Președintele Conferinței Generale îi încurajează pe membrii Bisericii din Haiti

Info Adventist 22 iulie 2021

Ted N. C. Wilson îi îndeamnă pe credincioșii adventiști să se roage, să-i ajute pe semeni și să rămână credincioși.

Mai jos este redată o scrisoare de încurajare transmisă de Ted N. C. Wilson, președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, membrilor Bisericii Adventiste din Haiti în urma violențelor și tulburărilor din țară. Liderii adventiști din Haiti au făcut un apel[1] la rugăciune pentru pacea și protecția lui Dumnezeu în urma asasinării președintelui haitian pe 7 iulie 2021.

 

Dragi frați și surori din Haiti,

În numele familiei voastre mondiale a adventiștilor de ziua a șaptea, doresc să știți că inimile noastre se îndreaptă spre voi în situația dramatică prin care treceți. Ne-am rugat pentru voi. Suntem recunoscători pentru sprijinul și încurajarea pe care le-ați primit din partea Diviziunii Inter-americane și din partea fraților de pretutindeni. Acum, când vă confruntați cu provocări și incertitudini privind viitorul vostru apropiat, fie ca voi și noi toți să punem ființa noastră și lucrarea lui Dumnezeu în mâinile Lui! Isus vine în curând! Ce oportunitate să-L slujiți în aceste timpuri importante, când sprijiniți poporul haitian prin diverse servicii comunitare, de sănătate, educație și prin slujire spirituală.

Îi aducem laudă Domnului pentru cei aproape o jumătate de milion de membri adventiști de ziua a șaptea din Haiti. Fiecare dintre voi poate oferi încurajare spirituală și morală vecinilor și prietenilor voștri, prezentându-L pe Domnul Hristos și vorbind despre puterea Sa de a ne schimba viața. El ne dă o perspectivă veșnică, prin care ne ajută să știm că Dumnezeu ține viitorul sub controlul Său. Ce mângâiere să știm că, atunci când ne aşezăm în mâna Lui, Dumnezeu ne dă viață din belșug, acum și pentru veșnicie! Aceasta este fericita noastră nădejde pe care haitienii sunt pregătiți să o audă. Dumnezeu vă va folosi pentru a împărtăși speranța noastră în aceste vremuri tulburi, în timp ce prezentați valoarea infinită a fiecărei ființe umane și caracterul sfânt al vieții, toate prin puterea Duhului Sfânt.

Indiferent de situațiile neobișnuite cu care vă confruntați în viața de zi cu zi și în slujirea voastră pentru Dumnezeu în Haiti, El va deschide căi miraculoase pentru mărturia voastră către alții în Haiti despre bunătatea și mântuirea Lui. Solia Evangheliei veșnice adusă de primul înger din Apocalipsa 14:6-7 trebuie să fie proclamată prin puterea Duhului Sfânt în toate colțurile din Haiti. Vă mulțumim că sunteți „o lumină așezată pe un munte”, făcând cunoscută altora dragostea pentru Isus și puterea Lui în viața voastră de a vă transforma în oameni tot mai asemenea Lui. Vă mulțumim pentru dedicarea și angajamentul vostru de a împărtăși adevărul prețios al lui Dumnezeu, inclusiv declarațiile puternice ale soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14 și ale îngerului al patrulea din Apocalipsa 18, care Îl au în centru pe Hristos și neprihănirea Sa. Suntem recunoscători pentru libertatea religioasă pe care o aveți în Haiti de a împărtăși vestea bună a revenirii în curând a lui Hristos, implicându-vă în inițiativa „Total Member Involvement” [Implicarea Totală a Membrilor].

Pe măsură ce împărtășiți credința voastră și adevărul biblic complet, așa cum este el înțeles de adventiștii de ziua a șaptea, înălțați-L pe Hristos în tot ce faceți. Nu uitați că Ellen White a spus că cea mai măreață predică ce a putut fi rostită vreodată este viața unui creștin amabil și iubitor. Acum, când vedem în lume semnele revenirii Domnului Isus, împărtășiți, cu inimă fericită și zâmbet larg, solia adventă celor din jurul vostru, participând alături de biserica mondială la planurile strategice „Reach the World—I Will Go” [Atinge lumea – Eu voi merge], Dumnezeu vă va folosi într-un mod minunat pentru a influența viața poporului haitian, dacă vă veți pleca inima înaintea Lui în fiecare zi. Noi vom continua să ne rugăm pentru voi, membri și lideri spirituali ai Bisericii Adventiste din Haiti, pentru liderii guvernamentali ai țării și pentru Haiti ca națiune. Să ne rugăm cu toții pentru stabilitate spirituală, socială, politică și economică în Haiti, căutând călăuzirea lui Dumnezeu în tot ce facem!

Ce privilegiu să invocăm minunata făgăduință în Ioan 6:45-47 și 48, unde Domnul Isus spune: „În prooroci este scris: «Şi toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu». Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învăţătura Lui vine la Mine… Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veșnică. Eu sunt Pâinea vieţii!” Ce binecuvântare să puteți împărți Pâinea vieții cu alți oameni din Haiti!

În Evenimentele ultimelor zile, o compilație din scrierile lui Ellen White, vedem că trăim în ultimele zile ale istoriei pământului și că Isus vine curând, așa cum citim la pag. 11: „Dezastrele pe mare și pe uscat, tulburările sociale, zvonurile de război sunt de rău augur. Ele prezic apropierea unor evenimente de cea mai mare însemnătate. Agenții răului își unesc forțele și se întăresc pentru ultima mare criză. Curând, în lumea noastră vor avea loc mari schimbări, iar evenimentele se vor desfășura cu repeziciune.”

Fie ca Dumnezeu să vă încurajeze în aceste ultime zile ale istoriei pământului, în timp ce cerem de la El ploaia târzie a Duhului Sfânt, pentru ca soliile celor trei îngeri să fie împărtășite cu repeziciune în Haiti și pretutindeni în lume! Fie ca Dumnezeu să vă întărească din punct de vedere spiritual și fizic în aceste vremuri grele pentru Haiti, în timp ce proclamați lumii solia adventă prin puterea Duhului Sfânt, înălțând pe Hristos, Cuvântul Său, neprihănirea Sa, serviciul Său în sanctuar, puterea Sa mântuitoare în marea luptă, soliile celor trei îngeri ai Lui, mesajul Lui de sănătate, misiunea Lui pentru ultimele zile ale lumii, inclusiv nevoia de a cere ploaia târzie a Duhului Sfânt și revenirea în curând a Mântuitorului nostru.

Cu salutări creștine, al vostru Ted N. C. Wilson, președintele Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Sursa: Adventist Review

 

[1] https://adventist.news/news/adventist-church-in-haiti-asks-for-prayers-amid-escalating-challenges-uncertainty