Rolul femeii

Adventiştii de ziua a şaptea cred că toţi oamenii, bărbaţi şi femei, au fost creaţi egali, după chipul unui Dumnezeu iubitor. Noi credem că atât bărbaţii, cât şi femeile sunt chemaţi să îndeplinească un rol important în împlinirea misiunii fundamentale a Bisericii Adventiste: aceea de a lucra împreună în folosul omenirii. Din păcate însă, recunoaştem cu durere că în lume, în ţări dezvoltate sau în curs de dezvoltare, condiţiile sociale nefavorabile sunt adesea inhibitoare pentru dezvoltarea deplină a potenţialului pe care Dumnezeu l-a oferit femeilor.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a identificat câteva probleme majore, dovedite prin cercetări solide, care le împiedică pe femei să aducă o contribuţie valoroasă la dezvoltarea societăţii. Stresul, condiţiile de mediu, pretenţiile crescute supun femeile unor riscuri majore în privinţa problemelor de sănătate. Sărăcia şi condiţiile grele de muncă, nu numai că privează femeile de bucuria de a trăi, ci chiar diminuează bunăstarea fizică şi spirituală. De asemenea, violenţa în familie face multe victime.

Femeile au dreptul să aibă acces la privilegiile şi oportunităţile oferite de Dumnezeu pentru toate fiinţele umane – dreptul la alfabetizare, la educaţie, la îngrijire medicală adecvată, dreptul de a lua decizii, precum şi dreptul de a fi apărate de abuzuri fizice, psihice sau sexuale. De asemenea noi considerăm că femeile ar trebui să joace un rol mai important în conducere şi în luarea de decizii în Biserică şi societate.

În ultimul rând, noi credem că Biserica îşi va îndeplini misiunea numai atunci când femeile vor fi capabile să-şi atingă pe deplin potenţialul cu care au fost înzestrate.

Această declaraţie a fost votată de către Comitetul Administrativ al Conferinţei Generale şi a fost autorizată de Biroul preşedintelui, Robert S. Folkenberg, la Sesiunea Conferinţei Generale de la Utrecht, Olanda, 29 iunie-8 iulie 1995.