Viață din belșug

Întoarcerea „Olimpiadei”

Anul 2020 a fost un an marcat de restricțiile impuse de contextul pandemic și olimpiada de Cunoștințe Biblice s-a oprit cu multe întrebări, regrete și fără perspective sigure. Anul care a urmat,  2021, a însemnat o întoarcere a olimpiadei de cunoștințe biblice. Fără zgomot, puțin timidă dar entuziastă, cu multe zâmbete olimpiada s-a întâmplat anul acesta adunând 520 de copii la faza pe conferință și 160 la faza pe uniune. Tabără olimpicilor, de anul acesta a fost la Coșna, în perioada 10-15 august lăsând în urmă amintiri de neuitat și dor după retrăirea frumosului adus de această activitate. Întoarcerea olimpiadei s-a întâmplat însă cu noutățile aduse de platforma online pe care aceasta s-a desfășurat. Această noutate cu toate implicațiile este rezultatul colaborării departamentelor Educație și Internet de la uniune prin mijlocirea conferințelor.

Ne dorim ca această întoarcere a olimpiadei să aducă o schimbare la față a acestei activități iar în anul 2022 să continue să aducă onoare lui Dumnezeu în slujirea spre binele veșnic al copiilor și tinerilor.


Prezentarea Departamentului Educaţie

Plecându-se de la ideea pe care Sfânta Scriptură o afirmă privitor la nevoia fiecărei fiinţe umane de a învăţa cât mai mult cu privire la Dumnezeu, viaţă, societate, natură şi univers în general , incă de la începuturile sale, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a considerat educaţia ca un element important al misiunii sale creştine.

Adventiştii consideră că educaţia are de a face nu doar cu acumularea de cunoştinţe pentru o profesie sau cu pregătirea pentru viaţă în general ci are de a face cu pregătirea pentru veşnicie. fiind văzută atât ca o datorie fată de membrii ei cât şi fată de întreaga societate. Şcolile adventiste urmăresc să atingă obiectivele de consacrare spirituală, conştiinţă de sine, integrare socială, responsabilitate civică, misiune şi slujire mondială, bunăstare economică prin muncă de calitate, toate acestea avându-L pe Hristos în centru.

Biserica conduce propriile şcoli, de la grădiniţă până la universitate, cu scopul de a transmite copiilor propriile ei idealuri, credinţe, atitudini, valori, deprinderi, obiceiuri. Şcolile din afara bisericii caută să formeze cetăţeni patrioţi, supuşi legilor, şi să transmită anumite valori. Pe lângă acestea, şcolile adventiste urmăresc formarea unor creştini adventişti de ziua a şaptea loiali şi conştiincioşi. Sursa, mijloacele şi scopul educaţiei adventiste de ziua a şaptea sunt: o adevărată cunoaştere a lui Dumnezeu, părtăşia cu El în studiu şi slujire, asemănarea cu El în caracter.

Pornind de la aceste considerente, Biserica Adventistă a dezvoltat o reţea de instituţii de învăţământ în toate ţările unde activează în prezent operând un număr de peste 7.000 de şcoli, colegii şi universităţi în care lucrează peste 69.000 de profesori cu un număr de aproximativ 1.500.000 de elevi şi studenţi.

După 1989, Biserica Adventistă din România a început să dezvolte o reţea de instituţii de educaţie adventistă. Astfel, Seminarul Teologic Adventist a fost transformat în Institut Teologic şi a fost construit un campus universitar la Cernica dotat la standarde europene. În 1992-1993 au fost înfiinţate licee teologice adventiste la Cluj Napoca, Bucureşti şi Craiova, şcoli care şi-au câştigat repede un prestigiu bine meritat astfel încât astăzi concurenţa la admitere este foarte mare.

În 1991, la Brăila, a fost înfiinţată o scoală postliceală sanitară care a format până astăzi peste 1.000 de absolvenţi, calitatea educaţiei primite şi dedicarea lor făcându-i foarte apreciaţi atât în tară cât şi în străinătate.

La început timid dar mai apoi cu mai mult curaj au fost înfiinţate câteva grădiniţe, cea mai veche dintre ele fiind cea a Bisericii Popa Tatu din Bucureşti. La 31 octombrie 2007 funcţionau 37 de grădiniţe adventiste răspândite peste tot în tară, de la Săpânţa la Constanţa şi de la Iaşi la Timişoara.

Sunt acreditate de asemenea cinci şcoli elementare, cea mai mare dintre ele – Școala Mihai Ionescu – funcţionând chiar în centrul Capitalei şi atrăgând anual un număr record de copii. Din cauza cererii foarte mari înscrierile au început să fie făcute cu un an înainte.

De-a lungul anilor au mai fost înfiinţate şi alte şcoli adventiste unele dintre ele având ciclu complet de învăţământ de la grădiniţă până la clasă a douăsprezecea. La Târgu Mureş a fost construită una dintre cele mai frumoase şcoli din tară, dotată cu tot ce şi-ar dori un părinte pentru copilul său.

O scoală interesantă funcţionează într-un sat din judeţul Mureş, la Câmpenița. Beneficiind de o construcţie nouă, dotată cu tot necesarul derulării unui proces educativ de calitate, această scoală, care vara aceasta a obţinut acreditarea şi pentru ciclul liceal, beneficiază de o echipă de profesori profund dedicaţi principiilor adventiste ale educaţiei şi care se străduiesc să-i pregătească cât mai bine pe elevi pentru societate dar şi pentru viaţa veşnică.

La Comitetul Executiv al Uniunii de Conferinţe din 22 noiembrie 2007 a fost adoptată o Strategie naţională a educaţiei adventiste pentru perioada 2007-2015 în care se prevede extinderea accelerată a reţelei de instituţii adventiste de educaţie în funcţie de nevoile diferitelor regiuni ale tării şi ţinând cont de potenţialul şi interesul manifestat de diferitele biserici adventiste locale.

În prezent a fost autorizată de către ARACIS şi specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză şi este depusă documentaţia pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar hotărându-se de asemenea extinderea specializărilor oferite de Institutul Teologic Adventist astfel încât nevoile tinerilor din biserică, dar nu numai, să fie satisfăcute.

Considerând că educaţia este o parte extrem de importantă a misiunii sale ca biserică creştină şi având ca fundament biblic cuvintele spuse de Mântuitorul în Evanghelia după Matei 28,19.20 :”Duceţi-vă şi faceţi ucenici …şi învăţaţi-i…”, Biserica Adventistă din România crede că nu poate oferi un mai mare ajutor societăţii decât educând copiii în spiritul moralei creştine, ajutându-i să–şi însuşească valorile biblice – cinstea, corectitudinea, solidaritatea, libertatea de conştiinţă, generozitatea – şi pregătindu-i astfel pentru a fi oameni de valoare ai comunităţii şi cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu.

Echipa Departamentului Educație

Eugen Chirilianu – Director


Telefon: 021.2690338
Fax 021.2690340
Email: eugenchirilianu(@) adventist.ro