Relații umane

Adventiştii de Ziua a Şaptea deplâng şi caută să combată orice formă de discriminare bazată pe diferenţe de rasă, trib, naţionalitate, culoare sau sex. Noi credem că fiecare persoană a fost creată după chipul lui Dumnezeu, care a adus la existenţă toate naţiunile dintr-un singur om (Fapte 17:26). Noi ne străduim să ducem mai departe lucrarea de reconciliere a lui Isus Hristos, care a murit pentru întreaga lume, astfel încât în El “ nu mai este nici iudeu, nici grec”(Gal 3:28 ). Orice formă de rasism loveşte în esenţa Evangheliei creştine.

Una dintre cele mai mari nenorociri din zilele noastre este manifestarea rasismului şi tribalismului în multe societăţi, uneori în mod violent, dar totdeauna prin defăimarea bărbaţilor şi femeilor. Ca grup organizat mondial în peste 200 de naţiuni, Adventiştii de Ziua a Şaptea caută să manifeste acceptare, dragoste şi respect faţă de toţi şi să răspândească în societate acest mesaj de vindecare.

Egalitatea pentru toţi oamenii este unul din principiile bisericii noastre.

La numărul 13 din Punctele Fundamentale de credinţă este stipulat: “În Hristos, noi suntem o nouă creaţiune; deosebirile de rasă, cultură, educaţie şi naţionalitate, şi diferenţele dintre cei de sus şi cei de jos, dintre bogat şi sărac, dintre bărbat şi femeie nu trebuie să dea loc la dezbinări între noi. Noi suntem cu toţii egali în Hristos, care, prin acelaşi Spirit ne-a legat într-o unică părtăşie cu El şi între noi; noi trebuie să slujim şi să fim slujiţi fără părtinire şi prejudecată “

Această declaraţie a fost aprobată şi votată de Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi autorizată de către Biroul Preşedintelui Robert Folkenberg la sesiunea Conferinţei Generale desfăşurată la Utrecht, Olanda, în perioada 28 iunie – 8 iulie 1995.