Jocuri de noroc și etică

“Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte“ (Prov 13:11). “Cine îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic, are belşug de sărăcie“ (Prov 28:19).

Creştinii adventişti de ziua a şaptea, în armonie cu concepţia biblică, cred că munca sârguincioasă şi cinstită este adevărată sursă a prosperităţii. Chiar şi când se desfăşoară în condiţii dificile, munca rămâne o binecuvântare, nu doar pentru că asigură existenţa, ci şi pentru faptul că exersează credinţa, modelează un caracter virtuos şi consolidează relaţii sociale pozitive.

Cu toate că formarea convingerilor şi deprinderilor corecte privitoare la muncă constituie o sarcină majoră pentru familie, Biserică, şcoală şi pentru întreaga societate, naţiunea romană este tot mai mult asaltată de mirajul unor câştiguri fără muncă. Fie că oferă premii stimulatoare sau câştiguri fabuloase care depăşesc de multe ori câştigul unei vieţi întregi de muncă onestă, fie că este vorba de activităţi care profită de slăbiciuni ale legii sau încalcă legea, efectul lor asupra milioanelor de cetăţeni este ruinător.

Acesta nu se limitează la sumele mai mari sau mai mici irosite, ci sunt subminate chiar temeliile judecăţii sănătoase cu privire la muncă şi câştig, şi tocmai acum – într-o perioadă în care resimţim acut nevoia de a ne forma tipare corecte de gândire şi de acţiune. În consecinţă, munca îşi pierde orice atractivitate, iar speranţa unui câştig uriaş prin jocul şansei devine un substitut fals al activităţii. În euforia succesului, câştigătorul ignoră că milioane de oameni au fost păgubiţi. De aici, drumul până la încălcarea legii este foarte scurt, după cum spune Scriptură: “ Cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit “ (Prov 28:20).

Credincioşi Sfintelor Scripturi şi determinaţi să trăim prin credinţa în Dumnezeu şi să ne împotrivim tentaţiilor oricăror câştiguri care nu-şi au acoperirea în muncă sârguincioasă şi cinstită, facem apel la toţi creştinii oneşti, în vederea iniţierii şi susţinerii unor măsuri educative şi legislative clare, pentru stoparea acestui periculos atentat asupra valorilor fundamentale pe care se clădeşte o societate sănătoasă.

Declaraţie adoptată de către delegaţii la cea de-a 14-a Adunare Generală a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a şaptea din România, Cernica, 26 aprilie 2000.