Rezoluție cu privire la Sfânta Scriptură

În calitate de delegați la sesiunea Conferinței Generale care are loc în anul 2022 în St. Louis, Missouri [Statele Unite ale Americii], ne exprimăm convingerea că Biblia este Cuvântul inspirat și revelat al lui Dumnezeu. Prin Sfintele Scripturi, Dumnezeu S-a revelat pe Sine și voia Sa omenirii. Întreaga Biblie este inspirată și trebuie înțeleasă ca un întreg pentru a ajunge la concluzii corecte cu privire la adevăr în cazul oricărui subiect revelat. Biblia este de încredere în ceea ce afirmă. Relatările sale cu privire la creația în șase zile literale, căderea ființelor umane, un potop global pentru a pune capăt răutății și a păstra o rămășiță, despre viața pe Pământ, moartea și învierea lui Hristos, ca și despre numeroasele intervenții ale lui Dumnezeu pentru salvarea ființelor umane de-a lungul istoriei sunt relatări demne de încredere ale acțiunilor lui Dumnezeu în istorie (Luca 24:27; Evrei 1:1-2; 2 Petru 1:21). În ce privește profeția, împlinirea evenimentelor prezise în conformitate cu perioadele profetice oferă încredere în Biblie, ca unic martor al adevărului divin, spre deosebire de orice altă carte religioasă (Isaia 46:9-10; Daniel 2:7-8; Luca 24:44; 2 Petru 1:19-20).

Credem că Biblia este Cuvântul profetic al lui Dumnezeu și că, prin profeții Vechiului Testament, prin apostolii Noului Testament și, mai ales, prin Fiul Său, Isus Hristos, Dumnezeu a dezvăluit modul în care va acționa pentru mântuirea ființelor umane și cum va judeca răutatea.

Ne luăm angajamentul de a o studia cu rugăciune și de a urma învățăturile Bibliei, Cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Ea este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Ea stă veșnic ca martoră a voinței lui Dumnezeu, a legii Sale, a gândurilor Sale și a planului Său pentru ființele umane și pentru lumea noastră și conține comorile înțelepciunii și ale harului veșnic (Isaia 40:8; 1 Tesaloniceni 2:13; 2 Timotei 3:16-17). Principiile și învățăturile sale sunt aplicabile în toate timpurile, în toate locurile, în toate limbile și în toate culturile, pentru toți oamenii. Ea vorbește în mod credibil și relevant astăzi, așa cum a făcut-o și în trecut și va continua să o facă până la sfârșitul timpului.

De asemenea, credem că Biblia ne conduce la o relație vie cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Iar prin intermediul Duhului Sfânt, Biblia îi vorbește direct fiecărei persoane pentru a dezvălui planul de mântuire și pentru a-i reface pe credincioși după chipul lui Dumnezeu. Astfel, Biblia reprezintă norma pentru orice experiență religioasă, atât de mult încât dezvăluie și învață adevărul și explică modul în care efectele sale se manifestă asupra intelectului, sentimentelor și afecțiunilor (Evrei 4:12; Galateni 5:22-23).

Ne exprimăm profunda recunoștință față de Dumnezeu, deoarece în Scripturi găsim speranța de a trăi în mijlocul dificultăților din această lume. Biblia ne vorbește despre planul lui Dumnezeu de a-i oferi poporului Său nemurirea la a doua venire a lui Hristos și, în cele din urmă, după mileniul petrecut în Ceruri, de a pune capăt pentru totdeauna păcatului și păcătoșilor și de a instaura dreptatea pe Noul Pământ (Psalmii 119:105; Romani 15:4; Evrei 4:12; Iacov 1:18).

Această rezoluție a fost votată în cadrul sesiunii Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, desfășurate în perioada 6-11 iunie 2022 în St. Louis, Missouri, Statele Unite ale Americii.