Președintele Bisericii Adventiste la nivel mondial prezintă principalele puncte ale activității din ultimii șapte ani

Info Adventist 7 iunie 2022

Luând cuvântul în prima zi (6 iunie) a celei de-a LXI-a sesiuni a Conferinței Generale (CG) a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, președintele Bisericii adventiste la nivel mondial, Ted N.C. Wilson, a prezentat Raportul președintelui, o intervenție așteptată care a oferit o amplă prezentare a evenimentelor și a celor mai importante realizări ale Bisericii mondiale din ultimii șapte ani.

„De la ultima sesiune a Conferinței Generale din anul 2015, lumea a trecut prin crize importante și a suferit schimbări fără precedent”, a început el, apreciind contribuția și recunoscând dificultățile cu care s-au confruntat toate departamentele, proiectele și instituțiile Bisericii din cauza pandemiei de Covid-19, a conflictului dintre Rusia și Ucraina și a altor evenimente care au tulburat lumea.

O temă clară, exprimată în cadrul raportului pastorului Wilson a fost faptul că, în ciuda eșecurilor, Biserica Adventistă și organismele sale s-au adaptat și au inovat, ceea ce a dus la multe inițiative și resurse noi. Multe dintre acestea se concentrează acum asupra susținerii strategiei „Eu voi merge” a Bisericii Adventiste la nivel mondial pentru perioada 2020-2025.

„Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru modul creativ în care a condus Biserica Sa să continue să ducă mai departe misiunea Sa prin diferite canale”, a spus el.

„EU VOI MERGE” ȘI INIȚIATIVELE MISIONARE 2015-2022

Deschizând și încheind raportul prin punerea accentului pe ideea de a fi mâinile și picioarele lui Isus, pastorul Wilson a evidențiat faptul că proiectele organizate de adventiști aduc schimbări tangibile în viețile indivizilor – din punct de vedere fizic, emoțional și spiritual – din întreaga lume.

Începând cu conflictul dintre Rusia și Ucraina, Wilson a apreciat activitatea Hope Channel Ucraina, a Agenției Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor (ADRA), a universității adventiste din Ucraina și a bisericilor, școlilor și credincioșilor adventiști din țară, care le-au slujit refugiaților și victimelor crizei umanitare cauzate de conflictul dintre Rusia și Ucraina atât în domeniul fizic, cât și în cel spiritual.

„Ce exemplu minunat pentru noi toți, slujindu-le altora atunci când ei înșiși aveau cele mai mari nevoi”, a declarat el.

Raportul președintelui, transmis prin intermediul unei înregistrări video, a evidențiat apoi importanta activitate a centrelor misionare Life Hope din întreaga lume care sunt administrate de voluntari și care salvează vieți, precum și activitatea practică a centrelor de sănătate, inclusiv construirea unei facultăți de medicină în Diviziunea Africa Centrală și de Est, în Uniunea Rwanda.

Wilson a rezumat, de asemenea, mărturia tragică, dar care inspiră, a lui Melissa De Paiva Gibson care, în ciuda faptului că a fost victima abuzului și a unei tentative de omor, a supraviețuit și l-a iertat pe făptaș. Mărturia ei este relatată în filmul documentar Return to Palau [Întoarcerea în Palau]. Wilson a declarat: „Prin iertarea oferită și prin faptul că a permis ca povestea sa să fie spusă prin intermediul acestui film, Melissa răspunde chemării lui Dumnezeu de a merge și de a ajunge la o lume rănită pentru Isus Hristos”.

PUBLICAȚII – 2015-2022

Oferind o imagine de ansamblu a resurselor elaborate de Biserica adventistă la nivel mondial în ultimii cinci ani, Raportul Președintelui a amintit o nouă carte publicată de Institutul de Cercetare Biblică (BRI) în anul 2020, intitulată Biblical Hermeneutics: An Adventist Approach [Hermeneutica biblică: O abordare adventistă]. Scrisă de 12 cercetători adventiști și publicată de BRI și Review & Herald Publishing Association, cartea însumează aproape 500 de pagini.

„Bazate pe Biblie, solia și misiunea noastră sunt inseparabil legate, iar modul în care citim Biblia – hermeneutica – este vital pentru înțelegerea noastră”, a explicat Wilson. „Recunoscând acest lucru, în timpul sesiunii CG din anul 2015, a fost înaintată o cerere pentru dezvoltarea unei hermeneutici specifice pentru Biserica mondială.”

El a evidențiat apoi un alt proiect al Geoscience Research Institute: două cărți pe tema creației biblice care pot fi folosite de școli și instituții de învățământ. Acestea sunt By Design Biology: The Scientific Study of Life [Biologia creaționistă: Studiul științific al vieții] și Design and Catostrophe: 51 Scientists Explore Evidence in Nature [Creație și catastrofă: 51 de cercetători explorează dovezile din natură].

„Cărțile reprezintă o modalitate importantă de a ajunge la ații pentru Hristos, iar Departamentul Publicații joacă un rol vital în încurajarea implicării totale a credincioșilor prin distribuirea de literatură”, a continuat Wilson, referindu-se la cărțile și resursele create cu scop misionar.

„Anul acesta se împlinesc 15 ani de la lansarea proiectului „Cartea [misionară a] anului”, iar în acest timp, prin mâinile credincioșilor adventiști, au fost distribuite peste 700 de milioane de cărți în întreaga lume”, a spus el.

Continuând tema inovației, cartea misionară a anului 2021, Siguranță pentru vremuri tulburi, de Mark Finley, a fost transformată într-un clip video în cadrul unei colaborări cu Departamentul Comunicare al CG. Alte proiecte menționate au fost traducerea de broșuri cu caracter misionar în 85 de limbi pentru a fi distribuite în fereastra 10/40 și viitorul proiect Marea luptă 2.0, care are ca scop distribuirea a milioane de exemplare din Tragedia veacurilor, cartea [misionară a] anului 2023-2024.

DEPARTAMENTELE ȘI MEDIA – 2015-2022

Referindu-se la media și la resursele produse de departamentele și instituțiile CG, pastorul Wilson a făcut o scurtă trecere în revistă a câtorva puncte importante ale proiectelor, multe dintre acestea fiind însoțite de rezumate video.

Popularul serviciu săptămânal de închinare Hope at Home [Speranță acasă] al Hope Channel International a oferit o oportunitate de închinare săptămânală în ciuda blocajelor internaționale, în timp ce emisiunea Unlocking Bible Prophecies [Să înțelegem profețiile Bibliei] cu Cami Oetman de la Adventist World Radio a ajuns la 12 milioane de vizualizări în 35 de limbi.

Departamentele Viața de Familie și Slujirea Persoanelor cu Abilități au creat emisiunile online Real Family Talk [Discuție în familie] și, respectiv, Finding Joy in Suffering [Bucurie în suferință], care au ajutat familii și persoane să facă față stresului generat de lockdown. Între timp, Departamentul Misiunea Femeii a organizat prima conferință globală, la care au participat peste 50 de țări, în timp ce Departamentul Slujirea Copiilor a desfășurat, de asemenea, conferința globală „Generația Z și generația A pentru Hristos”, cu sfaturi de la experți din domeniul creșterii copiilor.

Departamentul de Comunicare al CG a fost foarte activ în ultimii șapte ani, lansând noua platformă digitală Adventist Teams [Echipe adventiste] care, a explicat Wilson, „le permite credincioșilor adventiști din întreaga lume să găsească și să distribuie conținut biblic de calitate pentru prieteni și familie și încurajează implicarea totală a credincioșilor în spațiul digital”. În cadrul inițiativei de evanghelizare digitală a departamentului a avut loc și lansarea noii lor aplicații Heroes 2 [Eroi 2], un joc biblic dedicat milenialilor și generației Z.

„De asemenea, tehnologia a deschis calea pentru ca milioane de oameni să aibă acces la scrierile lui Ellen G. White prin intermediul site-urilor și aplicațiilor”, a continuat Wilson, subliniind dezvoltarea lor extraordinară din 2015. În 2022, aceste site-uri web și aplicații sunt folosite, în medie, de 7,5 milioane de vizitatori din aproape toate țările de pe glob în fiecare lună, iar în 2021 au fost înregistrate 2,48 miliarde de căutări și 273 de milioane de cereri de descărcare de cărți în format audio și electronic.

„Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru modul extraordinar în care binecuvântează aceste scrieri inspirate!” a declarat Wilson.

De asemenea, în ultimii cinci ani, Biroul de Arhive, Statistică și Cercetare al CG a lansat Encyclopedia of Seventh-day Adventists [Enciclopedia Adventiștilor de Ziua a Șaptea], o platformă în continuă creștere, cu peste 3.000 de articole și 7.000 de fotografii despre misionari, instituții, evenimente și convingeri adventiste.

Departamentul Școala de Sabat și Lucrarea Personală al CG a implementat inițiativa Sabbath School Alive [Școala de Sabat activă], pe care clipul video o descrie ca fiind „un pachet complet format din studii biblice și rugăciune, cu un accent pe misiune și pe părtășie care încurajează dezvoltarea spirituală și implicarea tuturor în evanghelizare”. În anul 2016, și Departamentul Administrarea Creștină a Vieții a creat o serie de clipuri video captivante centrate pe tema „Dumnezeu pe primul loc”, care a fost dezvoltată în 2016 pentru a lărgi conceptul de implicare totală a credincioșilor.

Trecând la acțiuni care s-au concentrat mai puțin asupra media, Wilson a evidențiat activitatea importantă a Departamentelor Tineret și Educație și a apreciat activitatea a peste 85.000 de profesori și a 1,5 milioane de elevi deopotrivă în timpul circumstanțelor dificile generate de pandemia de Covid-19. De asemenea, el a subliniat noile standarde mondiale de certificare a capelanilor, dezvoltate de Serviciul Adventist de Capelanie în ultimii șapte ani.

Wilson a apreciat activitatea Adventist Risk Management [compania de asigurări și management al riscului], Planned Giving and Trust Services [Dăruire planificată și servicii de consultanță economică] și a serviciilor de audit din cadrul Conferinței Generale, pentru rolul lor crucial în organizarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. De asemenea, el a evidențiat activitatea importantă a Departamentului Relații Oficiale și Libertate Religioasă și accentul pe care îl pune pe „medierea în numele fraților și surorilor încarcerați din întreaga lume”.

„Invităm biserica din toată lumea să se roage pentru membrii noștri întemnițați și pentru familiile lor”, a îndemnat el.

Încheind prezentarea generală a activității departamentelor prin sublinierea importanței rugăciunii, Wilson a marcat activitatea Asociației Pastorale a CG și a Comitetului pentru redeșteptare și reformă, care au continuat să organizeze Zece zile de rugăciune, zile de rugăciune trimestriale, 40 de zile de rugăciune, 100 de zile de rugăciune și evenimente de rugăciune unită 24/7, la care au participat online mii de adventiști din întreaga lume. Într-un videoclip care rezumă aceste evenimente de rugăciune, sute de persoane reprezentând numeroasele culturi care alcătuiesc biserica noastră mondială și-au exprimat aprecierea și inspirația pe care au primit-o prin participarea la rugăciunea unită.

„Sub călăuzirea Duhului Sfânt, Comitetul pentru redeșteptare și reformă a aprins inimile, mii de oameni participând la citirea Cuvântului lui Dumnezeu, capitol cu capitol, prin intermediul programului Redeșteptați prin Cuvântul Său și Aveți încredere în profeții Săi, rugându-se împreună ca familie a bisericii mondiale și implorând revărsarea ploii târzii a Duhului Sfânt”, a spus pastorul Wilson.

Punctul culminant al raportului a fost atins atunci când Wilson a vorbit despre lucrarea misionară desfășurată în Filipine între 2017 și 2022, unde au fost botezate peste 124.000 de persoane, inclusiv mulți rebeli din „Noua Armată Populară” a Partidului Comunist Filipinez. Foștii lideri ai rebelilor ‒ Raymundo, care a fost botezat de Wilson, și soția sa Rose, care a fost botezată de Duane McKey de la Adventist World Radio – precum și colonelul armatei filipineze Eric Guevarra și soția sa Leah, au fost intervievați prin conexiune video în direct în timpul prezentării lui Wilson, cu ajutorul unui interpret. Rose a spus: „Când am auzit mesajul lui Dumnezeu prin intermediul Adventist World Radio din insula Mandoro și prin lucrarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, am găsit pace”.

Pastorul Wilson și-a încheiat raportul cu un apel puternic la implicare totală și de a le duce altora mesajul Evangheliei, adresat membrilor bisericii.

„Fiecare dintre noi să ne înnoim angajamentul față de Domnul și față de mișcarea Sa adventă și să continuăm să mergem înainte cu încredere în implicarea totală a credincioșilor, spunându-I Domnului: «Voi merge să proclam mesajele celor trei îngeri», fără să ne uităm «la lucrurile care se văd… Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice» (2 Corinteni 4:18). Isus vine! Implică-te!”

Autori: Maryellen Hacko și Angelica Sanchez

Sursa: Adventist News Network