Niciun indiciu?

Info Adventist 9 martie 2022

Vastitatea, frumusețea și complexitatea creației nu indică, prin ele însele, spre un mijloc specific de salvare.

„Planeta noastră”, scria Carl Sagan, „este un punct singuratic în marea beznă cosmică ce ne înconjoară. În întunericul nostru, în toată această imensitate, nu există niciun indiciu că vom primi ajutor din altă parte pentru a ne salva de noi înșine.”[i]

Niciun indiciu?

Sagan, un ateu, evident că nu a sesizat toate „indiciile” că ajutorul a venit, într-adevăr, din altă parte.

În primul rând, creația indică spre ceva ce există dincolo de ea însăși. Chiar și numai logica ne arată că nimic din existența creată – de la praful de sub picioarele noastre până la cele 2 trilioane de galaxii – nu s-a creat singur, ci trebuie să își aibă originea în ceva ce este dincolo de ele (în ciuda tuturor miturilor contemporane ale universului apărut din nimic). Și, deși vastitatea, frumusețea și complexitatea creației nu indică, în sine, spre ceva anume care ne va salva, împreună, ele sugerează ceva mult mai mare și mai plin de speranță dincolo de noi înșine. Și o face într-o asemenea măsură încât Pavel își avertizează cititorii că în lumea creată sunt descoperite suficiente lucruri despre Dumnezeu astfel încât cei pierduți „nu se pot dezvinovăți” (Romani 1:20).

Niciun indiciu?

De la Geneza 1:1 la Apocalipsa 22:21, Cuvântul lui Dumnezeu dă mărturie pentru cât de mult a făcut Dumnezeu, Cel care a creat această vastitate, frumusețe și complexitate pentru a salva omenirea. Biblia vorbește despre un ajutor venit „din altă parte” care va face pentru noi ceea ce nu putem face singuri.

Niciun indiciu?

„Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus” (Luca 1:31). Dacă aceast concepere a lui Isus în pântecele fecioarei Maria nu este un ajutor venit din altă parte, atunci ce este?

Niciun indiciu?

Mai mult de jumătate din populația lumii a auzit despre moartea lui Isus pe cruce. Aici, Dumnezeu Însuși, Creatorul și Susținătorul a înfruntat în Sine mânia îndreptățită a Tatălui împotriva răului, astfel încât să nu fim nevoiți să o înfruntăm noi. „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:17). Crucea nu este doar un „indiciu” despre ajutorul venit din altă parte, ci a fost evenimentul cosmic care îi dezvăluie întregii creații ce a făcut Dumnezeu pentru a ne salva.

Niciun indiciu?

„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin” (Apocalipsa 1:7). Revenirea lui Isus, care ne-a fost garantată prin prima venire, este manifestarea culminantă a ajutorului venit din altă parte.

Din păcate, Sagan a ratat toate aceste „indicii” și multe altele (precum profețiile biblice împlinite). Cu toate acestea, el a avut dreptate în privința unui lucru: fără un ajutor venit „din altă parte” nu există nimic care să ne salveze de noi înșine sau de orice altceva. Iar fără un astfel de ajutor, suntem pierduți în întunericul nostru, în tăcerea vastă și rece.

Autor: Clifford Goldstein, editorialist pentru Adventist Review și redactor al ghidurilor de studii biblice pentru adulți la sediul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. El este, de asemenea, autor a numeroase cărți și articole.

Sursa: https://adventistreview.org/cliffs-edge/no-hint/


[i] Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (New York: Ballantine Books, 1997), pag. 12, 13.