu intenţionează ca relaţia de familie să fie o descoperire a Lui şi a căilor Sale. Căsătoria, prin dragostea mutuală, cinstea, intimitatea şi angajamentul pe viaţă, oglindeşte dragostea, sfinţenia, durabilitatea şi permanentă legăturii dintre Hristos şi Biserica Sa. Instruirea şi disciplinarea copiilor de către părinţii lor şi răspunsul iubitor al copiilor la afecţiunea care le-a fost arătată, reflectă experienţa credincioşilor în calitate de copii ai lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, familia poate fi un factor puternic în călăuzirea către Hristos a membrilor ei.

Păcatul a pervertit idealurile lui Dumnezeu pentru căsătorie şi familie. În afară de aceasta, creşterea complexităţii societăţii şi stressul enorm care se revarsă asupra relaţiilor, conduc la crize în cadrul multor familii de astăzi.

Rezultatele sunt evidenţiate prin vieţi şi relaţii distruse, disfuncţionale şi caracterizate de neîncredere, conflict, ostilitate şi înstrăinare. Mulţi membri ai familiei, inclusiv părinţi şi bunici, dar mai ales soţii şi copii suferă din cauza violenţei în familie. Abuzul, fizic şi emoţional, a atins proporţii epidemice.
Numărul în creştere al divorţurilor arată un grad înalt al neînţelegerilor maritale şi nefericirii din cămin.

Este nevoie ca familiile să experimenteze reînnoirea şi reforma în relaţiile lor. Aceasta va ajuta la schimbarea atitudinilor şi practicilor distructive întâlnite astăzi în multe familii. Prin puterea Evangheliei, membrii familiei trebuie să îşi recunoască propria păcătoşenie, să accepte neîmplinirile celuilalt, să primească vindecarea mântuitoare a lui Hristos în vieţile şi relaţiile lor. Chiar dacă unele familii s-au îndepărtat de ideal, iar refacerea după răul produs nu mai poate fi completă, totuşi, acolo unde domneşte dragostea lui Hristos, Duhul Său va aduce unitate şi armonie, făcând din asemenea cămine canale dătătoare de viaţă şi putere în Biserică şi societate.

Această declaraţie publică a fost autorizată de către preşedintele Conferinţei Generale, Neal C. Wilson, la 5 iulie 1990, după consultări cu 16 vicepreşedinţi ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea la sesiunea Conferinţei Generale desfăşurată la Indianapolis, SUA.