Președintele Bisericii adventiste face un apel clar de a trăi potrivit Cuvântului lui Dumnezeu

Info Adventist 13 octombrie 2021

„Nu pierdeți din vedere motivul pentru care suntem adventiști de ziua a șaptea”, insistă Ted N. C. Wilson.

În predica sa prezentată în cadrul Consiliului anual, președintele Conferinței Generale Ted N. C. Wilson le-a transmis liderilor și membrilor bisericii un apel categoric pentru a trăi și a da mărturie potrivit cu ceea ce a fost revelat în Sfânta Scriptură.

„Primiți și respectați doar adevărul potrivit Cuvântului lui Dumnezeu”, a subliniat în mesajul său din 9 octombrie 2021, adresat membrilor Comitetului executiv al Conferinței Generale. „Dragi colegi din conducere, dragi membri ai bisericii, continuați să aveți în atenție Biblia. Nu îngăduiți unor glasuri străine să mistifice ceea ce credem.”

Observațiile lui Wilson au făcut parte din cuvântarea pastorală prilejuită de Consiliul anual 2021 al bisericii din Silver Spring, Maryland, Statele Unite. Din cauza restricțiilor actuale și a limitărilor bugetare, cei mai mulți membri și invitați urmăresc online lucrările, care se desfășoară în perioada 7-13 octombrie.

Este cu atât mai important să trăim potrivit Cuvântului lui Dumnezeu cu cât avem în vedere mandatul misiunii noastre, a explicat Wilson. „Avem adevăruri fundamentale biblice,  puternice, date nouă de Dumnezeu încă de la începutul mișcării noastre adventiste pentru a fi transmise lumii”, a spus el.

În mesajul lui, pastorul Wilson a făcut apeluri repetate de „a suna clar din trâmbiță”, ca trimitere la o imagine biblică despre misiunea străjerului care, în vechiul Israel, avertiza poporul despre un pericol iminent. Potrivit lui Wilson, într-un context contemporan, înseamnă să nu ne cerem scuze pentru credințele adventiste fundamentate biblic. „Membrii bisericii noastre doresc cu ardoare să audă mesaje despre încrederea în adevărurile biblice ale mișcării noastre advente și despre afirmarea acestora”, a spus Wilson. „Stâlpii teologici ai mișcării adventiste de ziua a șaptea a lui Dumnezeu sunt solizi și întemeiați pe Cuvântul Lui, care este sigur și de nestrămutat.”

 Învățături care distrug credința

Wilson a alocat o parte a mesajului său pastoral enumerării unora dintre „aberațiile teologice”, cum le-a numit el, care circulă prin lume, înainte de a prezenta alternativa biblică sănătoasă.

El a menționat că mulți nu recunosc autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, lansând apeluri care pun sub semnul întrebării credibilitatea canonului biblic. În același timp, alții încearcă să diminueze rolul Spiritului profetic. „Spiritul profeției este demn de încredere și trebuie crezut și acceptat în întregime”, a subliniat el cu privire la scrierile co-fondatorului Bisericii adventiste Ellen G. White. „Nu vă cereți scuze pentru utilizarea și promovarea Spiritului profetic și al sfatului său ceresc. Acesta este un dar al lui Dumnezeu”.

Wilson a menționat de asemenea negarea privind urgența timpului pe care îl trăim („nu acordați atenție glasurilor străine care pot să spună că starea actuală a lucrurilor nu se va schimba”), ecumenismul („nu trebuie să facem niciodată compromisuri sau să ne angajăm în activități ecumenice cu caracter religios”) și congregaționalismul („suntem o familie mondială de credincioși care se iubesc și se ajută unii pe alții”). El s-a referit, printre altele, și la opoziția față de poruncile lui Dumnezeu („legea lui Dumnezeu este veșnică”), la evoluție („Dumnezeu a făcut recent acest pământ în șase zile și S-a odihnit în ziua a șaptea”) și la respingerea reformei sănătății („înălțați steagul cumpătării în fața oricărei forme de substanțe psihotrope”).

Printre cele mai mult de zece învăţături teologice false, Wilson a amintit și comportamente care se opun viziunii biblice privind sexualitatea. „Imoralitatea sexuală sub orice formă trebuie schimbată prin puterea lui Dumnezeu care lucrează în viață”, a subliniat el. „Idealul lui Dumnezeu trebuie urmat, din nou, prin puterea Sa, pentru a ne pune într-o relație corectă cu legile Sale morale și naturale.” Deși a recunoscut că acesta este un subiect delicat, Wilson a spus că nu putem să nu vorbim despre ceea ce învaţă Biblia ca fiind viaţa şi practica după voia lui Dumnezeu. „Noi trebuie să manifestăm respect creștin față de toți oamenii, dar Dumnezeu ne cheamă, prin puterea Sa, să urmăm planul Său privind sexualitatea umană.”

 Să Îl înălțăm pe Hristos și mesajul Său

În ultima parte a predicii sale, Wilson le-a reamintit conducătorilor și membrilor bisericii „care este misiunea noastră primordială” și care cuprinde „înălțarea lui Hristos, a neprihănirii Sale, întreita Sa solie îngerească și revenirea Sa în curând”. Soliile celor trei îngeri cuprinse în Apocalipsa 14  sunt mesaje speciale, pe care poporul lui Dumnezeu este chemat să le împărtășească lumii întregi.

Wilson a subliniat că Dumnezeu cheamă pe poporul Lui să proclame aceste solii. El a recunoscut că problema este că „mulți nu le cunosc sau le ignoră, iar unii încearcă să denatureze sau chiar să schimbe înțelesul acestor solii”. El a accentuat că „pentru a proclama lumii aceste solii de la Dumnezeu, trebuie ca noi înșine să le înțelegem și să le acceptăm”.

În consecință, Wilson i-a încurajat pe conducătorii și membrii bisericii să studieze cu atenție cele trei solii îngerești și să creadă în ele, permițându-le să le transforme viața. De asemenea, a sfătuit ca, atunci când împărtășim aceste solii, să-I permitem Duhului lui Dumnezeu să ne umple cu o dragoste profundă, ca a lui Hristos, față de toți oamenii și să folosim metode biblice de împărtășire a tuturor aspectelor acestor solii.

Este timpul „să revitalizați lucrarea voastră, biserica voastră, organizația voastră prin intermediul redeșteptării și al reformei, rugându-L pe Duhul Sfânt să înnoiască viața spirituală”, a spus Wilson. El a adăugat: „Nu vă lăsați deranjați, preocupați sau distrași, pierzând din vedere motivul pentru care existăm ca adventiști de ziua a șaptea.”

Spre încheierea mesajului său, Wilson a spus din nou: „Îi îndemn pe membrii noștri să nu se lase înșelați. Să privim la Isus, la Cuvântul Său sfânt și la ceea ce ne-a chemat să proclamăm”.

Sursa: Adventist Review