Liderii spirituali din Rusia au vorbit despre menținerea păcii

Info Adventist 15 decembrie 2021

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” Matei 5: 9

„Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.” Matei 5:13

Cu aceste versete ca motto, pe 26 noiembrie 2021 a avut loc în Rusia, la Hotelul Ucraina, „Dineul spiritual național”. Tema principală care s-a regăsit în toate discursurile a fost „Pacea spirituală și rezolvarea conflictelor contemporane”. Peste 200 de reprezentanți ai guvernului rus, ai oamenilor de afaceri, ai asociațiilor publice și ai diferitelor grupuri religioase au luat parte la un dialog amplu organizat de Fundaţia caritabilă Dineul spiritual național pentru promovarea culturii spirituale. Au participat personal sau au trimis salutul lor zeci de reprezentanți ai Parlamentului European, ai parlamentelor Uniunii Europene, ai Statelor Unite ale Americii și ai altor țări. Cuvântul de bun venit a fost rostit de ieromonahul Ștefan (Igumnov), secretarul Departamentului de relații externe pentru relații intercreștine al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a fost reprezentată de pastori din Uniunea Rusia de Vest și din Diviziunea Euro-Asia. În total, au luat parte la eveniment 26 de reprezentanți ai Bisericii și două echipe de filmare ale posturilor TV din Moscova și din Nizhny Novgorod. Evenimentul a inclus un cuvânt de salut din partea pastorului Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial, și al pastorului Ganone Diop, directorul Departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioasă și secretar general al Asociației Internaționale pentru Libertate religioasă (IRLA).

Scopul reuniunii a fost discutarea numeroaselor probleme de natură religioasă, socială, politică și economică apărute ca urmare a pandemiei de Covid-19, dar și ca urmare a crizei credinței în societate şi a creșterii amenințării militare asociate situației umanitare nefavorabile în plan general.

Participanții au ajuns la concluzia că pandemia a devenit un test fără precedent pentru timpurile moderne, care a scos la iveală cele mai serioase vicii și probleme ale comunității mondiale. Lucrul cel mai rău dintre toate constă în faptul că, pe lângă boala insidioasă, omenirea este cuprinsă de o epidemie de frică și de dezinformare, cu care fiecare trebuie să se lupte singur.

Participanții la Dineul spiritual național și-au exprimat recunoștința pentru cadrele medicale din „în linia întâi” a luptei împotriva pandemiei de coronavirus. Aici se pot aplica foarte bine cunoscutele cuvinte ale lui Isus Hristos: „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 15:13 ).

Suntem conștienți de volumul colosal de muncă al medicilor noștri în punctul de apogeu al pandemiei, care au lucrat neîntrerupt, fără să știe ce sunt somnul sau odihna. Astăzi, ei continuă să se apere, luptând pentru viața și sănătatea rușilor. Munca lor eroică a ajutat țara să evite scenariile cele mai pesimiste de la apariția coronavirusului. În ciuda pericolului infectării, a volumului incredibil de muncă și a oboselii mintale, ei continuă să-i ajute pe oameni. Organizatorii și participanții la Dineul spiritual național, prin persoana chirurgului Konstantin Alexandrovich Pokrovsky, le-au mulțumit tuturor celor care lucrează în domeniului medical și le-au oferit un semn al acestei aprecieri.

Vorbitorii din cadrul Dineului spiritual național au confirmat în unanimitate că această criză din ultimii doi ani nu s-a produs întâmplător, ci este urmarea pierderii normelor spirituale ale societății. Omenirea s-a rătăcit, fiind stăpânită de un spirit de încredere în sine și de atotputernicie; este vorba despre acea încredere în capacitatea proprie a schimba, prin propria voinţă, atât legile existenței umane, cât și legile lui Dumnezeu. Pe acest fond, se observă o confruntare a civilizațiilor sub pretextul conflictelor religioase și interetnice, în care cele mai mari religii ale lumii se opun una alteia și, cel mai important, principiile tuturor religiilor majore se opun ateismului agresiv, care are ca scop separarea și producerea confuziei în conștiința publică, pentru justificarea atrocităților și cruzimii. În Africa și în Orientului Mijlociu se intensifică persecutarea creștinilor, iar în Europa au loc evenimente teribile. Minciuna devine tot mai mult normă în media și pe buzele politicienilor și ale liderilor spirituali. Este evident că, deși sunt menite să le aducă sufletelor reconciliere și împăcare, asemenea unei imunități pierdute, chestiunile religioase devin ele însele cauza a nenumărate necazuri și suferințe în întreaga societate.

Participanții la dineu au observat că rolul organizațiilor publice și religioase în obţinerea păcii crește semnificativ. Potrivit acestora, doar împreună, diversele mișcări sociale, atât din interiorul statului, cât și de la nivel internațional, pot să ajute societatea să facă față conflictelor și dezacordurilor apărute. În această privință, Andrei Tretyakov, asistent pentru politică internă în cadrul Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, a declarat: „Pentru toți – creștini uniți prin Sfânta Scriptură şi reprezentanți ai altor religii tradiționale din Rusia – spiritualitatea ar trebui manifestată prin slujire socială dezinteresată. Toate organizațiile religioase ar trebui să se unească în jurul reconcilierii”.

În lumea contemporană, este inacceptabil ca religia să fie folosită pentru a spori dușmănia și pentru a diviza națiuni. Potrivit lui Yaroslav Nilov, președintele Comitetului Dumei de stat pentru muncă, politică socială și veterani, „în lumea modernă, insultarea sentimentelor religioase ale credincioșilor este inacceptabilă, iar statul ar trebui să se străduiască să păstreze coexistența pașnică a oamenilor cu opinii confesionale diferite”.

Numele lui Dumnezeu ar trebui să proclame în societate principiile unificatoare ale creației, ale înțelegerii reciproce, ale păcii și unității. Liderii comunității au făcut apel la găsirea unei soluții exclusiv pașnice pentru orice chestiune sensibilă, precum și la toleranță, respectând, în același timp, principiile de bază ale Scripturii. Întoarcerea la Dumnezeu este singurul mijloc sigur de potolire a mâniei, a urii, a certurilor, a neînțelegerilor, a nemulțumirilor și a conflictelor politice, au subliniat vorbitorii. În mod special, Andrei Vetluzhskikh, deputat al Dumei de stat a Federației Ruse, a atras atenția asupra valorii misiunii de a crea: „Trebuie să le oferim oamenilor o înțelegere fermă a faptului că ajutarea celorlalți este deosebit de semnificativă din punct de vedere social; este important să creăm un mecanism de susținere simplu și sigur pentru cei care doresc să ajute, în care aceştia să aibă încredere. În același timp, trebuie să promovăm discuții ca cele de astăzi în toate regiunile Rusiei”.

În discursul lui, Konstantin Dolgov, vicepreședinte al Comitetului pentru politici economice în cadrul Consiliului Federației Ruse, a subliniat, de asemenea, importanța implicării în oferirea de asistență voluntară, în special în timpul unei pandemii: „Principala sarcină a organizațiilor publice este de a promova serviciile sociale și spirituale în societate. Pentru aceasta, trebuie să se asigure o susținere constantă a valorilor spirituale fundamentale din Rusia și totodată să se stabilească o comunicare mai strânsă între societățile civile și comunitățile religioase din diferite țări pe fundamentele dreptului internațional”.

În cuvântarea sa în calitate de cleric, episcopul șef Eduard Anatolyevich Grabovenko, a atras atenția asupra faptului că principala problemă în obținerii păcii este starea omului și atitudinea lui față de Dumnezeu.

Președintele Fundației Dineul spiritual național, Andrei Gaydamaka, împreună cu inițiatorul „Mic dejun cu rugăciune” în cadrul Parlamentului European, Carlton Deal, și organizatorul aceleiași inițiative în Congresul American, Todd Hendricks, au încheiat propunând crearea unui grup comun de politicieni credincioși, lideri publici și religioși, oameni de afaceri din Rusia și din alte țări, pentru a studia Cuvântul Domnului în spiritul principiilor lui Isus și în concordanță cu acesta, cu scopul de a stabili prietenii de încredere; colaborarea în vederea reducerii tensiunilor dintre țări; găsirea de modalități de rezolvare a conflictelor din Europa; și obținerea păcii.

Sursa: Adventist News Network