Liderii adventiști iau în considerare problemele teologice cu care se confruntă Biserica

Info Adventist 25 octombrie 2021

Voci ridicate în sprijinul prezentărilor

Următorul comunicat a fost primit de la [biroul] Președintelui Conferinței Generale. ~ Editorii Adventist Review

Mesajul și misiunea s-au aflat în centrul Consiliului anual al Comitetului executiv al Conferinței Generale din acest an. Acest lucru a fost văzut clar luni dimineață, 11 octombrie, prin modulul „Probleme teologice cu care se confruntă Biserica”, care a inclus trei prezentări, urmate de o discuție energică, de aproape o oră, în cadrul căreia membrii Comitetului executiv din întreaga lume și-au exprimat sprijinul ferm pentru prezentări și apreciere pentru oportunitatea de a discuta probleme importante.

Prezentările au fost susținute de pastorul Mark Finley, asistent al președintelui pentru evanghelizare; dr. Artur Stele, vicepreședinte general al Bisericii Adventiste mondiale; și dr. Michael Ryan, asistent al președintelui pentru inițiative.

În prezentarea introductivă, pastorul Finley a enumerat zece probleme teologice semnificative cu care se confruntă biserica în secolul al XXI-lea, admițând totodată că ar putea fi adăugate și altele. Lista sa include o serie de întrebări și răspunsuri:

 1. Autoritatea Scripturii

„Înțelegerea Bibliei este condiționată în principal din punct de vedere cultural?” „Are Biblia autoritate în domenii precum știință, profeție, standarde de stil de viață și doctrină?”

Finley a răspuns: „Adventiştii de ziua a şaptea cred în continuare că Biblia este Cuvântul autoritar, infailibil al lui Dumnezeu”.

 1. Identitatea adventistă

„Este Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea o mișcare ridicată de Dumnezeu pentru a pregăti un popor pentru venirea lui Isus sau este doar una dintre multele confesiuni din peisajul religiilor?” „Cine suntem și de ce existăm?”

Finley a afirmat: „Adventiştii de ziua a şaptea sunt o mişcare profetică, cu un mesaj profetic şi o misiune divină”.

 1. Interpretarea profetică

Finley a subliniat că unii credincioși adventiști se întreabă: „Sunt profețiile din Daniel și Apocalipsa încă relevante în secolul al XXI-lea sau trebuie să ne reevaluăm înțelegerea profetică? Având în spate mai multe decenii de experiență, el a răspuns: „Profețiile din Daniel și Apocalipsa vorbesc cu o putere din ce în ce mai mare pentru generația ultimelor zile”.

 1. Creație și Evoluție

„Sunt primele unsprezece capitole din Geneza o relatare istorică reală a evenimentelor sau sunt o alegorie pentru a explica cum a făcut Dumnezeu lucrurile cu mult timp în urmă? Este important ce crede cineva despre crearea lumii și ideea unui potop mondial?”

Susținând cu tărie relatarea biblică, Finley a declarat: „O săptămână literală a creației, de șapte zile, ancorează întreaga Biblie și dă sens existenței noastre!”

 1. Isus și doctrina

„Există o tendință în creștere în rândul tinerilor adventişti care îmbrățișează ideea că există o distincție între Isus și doctrină”, a spus Finley. „Ei consideră accentul pus pe doctrină ca fiind legalist și arbitrar. Ce legătură este între Isus și doctrinele Scripturii?” El a răspuns: „Isus și învățăturile Lui sunt de nedespărțit. A-L accepta pe deplin pe Hristos înseamnă a accepta pe deplin doctrinele pe care El le-a predat.”

 1. Aspecte morale care se abat de la Scriptură

Pastorul Finley a subliniat următorul lucru: „conducerea Bisericii se confruntă din ce în ce mai des cu probleme precum concubinajul, divorțul și recăsătorirea nebiblice și LBGTQ+”. Apoi a întrebat: „Este lipsit de iubire și de răutate să luăm atitudine împotriva acestor practici?” Afirmând faptul că adventiștii de ziua a șaptea trebuie să urmeze învățătura Bibliei, Finley a declarat: „Valorile biblice și instrucțiunile clare ale lui Dumnezeu ne cheamă să fim lumini într-o lume marcată de confuzie și de întuneric moral”.

 1. „Oboseala adventă”

După ce a reafirmat faptul că „adventiştii proclamă revenirea în curând a lui Isus” de mai mult de 175 de ani, Finley a pus trei întrebări clare: „Mai credem că El va veni curând? Este nebiblic să predicăm iminența întoarcerii lui Hristos dată fiind întârzierea revenirii? Cum putem motiva o mișcare să se pregătească pentru revenirea în curând a Domnului nostru?”

Pentru a-i încuraja pe cei care suferă de „oboseala adventă” să privească din nou la Scriptură, Finley a afirmat: „Adventiștii încă mai cred, așa cum învață Scriptura, că venirea lui Isus este «mai aproape decât am crezut noi»”.

 1. Sanctuarul și judecata pre-adventă

„Începând cu sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980 a existat un număr tot mai mare de voci în comunitatea academică care au pus sub semnul întrebării validitatea anului 1844”, a spus Finley. „Ideea unui sanctuar ceresc este pusă de mulți sub semnul întrebării. Cum se va raporta biserica la aceste probleme?” Pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, putem afirma că sanctuarul și judecata pre-adventă sunt credințe biblice valide și sunt în continuare în centrul teologiei adventiste, pregătind un popor pentru venirea lui Isus, a spus el.

 1. Ellen White și inspirația divină

Finley a subliniat importanța ascultării sfaturilor Spiritului Profeției și a citat dintr-o scrisoare scrisă de Ellen White în 1890:

„Va fi stârnită o ură satanică împotriva mărturiilor. Lucrările lui Satana vor avea scopul de a tulbura credința bisericilor în mărturii, pentru că el nu mai poate avea cale liberă pentru a-și prezenta amăgirile și a lega sufletele prin înșelăciunile lui, dacă avertizările, mustrările și sfaturile Duhului lui Dumnezeu sunt ascultate (Scrisoarea 40, 1890, Solii alese, vol. 1, pag. 48 în orig.).

 1. Reinventarea adventismului

În punctul său final, Finley a remarcat „o schimbare a accentului în închinare de la un serviciu bazat pe Biblie, centrat pe Cuvânt, care transformă viața, spre o formă mai emoțională de închinare care se concentrează pe satisfacerea nevoilor percepute ale unui «căutător» prin muzică și povestiri mai scurte, mai degrabă prin ținerea de predici decât predicând Biblia”.

Pentru a contracara această „reinventare”, Finley a reafirmat că „adventiștii de ziua a șaptea sunt o mișcare ridicată de Dumnezeu cu un mesaj divin, profetic, care trebuie dus în lume pe baza Scripturii, iar autoritatea Scripturii este cea care ne-a călăuzit și dirijat”.

Autoritatea Scripturii

Prezentarea lui Artur Stele a abordat autoritatea Scripturii și problema hermeneuticii – cum să citim și să înțelegem Biblia. El a subliniat cum, încă de la început, Satana a îndemnat ființele umane să se îndoiască de Cuvântul lui Dumnezeu și să pună la îndoială autoritatea Lui. Satana folosește și astăzi aceleași tactici, a spus el.

În Evul Mediu, Biblia era disponibilă numai în latină, fiind necesară intervenția preoților pentru a o explica. Unul dintre cele mai puternice aspecte ale Reformei, a spus Stele, a fost acela de a pune Biblia la dispoziția oamenilor în propriile limbi.

Astăzi, Satana atacă Cuvântul lui Dumnezeu în diferite moduri, inclusiv prin metoda istorico-critică de interpretare a Bibliei, care vede Biblia ca fiind condiționată din punct de vedere cultural. Stele a subliniat, în contrast, că, deși „Biblia este constituită cultural și istoric, nu este condiționată cultural sau istoric”.

În explicarea procesului de inspirație, Stele a citit din Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pag. 62: „Lui Dumnezeu i-a făcut plăcere să comunice adevărul Său lumii prin mijloace umane și El Însuși, prin Duhul Său Sfânt, i-a pregătit pe oameni și le-a permis să facă această lucrare. El a ghidat mintea în alegerea a ce să vorbească și ce să scrie. Comoara a fost încredințată vaselor de pământ, însă este, cu toate acestea, din cer. Mărturia este transmisă prin expresia imperfectă a limbajului uman; totuși este mărturia lui Dumnezeu; iar copilul ascultător și credincios al lui Dumnezeu vede în el slava unei puteri divine”.

Pentru cei care folosesc o abordare critică, postmodernă a Scripturii, accentul se schimbă de la textul biblic și sensul intenționat de autor la cititorul care determină sensul textului.

„În loc de centrarea pe Dumnezeu, suntem invitați la centrarea pe sine”, a spus Stele. În loc să întrebe „Care este adevărul?”, „Care este voia lui Dumnezeu?” cititorii sunt încurajați să întrebe „Ce este adevărat pentru mine?”

În contrast, Stele a împărtășit următorul pasaj: „O lucrare poate fi făcută prezentându-le oamenilor Biblia exact așa cum se citește… Repetați tuturor porunca Mântuitorului: «Cercetați Scripturile»” (Evanghelizare, pag. 434 în orig.). Apoi Stele i-a îndemnat pe toți să fie studenți fideli ai Cuvântului lui Dumnezeu, folosind o abordare centrată pe Dumnezeu în citirea și înțelegerea Scripturii.

Harul care este suficient de mare

În prezentarea sa, „Cât de mare este harul?”, Michael Ryan a subliniat faptul că unele persoane din cadrul bisericilor și campusurilor adventiste de ziua a șaptea susțin că „teologia Bisericii [Adventiste] este întunecată și nu va fi niciodată acceptată de alte biserici creștine, nu va fi niciodată îmbrățișată de lumea necreștină, nu va opri plecarea tinerilor noștri din Biserică și nu le va oferi niciodată membrilor, cu adevărat, libertatea acordată în Biblie, pe care o definesc printr-un stil de viață fără limite. Aceste voci sunt auzite în bisericile și în campusurile noastre. Ele sunt reflectate în sondajul mondial care măsoară convingerile distinctive care identifică o rămășiță. Această cultură insidioasă este reală”, a subliniat el.

Ryan a explicat apoi modul în care harul lui Dumnezeu este impregnat în convingerile adventiste de ziua a șaptea.

„În centrul înțelegerii dimensiunii harului lui Dumnezeu trebuie să fie recunoașterea faptului că acesta pătrunde în absolut orice aspect al mesajului biblic”, a spus el.

Arătând că Biblia nu lasă loc pentru „hiper-har”, o filosofie care susține că în viața individului nu este necesară nicio reformă și că „doctrina biblică este un nonsens [care] distruge harul”, Ryan a explicat că „adventiștii de ziua a șaptea cred că acceptarea a ceea ce harul a oferit deja extinde harul”.

Ryan a arătat cum doctrinele și harul sunt corelate în întregime și nu pot fi separate. „Harul a oferit semne ale venirii [lui Hristos]. Harul a oferit Cuvântul lui Dumnezeu”, a spus el. „Harul a făcut promisiuni. Harul a oferit neprihănirea lui Hristos. Harul a oferit iertarea. Harul a oferit un jug care nu este greu și o povară care este ușoară.” Apoi a făcut apel la biserică să se ridice și să predice calea spre neprihănirea lui Hristos.

Liderii răspund

Mulți lideri și-au exprimat aprecierea pentru prezentări și oportunitatea de a discuta.

„Vă mulțumesc pentru… că ne-ați ajutat să înțelegem realitatea teologică cu care ne confruntăm”, a declarat Robert Folkenberg Jr., președintele Uniunii de Misiuni Chineze. În ceea ce privește creația și evoluția, Folkenberg a relatat povestea unui nou convertit căruia i s-a spus că „Biblia este adevărată, dar primele capitole nu sunt adevărate – evoluția este adevărată”. Apoi persoana convertită a întrebat: „Așadar, dacă primele capitole ale Bibliei nu sunt adevărate, când începe Dumnezeu să spună adevărul?” După ce a subliniat faptul că majoritatea confesiunilor nu mai susțin creația biblică, Folkenberg a continuat: „Vreau să laud această administrație și Biserica noastră… trebuie să rămânem fermi în doctrina potrivit căreia Dumnezeu a creat această lume în șapte zile literale, chiar dacă suntem singura voce care se mai aude spunând-o.”

 1. Edward Zinke, un membru laic, a remarcat că, în cadrul unor instituții adventiste, „sistemul istorico-critic este prezentat ca mijloc de determinare a adevărului, [în cadrul căruia] lumea naturală neagă rolul fundamental al Scripturii, Biblia este doar literatură pentru oamenii simpli, principiul Sola Scriptura este respins, este negată ispășirea substitutivă, [se predă] teologia eliberării și evoluția teistă, este negată valorea rugăciunii, este negat faptul că Dumnezeu intervine în istorie și că Biblia este înregistrarea acelor intervenții… Pentru mine, este o problemă morală pentru noi să pretindem că suntem o instituție adventistă de ziua a șaptea și să nu ne îndeplinim această promisiune”, a spus Zinke. „Datoria noastră este să-i învățăm pe studenții noștri să gândească biblic, nu în sistemul istorico-critic.”

Împărtășind din experiența personală, Kathryn Proffitt, un membru laic din Uniunea Pacific, a povestit cum fiul ei cel mare a devenit ateu după ce i s-a predat evoluția teistă la o universitate adventistă. Apoi și-a convins cei trei frați mai mici că nu există Dumnezeu. „Acum patru ani, fratele său mai mic a murit și a intrat în mormânt fără speranța Evangheliei”, a spus Proffitt. „Frați și surori, fiecare dintre aceste doctrine este serioasă și are consecințe eterne. Niciun părinte nu trebuie să se confrunte cu riscul de a-și pierde veșnic copiii din cauza a ceea ce au auzit la biserică sau a ceea ce au fost învățați la școală… Trebuie să fim un exemplu în ce privește revenirea la învățăturile simple ale Scripturilor”, a spus ea. „Este datoria noastră, iar în joc e viața veșnică”.

Barna Magyarosi, secretarul Diviziunii Intereuropene, și-a exprimat preocuparea față de tinerii care își pun întrebări. „Cred că, în calitate de lideri, trebuie să fim capabili să creăm împreună cu teologii noștri o platformă în care să poată avea loc discuții sincere și în care sunt ridicate și abordate problemele reale… unde să le putem oferi tinerilor noștri intelectuali răspunsuri inteligente bine cercetate, fundamentate biblic… Avem cele mai multe dintre aceste răspunsuri, dacă nu toate”, a adăugat el. „Printr-un efort concertat al pastorilor, profesorilor, teologilor și administratorilor, am convingerea că îi putem face pe acești tineri să fie mândri de ceea ce credem.”

„Apreciez mult aceste discuții”, a spus Kwame Kwanin, președintele Uniunii Ghana de Nord, declarând că problemele luate în discuție sunt „semne ale timpului”. Recomandarea sa insistentă a fost că „nu ar trebui să limităm ceea ce studiem acum la Consiliul anual sau la Diviziune. Este nevoie ca aceste lucruri să ajungă în toate bisericile noastre și să fie o înviorare pentru fiecare membru… Trebuie să ne hrănim și să ne mentorăm membrii, în special tinerii… pentru ca ei să aprecieze adevărul pe care îl are Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea”.

Supremația Scripturii

Richard McEdward, președintele Uniunii de Misiuni Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a susținut importanța Scripturii în abordarea problemelor teologice cu care se confruntă biserica. „Cred că toate acestea își găsesc răspunsul în supremația Scripturii”, a spus McEdward. El a sugerat ca remediu stabilirea obiceiului de închinare individuală și în familie, în cadrul căreia să fie citită Biblia. „Cuvântul lui Dumnezeu are un impact transformator în viața oamenilor. Trebuie să facem tot posibilul să studiem din nou Cuvântul lui Dumnezeu printr-o lectură profundă, dar simplă, cu familiile și copiii noștri, astfel încât și ei să devină o parte a misiunii lui Dumnezeu de a ajunge la toți oamenii, pentru că au fost schimbați de Cuvântul lui Dumnezeu.”

Derek Morris, președintele Hope Channel International, a reafirmat supremația Scripturii. „Cred că cel mai bun mod prin care putem aborda aceste provocări este printr-o predicare și o predare clară a Cuvântului lui Dumnezeu”, a declarat el. „I-aș încuraja pe toți cei care sunt aici și pe cei care ascultă să trăiască ceea ce am învățat și să fim predicatori îndrăzneți și învățători ai Cuvântului lui Dumnezeu.”

Alberto Timm, director adjunct al Ellen G. White Estate, a spus: „Trăim zile foarte dificile în care totul este fluid, inclusiv Cuvântul lui Dumnezeu”. Timm le-a amintit membrilor Comitetului executiv de declarația lui Ellen White din Tragedia Veacurilor, pagina 557 (în orig.), unde ea avertizează că demonii îi vor personifica pe apostolii lui Hristos pentru a nega și chiar a schimba ceea ce „au” scris în Evanghelii. Timm a subliniat importanța acceptării acum a autorității Cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturilor sale. „Dacă nu ești ferm în această chestiune”, a spus el, „va fi foarte ușor să fii înșelat”.

În abordarea preocupărilor cu privire la instituțiile de învățământ ale Bisericii, Lisa Beardsley-Hardy, directorul Departamentului Educație din cadrul Conferinței Generale, a făcut referire la Consiliul Internațional de Educație Pastorală și Teologică. Acest comitet de supervizare stabilește criteriile de competență pentru pastori, enumeră competențele celor care predau religie în școlile adventiste și studenților la teologie și oferă cadrul de acreditare a acestor profesori. „Până în prezent”, a spus ea, „zece diviziuni l-au implementat, fiind acreditate mai mult de 500 de cadre didactice”.

Ella Simmons, vicepreședinte al Bisericii Adventiste mondiale, a subliniat faptul că, dincolo de predarea adevărului, este importantă și punerea lui în practică. Atât ea, cât și Jan Paulsen, fost președinte al Bisericii Adventiste mondiale, au cerut să se elaboreze planuri pentru a aborda problemele ridicate.

Predicarea și practicarea adevărului

Ted N.C. Wilson, actualul președinte al Bisericii Adventiste mondiale, a explicat că scopul prezentărilor a fost de a ne „avertiza din nou, pe fiecare dintre noi, cu privire la problemele cu care ne confruntăm”. El a afirmat că simpla votare a unei acțiuni nu ar fi foarte eficientă decât dacă „fiecare dintre noi nu numai că propovăduiește adevărul curat, dar, așa cum a spus Ella [Simmon], îl și practică”. El a subliniat că acest lucru se poate face numai prin neprihănirea lui Hristos. „Acesta este un lucru de care trebuie să ne lăsăm pătrunși”, a spus el. „Toți cei prezenți la Consiliul anual sunteți lideri. Lăsați-L pe Dumnezeu să vorbească prin voi! Poporul nostru vrea să vă audă rostind adevărul deplin!”

Wilson a menționat, de asemenea, căi suplimentare pe care biserica le poate folosi în răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu, precum platformele media, Biblical Research Institute [Institutul de Cercetare Biblică], Geoscience Research Instutute [Institutul de Cercetare Geoștiințifică], Asociația Pastorală și multe altele.

„Nu lăsați nicio oportunitate să treacă fără a sublinia realismul și veridicitatea Cuvântului lui Dumnezeu – de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22 – fiecare capitol, fiecare verset, fiecare cuvânt. Nu credem în «inspirația cuvânt cu cuvânt», credem în inspirația gândirii. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este absolut vital. Să lucrăm împreună pentru a produce schimbări”, a îndemnat el.

Materialele celor trei prezentări disponibile pentru descărcare, precum și linkul video pentru a viziona prezentările și discuțiile se regăsesc aici.

Autor: Gina Wahlen, pentru Buletinul informativ al Comitetului Executiv al Conferinței Generale

Sursa: Adventist Review