Probleme legate de COVID-19, conducerea Bisericii și libertatea de conștiință

Info Adventist 2 februarie 2022

Un comunicat informativ transmis prin departamentul Comunicare al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea

Întrebarea dacă o persoană ar trebui să se vaccineze sau nu împotriva COVID-19 a generat controverse importante în rândul membrilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. În lumina rugăciunii lui Hristos ca „toți să fie una”, situația este una tragică. S-au divizat biserici, s-au înstrăinat membrii familiilor și s-ar destrămat prietenii. Misiunea bisericii a fost împiedicată, iar lucrarea ei de proclamare a Evangheliei în lume a fost afectată în mod negativ. Uneori, declarații eronate au încurajat și au întreținut aceste divizări.  

De curând, unii au contestat dreptul Comitetului administrativ al Conferinței Generale (ADCOM) de a vorbi în numele Bisericii. Aceste declarații critice pot submina autoritatea Bisericii, pot crea confuzie și pot duce la fragmentare. Ca răspuns la întrebările credincioșilor adventiști sinceri din întreaga lume, conducerea Conferinței Generale oferă mai jos răspunsuri la unele dintre problemele ridicate în ultima vreme.

1.  Care este poziția Bisericii Adventiste față de vaccinul împotriva COVID-19,  în lumina conştiinţei individuale?

Declaraţia de reafirmare a poziției Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la COVID-19” este clară, recunoscând dreptul oricărui individ de a lua propria decizie pe baza convingerilor sale, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Declarația menționează: „Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea respectă libertatea de alegere a fiecărui individ în privința propriei sănătăți. Întrucât trupul nostru este templul Duhului Sfânt și noi suntem ai lui Hristos atât prin creație, cât și prin răscumpărare, ar trebui să căutăm să înțelegem personal care este voia lui Dumnezeu în problema vaccinării împotriva Covid-19. Decizia de a face sau nu vaccinul nu este o chestiune de mântuire și nu are legătură, așa cum ar putea sugera unii, cu semnul fiarei. Este o chestiune de alegere personală. (Ar fi bine să ne amintim că Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei libertatea de a alege în Grădina Edenului, deși alegerea lor a avut consecințe grave.) Credem cu tărie că, în chestiuni de convingere personală, trebuie să fim călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu, de propria conștiință și de o opinie informată. Atunci când analizăm diferite opțiuni, ar trebui să luăm în considerare și faptul că beneficiile vaccinării se extind dincolo de propria persoană și contribuie la protejarea comunității locale și a celei globale, în general. După cercetarea personală a tuturor aspectelor problemei, după luarea în considerare a propriei stări de sănătate, după primirea sfatului medicului și după rugăciune, pacientul ar trebui ca, împreună cu medicul, să ia cea mai bună decizie posibilă”.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea respectă dreptul fiecărui credincios de a lua cea mai bună decizie posibilă pentru sănătatea proprie, în lumina propriilor convingeri, a problemelor de sănătate și a sfatului personalului medical.

2. Biserica Adventistă va sprijini drepturile de conștiință pentru cei care aleg să nu se vaccineze împotriva COVID-19?

Recunoaștem că unii dintre membrii noștri au îngrijorări serioase privind vaccinurile împotriva COVID-19 și sunt dispuși mai degrabă să își piardă slujba, dacă va fi nevoie, decât să se vaccineze. Deși Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea vede această situație ca pe o problemă de sănătate publică, îi vom sprijini pe acei membri ai noștri care o văd în mod diferit. Respectăm convingerile lor și îi putem sprijini în următoarele moduri: (1) rugându-ne împreună cu ei, pentru ca Dumnezeu să găsească o rezolvare a situației cu care se confruntă și (2) ajutându-i să redacteze o scrisoare personală către angajatorul lor.

Declarația de reafirmare din 2021 spune: „…Ne dăm seama că, uneori, credincioșii adventiști au preocupări personale sau chiar convingeri care merg dincolo de învățăturile și poziția Bisericii. În aceste cazuri, liderii de libertate religioasă ai Bisericii vor face tot ce pot pentru a-i susține și a-i consilia personal, fără a susține că aceea este poziția Bisericii, uneori ajutându-i chiar pe credincioși să își redacteze cererile adresate angajatorilor sau altor persoane.” 

3. Comitetul administrativ (ADCOM) al Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea are autoritatea de a face declarații în numele Bisericii?

Conferința Generală (GC) în sesiune se întrunește la fiecare cinci ani și include o reprezentare la nivel mondial. Între sesiuni, aceasta deleagă Comitetului executiv al GC autoritatea de a acționa în numele său pentru o funcționare eficientă și o înlesnire a misiunii lui Dumnezeu prin Biserica Sa. La rândul lui, Comitetul executiv acordă o autoritate specifică ADCOM, inclusiv aceea de a transmite sfaturi cu un caracter general către biserica mondială. Această autoritate delegată include transmiterea de declarații, ghiduri și alte documente în numele Bisericii, atunci când apar probleme care trebuie abordate. Din 1985, într-o perioadă de aproape patruzeci de ani, Conferința Generală a emis peste 75 de declarații, ghiduri și alte documente cu privire la probleme de ordin public. Există trei moduri prin care aceste materiale sunt publicate: (1) de conducerea administrativă a GC; (2) de ADCOM; (3) de Comitetul executiv al GC. Lista declarațiilor, ghidurilor și a altor documente ale GC arată că aproximativ o treime dintre ele sunt publicate de ADCOM, începând cu primul document apărut în 1994. Ulterior, a dat publicității multe alte declarații, ghiduri și documente care acoperă numeroase subiecte, cum ar fi integritatea Bibliei, grija pentru mediu și sexualitatea umană.

Nici conducerea administrativă a Conferinţei Generale şi nici ADCOM nu au autoritatea să schimbe Manualul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea sau doctrinele fundamentale. Acest rol este rezervat Conferinței Generale în sesiune. Conducerea administrativă a GC și ADCOM pot să recomande schimbări în cadrul Consiliului anual sau al sesiunii Conferinței Generale, și au autoritatea de a face declarații în numele Bisericii, așa cum o dovedesc cei aproape patruzeci de ani de istorie și responsabilitățile lor de conducere delegată. A reduce autoritatea ADCOM la chestiuni minore înseamnă a submina autoritatea oricărui comitet administrativ de la nivelul conferinţei, al uniunii sau al diviziunii. A eroda încrederea în structura organizatorică a bisericii este o problemă extrem de serioasă. Declaraţia lui Ellen White despre importanța lucrării organizate este semnificativă: „Vă spun, frații mei, că Domnul are o biserică organizată prin care va lucra… Când cineva se desparte de biserica organizată a poporului păzitor al poruncilor, când începe să cântărească biserica în balanța lui omenească și să rostească judecăți împotriva ei, puteți să știți că nu Dumnezeu îl conduce. Acel om se află pe o cale greșită” (Solii alese, vol. 3, pag. 17, 18).

4. Care sunt domeniile specifice de responsabilitate și autoritate ale sesiunii Conferinței Generale (GC), ale comitetului executiv al GC și ale comitetului administrativ al GC (ADCOM)? Este ADCOM împuternicit să dea publicității sfaturi/ declarații adresate Bisericii mondiale?

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea respectă forma reprezentativă de conducere a bisericii, care își are originea în sfaturile biblice și ale Spiritului Profetic, alături de experiența practică în funcționarea ca o familie de credință la nivel mondial. Biserica mondială, în sesiunea GC, votează schimbări ale doctrinelor fundamentale, ale Statutului de organizare și funcționare al GC, și a Manualului Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, precum și înființarea de uniuni noi și alte aspecte de funcționare. Apoi, Sesiunea GC împuterniceşte, prin statutul de funcționare (articolul XIII), Comitetul executiv al GC să conducă treburile Bisericii între sesiuni. Comitetul executiv al GC autorizează apoi comitetul administrativ al GC (ADCOM) să conducă activitățile conform termenilor de referință și prevederilor referitoare la cei care pot fi membri ai ADCOM, așa cum au fost votați de către comitetul executiv al GC. 

Articolul XIII, Secțiunea 1.b. a Statutului GC stipulează următoarele:

ARTICOLUL XIII—COMITETUL EXECUTIV AL CONFERINȚEI GENERALE

b. Comitetul executiv al Conferinței Generale va avea de asemenea puterea de a acorda sau de a retrage acreditări sau autorizații, de a numi comitete, cum ar fi un comitet administrativ, în conformitate cu Termenii săi de referință, de a revizui, de a schimba și de a crea politici de lucru, de a aproba planuri și programe strategice pentru Biserica mondială, de a angaja personal necesar îndeplinirii eficiente a lucrării și de a întreprinde toate acțiunile necesare care nu sunt altfel rezervate Conferinței Generale în sesiune, în vederea asigurării funcționării continue și eficiente a Bisericii mondiale și a îndeplinirii misiunii ei”.

ADCOM al GC pregătește diverse subiecte pentru a fi luate în discuție de către comitetul executiv al GC, însă prin Termenii săi de referință, ADCOM al GC are, de asemenea, autoritatea de a lua în considerare subiecte care să ofere sfaturi și recomandări generale către entitățile Bisericii mondiale. Acest aspect se regăsește subliniat în Termenii de referință ai ADCOM al GC, votați de comitetul executiv al GC și exprimați la capitolul “E. Elemente administrative generale,  art. 1, a doua parte”, care indică faptul că ADCOM al GC are autoritatea de „a le oferi sfaturi generale entităților Bisericii mondiale, după cum sunt solicitate”, având puterea de a acționa. A se vedea mai jos formularea exactă a Termenilor de referință pentru comitetul administrativ al Conferinței Generale, votați de comitetul executiv al GC:

„E. Elemente administrative generale

1. Alte probleme curente

1. Autoritatea de a acționa atunci când apar probleme de ordin administrativ și de a sfătui la cerere entitățile Bisericii mondiale în chestiuni cu caracter general. 

ADCOM al GC manifestă un respect total față de Comitetul executiv al GC și aderă la instrucțiunile și autoritatea acordată ADCOM al GC de Comitetul executiv al GC, din moment ce acesta este comitetul care a votat și a autorizat Termenii săi de referință.

În ceea ce privește oferirea de sfaturi sau declarații entităților Bisericii mondiale, ADCOM al GC manifestă vigilență pentru a nu-și depăși autoritatea delegată. Comitetul executiv al GC votează regulamentele, ghidurile și declarațiile generale ale Bisericii. Totuși,  ADCOM poate să ofere sfaturi sau declarații în chestiuni cu caracter general, atunci când îi sunt solicitate de entitățile Bisericii mondiale. De-a lungul mai multor decenii, ADCOM al GC a dat publicității declarații pe diferite subiecte importante la un anumit moment din viața Bisericii. Aceste declarații au fost publicate după consultări ample și slujesc ca sfaturi pentru Biserica mondială în abordarea problemelor de interes actual.

5. Declaraţia din 2021 de reafirmare a poziţiei Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea privind imunizarea a fost influenţată de banii de la guvernul Statelor Unite, inclusiv de plăţile Medicare şi Medicaid către spitalele adventiste, şi de creditele și granturile acordate instituţiilor adventiste de educaţie?

Nu există absolut nicio legătură între plăţile efectuate de Medicare şi Medicaid către instituţiile medicale adventiste şi declaraţia din 2021 de reafirmare a poziţiei Bisericii faţă de imunizare sau cu vreo sumă primită ca zecime de la persoane care lucrează în acele instituții medicale sau educaționale. Plățile Medicare și Medicaid către instituțiile medicale sunt efectuate de guvern direct acelor instituții pentru serviciile oferite pacienților care, în general, sunt persoane în vârstă și dezavantajate din punct de vedere economic. Aceste fonduri guvernamentale nu sunt donații către spitale. Sunt plăți pentru servicii oferite.

Niciunul dintre specialiștii în sănătate sau dintre ceilalți angajați ai departamentului Sănătate nu primește finanțare personală sau pentru proiecte din partea companiilor farmaceutice, a instituțiilor medicale sau din surse guvernamentale, federale sau statale.

Finanțarea guvernamentală pentru instituțiile educaționale este sub formă de burse și credite acordate studenților, astfel încât aceștia să aibă mijloacele financiare necesare finalizării educației superioare. Aceste burse și credite guvernamentale nu sunt donații către școli și nu au nicio influență asupra bugetului Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea la nivel mondial sau asupra deciziilor care se iau.

6. Ignoră Conferința Generală mesajul adventist cu privire la sănătate?

Pe parcursul pandemiei de COVID-19, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a promovat în mod intenționat, pertinent și global mesajul adventist cu privire la sănătate, în special cu privire la stilul de viață sănătos, holistic, ca fiind principalul mijloc de menținere a sănătății și a unui sistem imunitar optim. În același timp, Biserica a încurajat și a sprijinit măsurile universale de sănătate publică privind prevenirea bolilor, precum distanțarea socială (fizică), purtarea corespunzătoare a măștii, spălarea mâinilor, carantinarea după caz și vaccinarea responsabilă. S-a pus accent pe ambele aspecte, atât pe stilul de viață, cât și pe măsurile preventive de sănătate publică, nu pe unul în detrimentul celuilalt.

7. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră măsurile sanitare preventive ca o problemă de libertate religioasă? Dacă nu, de ce nu?

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are o istorie lungă de apărare a libertății de conștiință, în special în cazuri de convingeri religioase cu privire la respectarea Sabatului zilei a șaptea, așa cum este recunoscut de Biblie. Mai mult decât atât, Biserica recunoaște cu ajutorul profeției biblice că va exista un decret care le va cere tuturor locuitorilor Pământului să aleagă între a primi sigiliul lui Dumnezeu și a primi semnul fiarei (a se vedea Apocalipsa 14:9,10 și întrebarea și răspunsul de mai jos). Protocoalele actuale privind COVID-19 nu reprezintă decretul despre care se vorbește în Apocalipsa.

Pe lângă apărarea libertății de conștiință, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are o istorie lungă de susținere a vaccinării responsabile. Misionarii noștri au primit zeci de ani vaccinuri împotriva variolei, a febrei tifoide și a difteriei. Adventiștii de Ziua a Șaptea au sprijinit de-a lungul istoriei lor măsurile de sănătate publică și vaccinurile. Prin urmare, nu credem că aceasta este o problemă de libertate teologică sau religioasă pentru Biserică. Declarația privind imunizare a fost publicată în aprilie 2015, cu mult înainte ca vaccinurile și COVID-19 să devină un subiect politizat. Documentul actualizat și publicat în 2021 respectă practica noastră îndelungată, ca Biserică, de sprijinire a vaccinării. Totuși, așa cum s-a afirmat mai devreme, aceasta nu înseamnă că imunizarea împotriva COVID-19 nu ar putea fi o problemă de conștiință pentru anumiți membri cu convingeri personale și, prin urmare, o problemă de libertate religioasă pentru ei. Astfel, documentul din 2021 respectă alegerea personală, oferindu-li-se sfat celor care o văd ca pe o problemă de libertate religioasă.

8. Care este poziția Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea cu privire la Statele Unite în profeția biblică?

Încă de la început, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a înțeles că a doua fiară din Apocalipsa, care se ridică din pământ și care are două coarne ca de miel, reprezintă Statele Unite în profeția biblică. Pe baza scenariului profetic, noi credem că fiara din mare (papalitatea) și fiara de pe pământ (Statele Unite) se vor uni astfel încât nimeni să nu poată să vândă sau să cumpere decât dacă primeşte semnul fiarei (Apocalipsa 13:13-17). Profeţia descoperă că punctul central al acestui conflict final va fi cu privire la Legea lui Dumnezeu. Va exista un contrast clar între cei care I se închină Creatorului și cei care i se închină fiarei. Sabatul va fi în centrul acestei bătălii finale cu privire la autoritatea Legii lui Dumnezeu. Libertatea religioasă va fi restricționată. Libertatea de conștiință va fi negată. Acest timp nu a venit încă, dar va veni în curând.

Apel pastoral

Isus declară: „După roadele lor îi veți cunoaște”(Matei 7:20). Care sunt roadele criticismului curent cu privire la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea? Unii membrii și-au anunțat deja pastorii că au de gând să părăsească Biserica Adventistă. Luările de poziție care au semănat îndoială au polarizat bisericile adventiste și au distras atenția oamenilor, în mare măsură, de la misiunea bisericii. Ellen White ne avertizează: „Când se ridică oameni care pretind că au o solie de la Dumnezeu, dar, în loc de a lupta împotriva stăpânirilor, puterilor și domniilor întunericului acestei lumi, împrăștie îndoieli cu privire la biserica luptătoare, întorcând armele împotriva acesteia, temeți-vă de ei. Acești oameni nu au acreditarea divină. Dumnezeu nu le-a dat o asemenea lucrare de îndeplinit.” (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pag. 22). În cartea Solii alese, vol. 2, pag. 72, ea adaugă: „Mi-a fost arătat că mulți vor pretinde că sunt învățați de Dumnezeu în mod special și vor încerca să-i conducă pe alții, iar din cauza ideilor greșite cu privire la datoria lor, își vor asuma o lucrare pe care El nu le-a încredințat-o niciodată. Rezultatul va fi confuzia. Fiecare să-L caute pe Dumnezeu pentru sine însuși cu cea mai mare seriozitate, ca să înțeleagă personal voia Sa”. 

Consecința punerii nefondate la îndoială a autorității legitime a Bisericii este inducerea lipsei de încredere în Biserica lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului. Aceasta va submina legitimitatea și autoritatea Conferinței Generale, a tuturor diviziunilor mondiale, a uniunilor, a conferințelor locale și chiar a bisericii locale. Impactul potențial este erodarea încrederii, care îi va face pe oameni să părăsească biserica, organizând o mișcare de grupuri independente de închinare sau creând mișcări în sânul Bisericii, care vor considera că aceasta a apostat. Sfatul ceresc divin este clar: „Noi nu putem să coborâm acum de pe temelia pe care a stabilit-o Dumnezeu. Nu putem să intrăm acum într-o organizație nouă, deoarece faptul acesta ar însemna apostazie de la adevăr.” (Solii alese, vol. 2, p. 390 [1905]). Obiectivul lui Dumnezeu este să ne respectăm reciproc alegerile, chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord, și să ne sprijinim unii pe alții ca membri ai trupului lui Hristos. Dedicați lui Hristos, preocupați unii pentru ceilalți, ne unim ca răspuns al rugăciunii lui Hristos pentru unitate din Ioan 17 și, împreună, ne concentrăm pe misiunea de proclamare a Evangheliei până la marginile Pământului, pe care ne-a încredințat-o El.

Va veni timpul când decretul din Apocalipsa 13 va fi dat și nimeni nu va putea cumpăra sau vinde dacă nu îndeplinește condițiile. Atunci ne vom întâlni în grupuri mici, în locuri izolate, dar acel timp nu este acum. Dumnezeu ne cheamă să ne concentrăm asupra proclamării Evangheliei veșnice în lumina soliei celor trei îngeri până la marginile pământului (vezi Matei 24:14, Apocalipsa 14:6).

Misiunea poporului lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului este de a pregăti această planetă pentru revenirea iminentă a Mântuitorului nostru. Adventiștilor de ziua a șaptea li s-a încredințat această ultimă solie de avertizare către lume. „Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare însemnătate – proclamarea primei, celei de-a doua și celei de-a treia solii îngerești. Nu e o altă lucrare de o așa mare importanță. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenția” (Mărturii pentru comunitate, vol. 9, pag. 19).

Fie ca, împreună, să ne unim forțele în a proclama până la marginile pământului întreita solie îngerească, în vederea pregătirii pentru revenirea lui Isus. Fie ca dragostea, harul și puterea Lui să ne umple viața, astfel încât să putem să primim ploaia târzie, să Îl vestim cu putere și să-L vedem pe Isus pe norii Cerului, care va veni să ne ia acasă.

Sursa: Adventist Review