La Organizația Națiunilor Unite, un lider adventist numeşte violenţa de gen „rușinea umanității”.

Info Adventist 3 februarie 2021

Directorul departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioasă face apel la colaborare în confruntarea cu forțele care lucrează împotriva „umanității depline” a femeilor.

Când vorbim despre statutul și tratamentul femeilor din întreaga lume, nu ne permitem doar „speculații academice despre drepturi, făcute într-un mod abstract”, a spus Ganoune Diop în cadrul unui declarații importante făcute pe 26 ianuarie 2021 în fața a peste o mie de persoane reprezentând atât Organizația Națiunilor Unite (ONU), cât și numeroase organizații religioase.

Diop este directorul departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioasă din cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și secretar general al International Religious Liberty Association [Asociația Internațională pentru Libertate Religioasă].

În prezentarea sa, care a conturat cadrul tematic al evenimentului acelei zile, Diop a spus că, în multe contexte, femeile „suferă tragediile existenței umane într-o manieră disproporționată”.

„Femeile sunt adesea principalele ținte și victimele războiului, ale genocidelor, ale traficului uman, ale constrângerii și sclaviei umane”, a declarat el, „toate acestea adăugându-se la costurile insecurității determinate de realitatea cu fațete multiple a inegalității de gen”.

Diop a citat o listă de statistici care evidențiază impactul disproporționat asupra femeilor al inegalităților și prejudiciilor sociale, începând cu refuzul accesului la educație, continuând cu preponderența căsătoriei la vârste fragede și abuzul sexual, incluzând aici tot felul de forme de marginalizare economică.

O soluție în abordarea acestor realități tragice, a spus Diop, este să admitem faptul că, în multe contexte sociale și culturale, femeilor li s-a refuzat multă vreme recunoașterea umanității lor depline. Această negare a condus la ceea ce Diop numește ca fiind unul dintre „cele mai dominante și profunde obstacole” în calea ameliorării situației femeilor în lume, și anume legitimizarea violenței de gen.

„Violența domestică, violența socială, ororile traficului de persoane, toate acestea le afectează disproporționat pe femei și fete și revelează latura întunecată a umanității”, a adăugat Diop.

Temele evidențiate în prezentarea lui Diop au fost analizate de-a lungul zilei în timpul discuțiilor de grup și a sesiunilor de întrebări și răspunsuri cu public. Potrivit declarațiilor organizatorilor, scopul evenimentului a fost nu doar să arunce o lumină asupra realităților actuale, ci să se inițieze un dialog – între guverne, entități internaționale, grupuri religioase și alte grupuri ale societății civile – despre modalitățile de a înfrunta concertat aceste provocări.

Evenimentul ONU a fost al șaptelea simpozion dintr-o serie axată pe rolul religiei și al organizațiilor religioase în problemele internaționale. Conferința Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea a fost unul dintre cei câțiva co-organizatori ai întâlnirilor care au ca obiectiv să pună în evidență vocea grupurilor religioase în cadrul comunității internaționale și să promoveze o mai bună colaborare pentru scopuri comune. Simpozioanele anterioare s-au concentrat pe probleme precum violența motivată religios, refugiații și migranții și finanțarea umanitară.

Deși, de obicei, se desfășoară în clădirea ONU din New York cu participanți în persoană, în acest an, simpozionul a avut loc în mediul virtual. El a adunat participanții din America de Nord, din toată Europa, din regiunile Asia-Pacific și din Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat după simpozion, Diop a spus că este important ca vocea și perspectivele adventiste să se facă auzite în comunitatea internațională. „Evenimente ca acestea, întreprinse în colaborare cu alte organizații, nu au ca scop negarea diferențelor dintre grupuri”, a spus Diop, „ci mai degrabă ele reprezintă șansa de a pune în lumină contribuțiile unice pe care Biserica Adventistă le pune la dispoziție; modul în care convingerile noastre biblice despre demnitatea și valoarea intrinseci ale fiecărei ființe umane – ca fii și fiice ale Dumnezeului Creator – conduc pledoaria noastră globală în favoarea drepturilor fundamentale ale omului.”

Diop a menționat de asemenea că tema simpozionului din acest an se potrivește bine cu lucrarea desfășurată de Biserica Adventistă de a îmbunătăți statutul și tratamentul acordat femeilor de pretutindeni, prin grijă pentru sănătate, educație, ajutor umanitar și mărturie spirituală. De mai mult de zece ani, diverse organizații adventiste, inclusiv departamentul Misiunea Femeii al Conferinței Generale și Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, s-au unit pentru a promova o inițiativă globală numită enditnow, care continuă să facă apel la încetarea violenței împotriva femeilor și a altor membri vulnerabili ai societății.

Printre cei care au mai luat cuvântul la acest simpozion ONU s-au numărat: Azza Karam, secretar general Religions for Peace [Religii pentru Pace]; Alice Nderitu, consilier special ONU pentru prevenirea genocidului; Anwar Khan, președinte al organizației umanitare Islamic Relief Worldwide; Laura Janner-Klaus, fost prim rabbin al Movement for Reform Judaism [Mișcarea pentru reforma iudaismului]; Ibrahim Salama, șef al Filialei care monitorizează implementarea tratatelor privind drepturile omului, din cadrul Biroului Înaltului comisariat pentru drepturile omului (OHCHR); Alison Kelly, reprezentant ACT Alliance la ONU; și Liberato Bautista, asistent secretar general Consiliul general al Bisericii și Societății Metodiste Unite și președinte al Conferinței ONG-urilor cu rol consultativ la ONU (CoNGO).

Autor: Bettina Krause, departamentul Relații Oficiale și Libertate Religioasă, Conferința Generală

Sursa: Adventist Review