Copii

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s’o urmeze, şi când va îmbătrîni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22:6)

Misiunea Departamentului Slujirea Copiilor este de a cultiva relația iubirii și slujirii între copii și Isus. Copiii sunt învățați diverse lecții educaționale și li se transmit valorile credinței si formarea unei conduite exemplare.

Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Mat 19:14) În biserica noastră, copiii au un rol important deoarece ei reprezintă viitorul de mâine. Aici începe formarea caracterului copilului, iar părinții și instructoarele se ocupă de formarea acestor mici suflete cu o grijă deosebită. Ținta noastră este ca fiecare copil să se simtă bine în cadrul grupei, să simtă că este iubit și acceptat.

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! (Psalmii 119:11) Lecțiile învățate în cadrul Școlii de Sabat Copii și povestirile biblice îi ajută pe cei mici să guste dulceața Cuvântului lui Dumnezeu și să dorească să îl adune ca pe o comoară prețioasă în inimile lor. Cuvintele adevărului vor crește în importanță și vor căpăta o lărgime și adâncime ale înțelesului pe care niciodată nu l-au visat. Frumusețea si valoarea Cuvântului lui Dumnezeu au o influență transformatoare asupra minții și caracterului. Scânteile iubirii cerului vor cădea în inima copiilor ca și o inspirație. Educația religioasă se realizează în familie de către părinți/bunici, iar în biserică de către instructoare/instructori și Pastorul bisericii.

Există o strânsă legătură între familie și biserică. Așa cum în familie acești micuți sunt persoanele cele mai valoroase pentru părinții lor, tot așa este și în biserica noastră, ei sunt cei mai importanți si valoroși. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste mici comori pe care ni le-a dăruit. Departamentul Școlii de Sabat Copii este format din 4 grupe. Primii pași (0-2 ani), Grădinița (3-5 ani), Primara (6-9 ani) și Juniori (10-14 ani). Aceste grupe sunt pregătite de instructoare/instructor, care se dedică cu toată ființa lor pentru pregătirea celor mici în cadrul Școlii de Sabat Copii. Aceasta începe cu un cuvânt de Bun Venit, după care copiii se roagă, iar mai apoi parcurg lecția din Sabatul respectiv, îmbogățită cu jocuri biblice, cântece și voia bună a copiilor.

Copiii pot să înțeleagă mai bine istorioarele biblice prin folosirea flanelografului, măsuța cu nisip, clipul povestirii biblice, care îi ajută să vizualizeze informațiile primite la lecție. După terminarea lecției, copiii au activități practice, confecționând tot felul de lucruri prin care pot să își arate dragostea pentru Dumnezeu. În același timp ei sunt foarte încântați să arate părinților rodul muncii mâinilor lor. Ei își arată dragostea lor pentru Dumnezeu și prin jocurile legate de subiectele lecției învățate, iar mai târziu ei vor putea folosi toate aceste învățături în viața lor de zi cu zi. Școala de Sabat Copii se încheie cu rugăciunile lor sincere și pline de adevăr.

De asemenea, copiii bisericii noastre pregătesc împreună cu instructoarele/instructorii programe de neuitat. Cu vocile lor gingașe ne spun poezii și ne cântă cântecele care ne transportă pe noi adulții într-o lume perfectă plină de iubire si dragoste. Toate aceste programe sunt o bucurie pentru biserica noastră, iar acești copii sunt darul cel mai frumos pe care îl poate avea o biserică. Pentru că cei mici sunt importanți, nu se poate să treacă un Sabat fără Povestirea Copiilor înaintea începerii programului pentru adulți. La chemarea pastorului, a unui invitat sau a unei instructoare, toți copiii vin în fața amvonului ca să asculte povestea dedicată lor, o poveste plină de învățături. Prioritatea bisericii și a instructoarelor sunt copiii, iar rolul nostru este de a le arăta copiilor cât de mult ne iubește Dumnezeu, încât a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică. (Ioan 3:16)

Copiii bisericii, dar și colegii și prietenii acestora, pot să învețe despre Isus și viața Lui aici pe pământ în cadrul Școlii Biblice de Vacanță unde au ocazia să asculte povestiri biblice, să cânte, să se joace anumite jocuri, să participe la diferite ateliere de creație, unde prin toate acestea, se transmite mesajul lui Dumnezeu.
Chiar dacă ei sunt mici, pot să facă o lucrare mare și să fie un exemplu pentru mulți dintre noi. Copiii bisericii noastre împreună cu alți copii pot participa la lucrare misionară pe care nu o vor uita multă vreme. Pentru că ei învață, că cel mai frumos lucru este să dăruiesti și să simți cu cei în necaz, au ocazia să ducă cadouri la spitale, case de copii, case de bătrâni. Prin cadourile lor oferă bucurie și alinare celor suferinzi, celor fără familii, sau celor în mare necaz. Cea mai mare răsplată pe care o avem ca și biserică, instructoare/instructori, pastori sau părinți, este aceea de a vedea rezultatele seminței semănate în inimile inocente ale copiilor noștri. Domnul să fie lăudat pentru toată această lucrare!