MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea este de a vesti tuturor oamenilor Evanghelia veşnică, în contextul întreitei solii îngereşti din Apocalipsă 14: 6-12, de a-i conduce la acceptarea lui Isus ca Mântuitor personal, unindu-se apoi cu Biserica Lui şi de a-i pregăti pentru apropiata Lui revenire.

METODA NOASTRĂ

Noi îndeplinim această misiune sub directă călăuzire a Duhului Sfânt prin:

Predicare. Acceptând însărcinarea dată de Hristos (Matei 28: 18 –20), noi vestim lumii întregi mesajul unui Dumnezeu iubitor, descoperit în mod deplin prin lucrarea de împăcare a Fiului Său şi de moarte răscumpărătoare. Recunoscând Biblia ca fiind descoperirea infailibilă a voii Sale, noi prezentăm mesajul ei în întregime, inclusiv cea de-a doua venire a lui Hristos şi valabilitatea autorităţii Legii celor 10 porunci, împreună cu sabatul zilei a şaptea.

Învăţare. Recunoscând că dezvoltarea minţii şi caracterului este esenţială în planul de mântuire al lui Dumnezeu, noi promovăm creşterea la o înţelegere matură a relaţiei cu Dumnezeu, a Cuvântului Său şi a Universului creat.

Vindecare. Susţinând accentul Bibliei pe bunăstarea întregii persoane, noi facem din păstrarea sănătăţii şi din vindecarea celor bolnavi o prioritate, iar prin lucrarea noastră printre cei săraci şi năpăstuiţi, noi cooperăm cu Creatorul în activitatea Sa de refacere, plină de compasiune.

VIZIUNEA NOASTRĂ

În armonie cu marile profeţii ale Scripturii, noi credem că apogeul planului lui Dumnezeu va fi refacerea întregii creaţii la deplină armonie cu voia Lui desăvârşită şi neprihănirea Sa.

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de Comitetul Executiv al Conferinţei Generale, Siver Spring, Maryland, aprilie 1993.