Sănătate și Temperanță

Prezentare Departament Sănătate și Temperanță

Biserica Adventistă consideră că responsabilitatea de a-L face cunoscut lumii pe Hristos, include obligația morală de a păstra demnitatea umană prin promovarea unui nivel optim de sănătate fizică, mintală și spirituală. Pe lângă grija față de cei bolnavi, această responsabilitate se extinde și asupra prevenirii îmbolnăvirilor, prin educație sanitară eficientă și prin îndrumare în vederea unei sănătăți optime, fără a consuma tutun, alcool sau alte droguri sau hrană necurată.

Uitându-ne înapoi spre frumoasa noastră istorie nu putem să nu observăm că din primele zile dimensiunea de sănătate, de educație sanitară și misiune medicală a fost clar trasată și urmată.

După ce în 21 mai, 1863 grupul de așteptători, dezamăgiți dar nu descurajați în determinarea lor de a-L urma pe Isus, formează oficial Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea; la numai cincisprezece zile de la realizarea organizării funcționale, pe 5 iunie 1863, Ellen White are prima viziune amănunțită cu privire la reforma sănătății.

În urma acestei experiențe, în a doua scrisoare adresată chiar Bisericii, relatează următoarele: „Am văzut că este o datorie sacră să ne îngrijim de sănătatea noastră și să-i trezim și pe alții la datoria lor… Noi avem datoria de a vorbi, de a ne ridica împotriva necumpătării de orice fel, necumpătare în vorbire, în mâncare, în băutură, în luarea de medicamente și apoi de a le arăta oamenilor care sunt marile remedii oferite de Dumnezeu: apă, apă curată pentru boli, pentru sănătate, pentru curățenie, pentru plăcere.”

Și iată-ne acum într-un timp al încercării, un timp în care Biserica este chemată să aibă răspunsuri clare, atitudini biblice, să fie un sprijin real pentru oricine ne cere socoteală despre credința noastră, oricărui căutător al păcii și sănătății.

În timp ce pandemia lasă în sufletele oamenilor urme adânci de teamă și suferință, ce privilegiu deosebit avem ca membrii ai bisericii așteptătoare să transmitem cuvântul Domnului Isus de încurajare și mângâiere: ”Eu sunt Domnul , care te vindec” ( Exod 15:26) și ”Împărăția Lui Dumnezeu s-a apropiat de voi” (Luca 10:9), aducând astfel vindecare și viață acolo unde moartea își stabilește hotarul.

Ce belșug de binecuvântare stă să se reverse asupra celor ce vor răspunde din toată inima, implicându-se activ, în familie, biserică și societate, pentru a aduce speranță și vindecare: ”dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.” Isaia 58:10-11 Amin!

Echipa Departmentului Sănătate – Uniunea de Conferințe

Dr. Ana-Maria Zanfir

Telefon: 0743 345 820

Email: [email protected]

Săptămâna Sănătății – 14 – 21 mai 2022

Un dependent liber

Fumatul și riscul de diabet zaharat tip 2

Consecințele fumatului asupra sănătății

Ce sunt adicțiile, cum apar și cum pot fi tratate

Consumul de tutun si sănătatea orală

Efectele fumatului și beneficiile renunțării la el

Istoria tutunului

Cum am învins tutunul

Efectele vasculare ale consumului de tutun