Rolul celor 10 porunci în viața publică

Biserica Adventistă de ziua a şaptea salută interesul arătat pentru rolul celor “10 Porunci” în viaţa publică. Decalogul, aşa cum a fost dat pe Muntele Sinai, este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Conţine principiile universale şi neschimbătoare ale moralităţii şi descrie relaţia noastră faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii noştri

Pentru adventiştii de ziua a şaptea, ascultarea de cele 10 Porunci, reprezintă expresia fundamentală a dragostei şi recunoştinţei faţă de Dumnezeu pentru darul mântuirii. Noi păzim legea, nu pentru a fi mântuiţi, ci ca un răspuns la harul lui Dumnezeu demonstrat convingător prin moartea lui Isus Hristos în locul nostru.

Cele 10 porunci asigură un reper moral într-o eră a relativismului. Prin Legea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne convinge de păcat şi ne conştientizează de totala noastră neputinţă. Legea lui Dumnezeu este instrumentul prin care Duhul Sfânt ne cheamă la pocăinţă. De asemenea are şi o funcţie de educaţie, descoperind principiile eterne ale neprihănirii, care contribuie la dezvoltarea caracterului nostru după asemănarea cu Mântuitorul nostru. Prin urmare, înţelegem mult mai clar cum să slujim celor din jur şi lui Dumnezeu.

Adventiştii de ziua a şaptea văd întruparea legii lui Dumnezeu în viaţă şi misiunea lui Isus Hristos. Ei respectă, onorează şi I se supun, ca fiind voinţa lui Dumnezeu pentru toţi oamenii. Preocupându-se de gândurile, dorinţele şi motivaţiile noastre, cele 10 Porunci nu se aplică doar la un comportament exterior. Ele ne provoacă la o puritate morală, spirituală şi etică.

Adventiştii de ziua a şaptea cred că legea lui Dumnezeu este implicată în mod special în controversa dintre Hristos şi Satana. În atacul final al lui Satana împotriva lui Dumnezeu, chiar înaintea celei de a doua veniri a Domnului Hristos, ascultarea credinciosului de legea lui Dumnezeu va fi cea mai bună dovadă a angajamentului faţă de Hristos.

Guvernele stabilesc legi care să păstreze şi să protejeze binele cetăţenilor lor. În timp ce legea civilă defineşte ce este legal, legea lui Dumnezeu defineşte ce este moral. Primele 4 porunci se referă la relaţia noastră cu Dumnezeu. Orice tentativă de a impune prin lege aceste porunci, va cere din partea statului interpretarea şi aplicarea voinţei lui Dumnezeu – un act care este dincolo de sfera competenţei şi jurisdicţiei sale. Ultimele 6 porunci se referă la relaţia cu celălalt. Există legi care păstrează aceste principii de conduită umană şi sunt întâlnite în orice societate civilă. Este datoria creştinilor să asculte de aceste legi, atâta timp cât sunt în acord cu legea lui Dumnezeu, şi să susţină activ eforturile de le îmbunătăţi.

Adventiştii de ziua a şaptea au cea mai mare apreciere faţă de Decalog şi fac apel la toţi bărbaţii şi femeile din toate societăţile să trăiască în armonie cu principiile Sale, ca fundament al vieţii în serviciul umanităţii. În acelaşi timp, ei recunosc nevoia pentru toleranţă, umilinţă creştină, şi respect pentru drepturile altora, ca o aplicare a acestor principii. În consecinţă, adventiştii de ziua a şaptea susţin principiile fundamentale ale libertăţii religioase şi separarea bisericii de stat.

Această declaraţie a fost votată cu ocazia Comitetului de Primăvară al Comitetului Executiv al Conferinţei Generale, pe data de 12 aprilie 2006, în Loma Linda, California.

Notă: declaraţia a apărut în contextul înmulţirii dezbaterilor şi a evenimentelor prilejuite de adoptarea în SUA a Zilei Celor 10 Porunci, serbată pe 7 mai 2006.