Promovarea libertății religioase în întreaga lume

Info Adventist 12 aprilie 2021

Vă salut, prieteni! Iată că, încă de la începutul anului, am fost martorii unor evenimente șocante care ne avertizează deja că anul 2021 s-ar putea să nu fie mai ușor decât anul care tocmai s-a încheiat. Lucruri pe care le-am considerat imposibile au loc în văzul întregii lumi, avertizându-ne că tot ce poate fi zguduit va fi zguduit. Vă invităm să ne rugăm:  „Tată din ceruri, Te rog să îi binecuvântezi în mod special pe cei care suferă chiar acum pentru convingerile lor, pe care le-au primit de la Tine în legătură cu adevărul biblic. Doamne, dă-le curaj, fie că se află în închisoare, fie că sunt hărțuiți în vreun fel oarecare. Lasă ca Duhul Sfânt să Se apropie mai mult de ei, pentru a-i încuraja și a le îndrepta mintea și speranțele spre revenirea în curând a lui Isus. Păstrează-ne pe fiecare dintre noi credincioși Ție, Doamne. Îți mulțumesc pentru privilegiul de a pleda în favoarea libertății religioasă și de conștiință. Călăuzește-Ți biserica de pretutindeni, acum, când vom evoca aceste principii frumoase ale demnității umane, îndreptându-i pe oameni spre Tine. În numele lui Isus Te rugăm, amin!”

Domnul spune, așa cum este menționat în Evrei 12:26: „Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul”.  Continuând în versetul 27, apostolul Pavel comentează: „Cuvintele acestea ‚încă o dată’ arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină”. Apoi el reamintește în versetul 28: „Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică”.

Acest text ne aduce aminte să punem accentul pe ceea ce trebuie – pe Dumnezeu și pe împărăția Sa, care nu se poate clătina – și să-I slujim.

În timp ce aceste evenimente uimitoare au loc în jurul nostru, este important să ne reamintim că milioane de oameni din lumea întreagă suferă adesea din cauze care atrag prea puțin sau nu atrag deloc atenția în cadrul știrilor.

O astfel de cauză este persecuția religioasă. Milioane de oameni din lumea întreagă suferă din cauza credinței lor. Această suferință este trăită la diferite niveluri și în diferite locuri, începând cu discriminarea și hărțuirea și ajungând până la privarea de libertate, tortura și chiar moartea.

Ca adventiști de ziua a șaptea, noi credem în demnitatea tuturor ființelor umane și în dreptul  lor dat de Dumnezeu de a-și exprima credința potrivit conștiinței personale, și suntem solidari cu frații și surorile noastre care suferă persecuția oriunde din lume.

Adventiștii s-au implicat în apărarea libertății religioase încă de la începutul mișcării și au înființat cea mai veche organizație în acest domeniu, și anume Asociația Internațională de Libertate Religioasă. Noi avem, de asemenea, reprezentanți la cel mai înalt nivel guvernamental, căutând să încurajăm pe lideri să adopte o viziune mondială care promovează libertatea religioasă pentru toți.

De ce facem acest demers? Ce contribuție unică putem să aducem noi, ca adventiști de ziua a șaptea, pentru a ajuta la stimularea toleranței și a libertății religioase în toată lumea?

Faptul că noi credem că Dumnezeu este Creator ne oferă perspective foarte bune asupra demnității tuturor oamenilor și ne asigură un fundament pentru libertatea religioasă.

Psalmul 139 ne înfățișează o imagine frumoasă a lui Dumnezeu și a legăturii uimitoare pe care o avem cu El ca ființe umane. Citim, începând cu versetul 1: „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele” (versetele 1-3).

Câteva versete mai jos ni se reamintește faptul că venim cu toții din mâna lui Dumnezeu. Psalmistul scrie în versetele 13 și 14: „… Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale…”

Când îi privim pe ceilalți oameni prin această perspectivă biblică – drept ființe umane create de Însuși Dumnezeu –, acest lucru ne ajută să-i privim ca având o demnitate aparte, ca indivizi cu caracteristici diferite, făcuți după chipul lui Dumnezeu.

Hristos Însuși, când a fost pe pământ, a interacționat cu ființele umane în acest mod. De la cel mai mic, până la cel mai mare, toți au fost tratați cu respect.

Ca Biserică, căutăm să promovăm pretutindeni în lume un astfel de punct de vedere, o astfel de perspectivă, încurajând libertatea religioasă pentru toți de a se închina conform convingerilor lor.

În fiecare an, în al treilea Sabat din [aprilie], adventiștii de ziua a șaptea din [România] își iau timp pentru a rememora darul libertății religioase, primit de la Dumnezeu. În Sabatul libertății religioase folosim prilejul, ca biserică mondială, să ne rugăm pentru milioanele de bărbați, femei și copii care continuă să sufere din cauza hărțuirii, a discriminării, a privării de libertate sau a suferințelor fizice, pentru că au ales să rămână credincioși lui Dumnezeu, indiferent de urmări.

Vă încurajez ca în acest Sabat să faceți din subiectul libertății religioase o parte importantă a programului de Sabat. Prin rugăciunile noastre, putem să venim în sprijinul fraților și surorilor noastre de oriunde din lume, putem să ne exprimăm sprijinul în favoarea libertății tuturor oamenilor, indiferent de credința lor.

Pentru mai multe informații despre Sabatul libertății religioase, vă încurajez să accesați pagina de internet: https://www.adventistliberty.org/religious-liberty-sabbath. Vom fi binecuvântați de Dumnezeu dacă ne vom concentra atenția asupra Lui și a darului minunat al libertății în Hristos și vom pleda în favoarea celor care sunt persecutați din cauza convingerilor lor religioase.

Sursa: Adventist Review