Planul strategic al Bisericii se concentrează asupra credincioșiei

Info Adventist 27 mai 2022

Alinierea resurselor Bisericii cu misiunea ne ajută să rămânem motivați și eficienți.

Companiile știu că pentru a se dezvolta trebuie să investească în ele însele – fie prin adăugarea de puncte de lucru, fie prin extinderea pe piețe noi în care produsele lor nu au ajuns încă, fie prin angajări, fie prin concentrarea asupra bazei de clienți și a volumului de cumpărături.

Companiile angajează profesioniști care să le ajute să identifice domeniile de creștere, apoi își stabilesc obiective în funcție de poziția pe care își doresc să o ocupe în următorii cinci sau zece ani. Pentru atingerea acestor obiective, ele elaborează un plan strategic ce include „termene limită, echipe sau persoane responsabile și resurse pentru atingerea obiectivelor”[1] și îl prezintă membrilor echipei și părților interesate, astfel încât toată lumea să lucreze pentru același scop.

Ce presupune acest lucru în cazul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea? La fiecare cinci ani, liderii Bisericii de la nivel mondial examinează datele statistice și de alți indicatori cheie de performanță pentru a vedea cum progresează misiunea Bisericii. Ei elaborează un plan folosind aceste informații pentru a-i ajuta pe toți membrii echipei și părțile interesate să înțeleagă obiectivele misiunii și să aibă o activitate direcționată și mai eficientă. Potrivit comitetului de planificare strategică, obiectivele și indicatorii cheie de performanță „ au fost creați pentru a ne oferi obiective tangibile și planuri de acțiune pentru a transmite Evanghelia lumii, astfel încât să ne putem mobiliza resursele pentru a ajunge mai eficient la oameni”[2].

O parte a creșterii o constituie distribuirea resurselor. Structura de funcționare a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este concepută în așa fel încât teritoriile în care Biserica prosperă să poată sprijini financiar zonele în care lucrarea este abia la început. Biserica ta locală este unul dintre puținele locuri în care poți să Îi înapoiezi zecimea și darurile lui Dumnezeu și să știi că acestea nu numai că vor susține lucrarea de slujire la nivel local, ci vor fi distribuite și spre proiecte vitale, lucrări și lucrători credincioși ai Bisericii din țara ta de origine și din întreaga lume.

Cel de-al IX-lea obiectiv al planului strategic al Bisericii constă în „alinierea resurselor Bisericii mondiale la obiectivele strategice”. Șapte indicatori cheie ai performanței (KPI) axați pe latura administrativă vor ajuta conducerea Bisericii să determine progresul în acest domeniu.

Simplu spus, acest obiectiv cere ca „fiecare organizație să revizuiască și să alinieze resursele priorităților misiunii mondiale în mod sistematic” (KPI 9.1). Acest lucru înseamnă că, în loc să investească masiv în propriile interese, entitățile confesionale vor aplica principiul „gândului care era în Hristos” pe care Pavel îl descrie în Filipeni 2:4 (NTLR), fiecare fiind preocupat „nu doar de interesele lui, ci și de ale altora”. Practic, dacă se aplică această filosofie, bugetele vor fi folosite pentru a crește numărul personalului internațional în zonele nevoiașe, al pionierilor misiunii globale în fereastra 10/40, al lucrătorilor în zonele urbane și în rândul grupurilor la care Evanghelia nu a ajuns încă (KPI 9.3).

Pentru a fi eficienți în atingerea acestui obiectiv va fi necesară implicarea Trezoreriei Conferinței Generale (CG), de la sediul central, precum și a departamentelor CG care sprijină diviziunile Bisericii la nivel mondial. Departamentele CG sunt rugate să „sporească disponibilitatea timpului și a resurselor lor” pentru a sprijini lucrarea care are loc în domeniile menționate mai sus: fereastra 10/40, marile orașe și grupurile la care Evanghelia nu a ajuns încă.

Pe măsură ce departamentele se implică în susținerea planului strategic, Trezoreria va „prezenta rapoarte cu privire la modul în care aceste departamente utilizează timpul și resursele” în cadrul reuniunilor și consiliilor (KPI 9.2). În plus, o echipă din cadrul Trezoreriei CG care revizuiește modul în care activele sunt direcționate spre diferitele câmpuri ale Bisericii la nivel mondial va „recomanda în cadrul Consiliului anual modalități de alocare a mai multor fonduri” pentru domeniile deja menționate (KPI 9.4).

Un element esențial al alinierii resurselor la obiectivele strategice îl reprezintă consolidarea misiunii Bisericii lui Dumnezeu prin încurajarea credincioșiei fiecărui membru. Fiecare dintre noi este chemat să fie un administrator credincios al timpului, talentelor și finanțelor sale, slujindu-L pe Dumnezeu. Dacă fiecare credincios al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea care Îl mărturisește pe Hristos ar lua în serios porunca lui Dumnezeu cu privire la credincioșia financiară prin returnarea zecimii și a darurilor de bunăvoie, Biserica ar avea mult mai multe resurse pe care să le investească în misiune.

Pentru a promova o viziune reînnoită pentru o administrare credincioasă, Departamentul Administrarea creștină a vieții din cadrul CG, în colaborare cu omologii de la nivelul diviziunilor, va dezvolta și va implementa o strategie bine definită pentru a obține creșteri ale zecimii și ale darurilor în fiecare unitate organizațională din structura bisericii (KPI 9.6). În plus, fiecărei diviziuni i se cere să aibă un director al Departamentului Administrarea creștină a vieții care „să nu aibă alte responsabilități” (KPI 9.7).

Nu există nicio îndoială că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este în poziția de a duce lumii solia Evangheliei veșnice. Pe măsură ce Dumnezeu deschide noi oportunități de a face să progreseze lucrarea Sa în părțile neatinse ale lumii, Biserica are responsabilitatea de a se strădui să dea dovadă de credincioșie. Fiecare membru este chemat de Dumnezeu să se implice în această lucrare deosebit de importantă. Îi veți permite Lui să vă folosească pentru a-i binecuvânta pe cei la care Evanghelia nu a ajuns încă fiind administratori credincioși?

Autor: Beth Thomas

Sursa: Adventist News Network


[1] https://blog.hubspot.com/sales/growth-strategy

[2] https://iwillgo2020.org/about/