Italia: O stradă din Florența se va numi Ellen G. White

Info Adventist 24 noiembrie 2021

În anul 2014, revista Smithsonian a inclus numele ei pe lista „celor mai influenți 100 de americani din toate timpurile”.

Toponimia florentină s-a îmbogățit cu un nou nume. Vineri, 10 decembrie, la ora 12:00, va fi inaugurată via Ellen Gould White – denumită astfel după scriitoarea, pioniera și figura proeminentă a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Totul a început când Institutul Adventist „Villa Aurora” (Iacb) din Florența le-a înaintat autorităților locale cererea de a redenumi Viale del Pergolino, pe care sunt amplasate noile clădiri ale campusului.

Cererea a fost acceptată, iar institutul „a mulțumit orașului Florența pentru receptivitatea arătată în recunoașterea motivației și a oportunității propunerii”.

În decizia lui, Consiliul local a luat în considerare mai multe elemente, printre care: instituția religioasă, stabilită acolo din 1947, pe lângă faptul că este sediu universitar, a pus la dispoziție câteva dintre clădirile ei pentru a găzdui familiile pacienților internați în spitalul din apropiere; doar clădirile institutului Villa Aurora au vedere la strada în discuție; în conformitate cu un vechi obicei, străzile florentine își iau adesea numele din contextul înconjurător; schimbarea numelui nu ar fi în detrimentul unui eveniment istoric antic; și, nu în ultimul rând, asigurarea unui acces facil celor care doresc să ajungă la instituția de învățământ, dar care merg la o altă adresă deoarece există două adrese cu denumiri asemănătoare (via del Pergolino și viuzzo del Pergolino).

La ceremonia de schimbare a numelui străzii, va fi inaugurat în campus și Centrul de cercetare și documentare Ellen G. White, actuala bibliotecă.

Pioniera Ellen G. White

Iată cum o descrie Iacb în prezentarea Centrului de Studii de pe site-ul Institutului[1]:

Ellen G. White (1827-1915) a fost o persoană foarte specială pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Alături de Joseph Bates și soțul ei, James White, a contribuit la fondarea mișcării religioase organizate în 1863, care a primit mai târziu numele de Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Lider religios, scriitoare prolifică, reformatoare a societății, dar și soție și mamă, influența ei în domenii multiple a fost resimțită dincolo de granițele confesiunii religioase. În 2014, revista Smithsonian a inclus-o în lista „celor mai influenți 100 de americani din toate timpurile”.

Pentru credincioșii adventiști de ziua a șaptea, Ellen G. White este o persoană specială pentru că recunosc în persoana ei manifestarea darului profetic. Una dintre doctrinele fundamentale ale adventiștilor de ziua a șaptea, îi este dedicată: „Sfintele Scripturi certifică faptul că unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția. Acest dar este un semn care identifică biserica rămășiței și s-a manifestat în lucrarea lui Ellen G. White. Scrierile ei vorbesc cu autoritate profetică și îi oferă bisericii încurajare, îndrumare, instruire și corectare. De asemenea, se afirmă în mod clar că Biblia este standardul în lumina căruia trebuie testate învățătura și experiența, în totalitatea lor (Numeri 12:6; 2 Cronici 20:20; Amos 3:7; Ioel 2:28, 29; Fapte 2:14-21; 2 Timotei 3:16, 17; Evrei 1:1-3; Rev. 12:17; 19:10; 22:8, 9)”.

După moartea sa, a fost creată o fundație, Ellen G. White® Estate [2], pe al cărei site web pot fi consultate lucrările digitale complete ale lui Ellen G. White în limba originală și, pentru lucrările traduse până acum, în multe alte limbi. Pentru a promova și mai mult în conștiința publică lucrarea și scrierile lui Ellen G. White, în diferite regiuni ale lumii au fost create centre de cercetare și documentare.

Un lucru notabil în mod special pentru contextul italian, a fost înființat la institutul adventist un astfel de centru de cercetare, recunoscut oficial de Ellen G. White® Estate. El are în dotare o selecție amplă de lucrări publicate ale Ellen G. White în engleză, în italiană și în alte limbi. Lucrările acestea au fost integrate în catalogul bibliotecii institutului și pot fi cercetate.

Sursa: Diviziunea Intereuropeană a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

 

 

[1] https://villaaurora.it/

[2] https://whiteestate.org/