Publicitate pentru alcool și tutun

De un secol şi jumătate, creştinii adventişti de ziua a şaptea cultivă un mod de viaţă echilibrat şi sănătos, din respect faţă de fiinţa umană, capodopera creaţiunii divine şi ca o recunoaştere a unităţii dimensiunilor fizică, mintală, socială şi spirituală ale existenţei. Acest stil de viaţă coerent, în care valorile creştine ale iubirii şi credinţei se îmbină cu practici de prevenire a bolii şi promovare a sănătăţii, se manifestă prin refuzul de a folosi sub orice formă tutunul şi alcoolul – droguri cu efecte dezastruoase asupra individului, familiei şi societăţii.

Deşi România ocupă deja poziţii extrem de îngrijorătoare privind mortalitatea prin boli cardio-vasculare şi cancer, pentru care consumul de tutun şi alcool se numără între cauzele majore, şi în ciuda faptului că ne aflăm în condiţii economice precare, pentru care costurile crescânde ale cheltuielilor medicale au devenit o povară naţională, tutunul şi alcoolul sunt articolele cele mai promovate, printr-o publicitate agresivă.

În mod evident, noile victime vizate sunt în primul rând, copiii şi tinerii. Efectele fumatului asupra sănătăţii părinţilor se răsfrâng şi asupra copiilor nevinovaţi. Iar consumul de alcool, într-o perioadă în care singura speranţă de refacere a naţiunii este o atitudine lucidă, curajoasă şi responsabilă, adânceşte starea de descurajare şi resemnare pasivă, antrenând decizii greşite.

Întemeiaţi pe aceste realităţi, noi, creştinii adventişti de ziua a şaptea, afirmăm că publicitatea pentru tutun şi alcool este iresponsabilă din punct de vedere social şi condamnabilă moral, neavând altă justificare decât profitul fără scrupule. De aceea, chemăm societatea românească şi factorii de decizie să-şi asume responsabilitatea unei atitudini care să interzică publicitatea şi orice acţiune care are ca rezultat extinderea consumului de tutun şi alcool, şi să promoveze în mod activ educaţia pentru o viaţă sănătoasă şi responsabilă.

Declaraţie adoptată de delegaţii la a 14-a Adunare Generală a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România, Cernica, 26 aprilie 2000.