Respectul între creştini

Ţara noastră s-a dovedit dintotdeauna a fi un tărâm binecuvântat al toleranţei, bunăvoinţei şi libertăţii. Totuşi, în ciuda multor greutăţi cu care se confruntă societatea românească, pot fi identificate unele surse de discordie între care un rol important îl ocupă deosebirile religioase. Astfel, suntem martori la manifestări şi iniţiative contrare spiritului creştin, cum ar fi: răspândirea de zvonuri neadevărate, evocarea unor pericole imaginare, criticarea altor confesiuni religioase, chemarea populaţiei la acte de intoleranţă şi chiar de violenţă.

Credinţa creştină se dezvoltă în mod autentic şi sincer în climatul libertăţii de conştiinţă şi de religie. Fiecare fiinţă umană are dreptul dat de Dumnezeu să aleagă modul în care să-I răspundă şi să I se închine. În cele mai solemne întâlniri ale lui Dumnezeu cu omenirea, El ne spune:” Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi “ ( Iosua 24:15 ).

Un înţelept iudeu a spus astfel despre urmaşii Domnului Hristos: “ Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace! Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; dar dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu ( Fapte 5:38.39 ). Acest principiu este valabil şi astăzi.

Trebuie să învăţăm să constatăm acordul său dezacordul, dar fără resentimente şi ură. Dialogul şi conlucrarea sunt întotdeauna preferabile acuzaţiilor violente. Aceasta nu înseamnă pierderea identităţii, nici pasivitate înjositoare, ci parteneriat şi respect pentru drepturile egale ale celorlalţi. Fiecare persoană are dreptul şi responsabilitatea să-şi exprime drepturile şi convingerile cu vigoare şi pasiune, prin cuvânt şi prin practici, dar aceasta nu justifică agresivitatea şi violenţă.

Noi dezaprobăm recurgerea la orice mijloace străine spiritului creştin pentru a determina pe cineva fie să accepte, fie să refuze anumite convingeri şi practici religioase. Este adevărat că, la fel ca şi valorile democraţiei şi ale libertăţii sociale, libertatea religioasă pare a fi însoţită de unele riscuri pe termen scurt. Dar, pe termen lung, cea mai bună contribuţie pe care o putem aduce pentru o viaţă religioasă autentică şi viguroasă este să educăm conştiinţa oamenilor în vederea unor decizii personale libere şi responsabile. Forţarea unor decizii, chiar în folosul unei cauze considerate juste, dăunează în ultimă instanţă chiar acestei cauze şi ştirbeşte demnitatea şi libertatea, cele mai preţioase daruri ale lui Dumnezeu pentru om.

Creştinii adventişti de ziua a şaptea doresc să participe activ şi responsabil la viaţa religioasă şi socială a naţiunii noastre şi să exemplifice, în familiile şi bisericile lor, ca şi în comunităţile umane în care vieţuiesc, valoarea libertăţii de conştiinţă şi de religie ca o condiţie esenţială a spiritualităţii autentice şi viguroase care să ne conducă spre realizarea idealului divin.

Declaraţie adoptată de către delegaţii la cea de-a 14-a Adunare Generală a Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea din România, Cernica, 26 aprilie 2000.