Să ne asumăm misiunea de refacere a chipului lui Dumnezeu care ne-a fost încredințată, spune președintele Bisericii

Info Adventist 12 octombrie 2022

Ted N.C. Wilson îi îndeamnă pe credincioșii adventiști să lucreze pentru o schimbare spirituală și practică în viața semenilor lor.

Când lumea și societatea se dezintegrează, este afectată și biserica. În acest context, Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm în lucrarea de slujire pentru a reface chipul Său în oameni, a spus Ted N.C. Wilson, președintele Bisericii Adventiste. Această afirmație a constituit punctul central al mesajului său din cadrul comitetului de toamnă (Consiliul anual), în data de 8 octombrie, de la sediul Bisericii din Silver Spring, Maryland, Statele Unite.

Peste 340 de delegați din toată lumea participă la întâlnirea de lucru de o săptămână, unde vor asculta și vor vota rapoarte, planuri și regulamente. Ea reprezintă totodată o experiență profund spirituală, au declarat liderii Bisericii, întrucât include momente de închinare, rugăciune și misiune.

În mesajul său din cadrul serviciului de închinare din Sabat, Wilson i-a îndemnat pe toți conducătorii și credincioșii adventiști să evite orice le-ar putea distrage atenția și să se concentreze asupra proclamării întreitei solii îngerești, a mesajului biblic care îi îndeamnă pe oameni să se întoarcă la adevărata închinare la Dumnezeu. „Evitați dezbaterile și disputele neproductive. Concentrați-vă asupra lui Dumnezeu și a minunatului Său adevăr biblic, în toată măreția lui”, a îndemnat Wilson.

O slujire larg cuprinzătoare

Deoarece adventiștii de ziua a șaptea acordă importanță modului în care trăiesc și rolului lor înaintea revenirii Domnului Hristos, Wilson a analizat semnificația învățăturii biblice din Isaia 58. Acesta este un capitol-cheie, spune el, care „ne prezintă clar rolul și lucrarea noastră din vremea sfârșitului”.

Wilson a explicat faptul că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare „să tragem un semnal de alarmă” prin adoptarea unei slujiri cuprinzătoare, care să răspundă nevoilor fizice și spirituale ale semenilor din biserică și din afara ei. Este slujirea care, potrivit lui Ellen G. White, pionieră a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, „va aduce bisericile la viață” și care include, printre altele, lucrarea Evangheliei de hrănire a celor flămânzi și de ajutare a celor aflați în suferință.

Ce presupune această slujire

Potrivit soliei transmise de Dumnezeu prin profetul Isaia, a precizat Wilson, slujirea contracarează egoismul nostru firesc și ne cheamă să fim deschiși pentru a răspunde nevoilor altor oameni. „Dumnezeu ne spune: Nu fiți absorbiți de voi înșivă, egocentrici sau preocupați de sine”, a spus Wilson. „Aveți grijă de cei din jurul vostru care se află în nevoi. Ajutați-i pe cei care sunt înlănțuiți în obiceiuri teribile. Aduceți-le alinare celor care sunt doborâți de poveri. Ajutați-i pe cei înrobiți de Satana să devină liberi prin puterea lui Hristos. Înlăturați condițiile vătămătoare care îi țin pe oameni departe de atingerea potențialul lor. Voi aveți mâncare; împărțiți-o. Aveți un acoperiș deasupra capului; împărțiți-l. Aveți îmbrăcăminte; împărțiți-o. Nu mai pretindeți că-L cunoașteți [pe Dumnezeu], ci demonstrați lucrul acesta făcând ceva pentru semenii voștri.”

Făcând astfel, a declarat Wilson, vom sluji într-un mod complex, asemenea Domnului Hristos, a cărui slujire „a cuprins predicarea adevărurilor veșnice și punerea lor în practică, ridicându-i pe oameni din starea lor degradată pentru a vedea ce dorește El, de fapt, pentru ei, și anume viața veșnică”.

Să manifestăm dragostea lui Dumnezeu

Nu este vorba despre predicarea unei evanghelii sociale, ci de punerea în practică a întreitei solii îngerești din Apocalipsa 14, care este „o chemare practică de refacere a chipului lui Dumnezeu în ființele umane prin puterea Duhului Sfânt”, a precizat Wilson. „Aplicarea acestor solii profetice profunde este văzută în lucrurile tangibile pe care El le face prin noi în împlinirea lucrării de slujire a lui Hristos.” El a explicat că „oamenii tânjesc să vadă dragostea lui Dumnezeu demonstrată în mod practic în viața noastră… Când vor observa dragostea dezinteresată a lui Dumnezeu manifestată în viața noastră, ca o mărturie practică, vor întreba de ce acționăm în felul acesta și vor fi conduși la piciorul crucii, ca să cunoască harul uimitor al lui Hristos și puterea Sa de schimbare”.

Wilson a subliniat în mod special lucrarea misionară medicală, pe care a numit-o „lucrarea cuprinzătoare de îngrijire a sănătății”, care constă în abordarea celor aflați în nevoie și, în cele din urmă, în aducerea lor la Hristos. Această aplicare practică a slujirii lui Hristos este legată în mod direct de proclamarea finală a soliei îngerului al treilea, care îi cheamă pe credincioși să se ferească de rătăciri și să îmbrățișeze adevărul deplin al lui Dumnezeu, a mai spus Wilson.

Această preocupare de a lucra pentru alții ne va ajuta să evităm căutarea de greșeli și bârfa și, ca urmare, vom deveni mai puternici, a declarat Wilson în continuare. El a explicat faptul că mesajul capitolului 58 din Isaia ne asigură că dacă ne vom alătura lucrării de binefacere, Domnul ne va călăuzi și vom progresa. „Datorită legăturii noastre cu [Isus], Apa vie, vom înflori ca o grădină bine udată de un izvor care nu seacă niciodată”, a mai spus el.

Dregători de spărturi

Wilson a explicat faptul că păcatul a făcut o spărtură în Legea lui Dumnezeu și că, în acest context, Isaia 58 ne numește „dregători de spărturi”. Citând din Ellen G. White, el a spus: „Noi trebuie să împletim lucrarea de apărare a poruncilor lui Dumnezeu și de dregere a spărturii care a fost făcută în Legea Sa cu mila pentru o omenire aflată în suferință” (Mărturii pentru biserică, vol. 6, pag. 83 în orig.). „Numai prin manifestarea unui interes neegoist față de cei aflați în nevoie putem facem o demonstrație practică a adevărurilor Evangheliei” (Lucrarea de binefacere, pag. 32 în orig.).

A fi dregător de spărturi înseamnă a înălța Cuvântul lui Dumnezeu pentru a repune Legea Sa „în locul ei de drept și pentru a-i îndrepta pe oameni spre autorul Sfintelor Scripturi, Dumnezeul și Mântuitorul nostru”, a spus Wilson. Înseamnă totodată a repune binecuvântările Sabatului în locul lor de drept. „Înțeles și păzit așa cum se cuvinte, Sabatul este cheia fericirii omului atât aici, cât și în lumea viitoare”, a citat Wilson din Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea. „Sabatul este una dintre marile binecuvântări revărsate asupra oamenilor de un Creator iubitor.”

În ultima parte a mesajului său, Wilson i-a chemat pe toți liderii și membrii bisericii să îmbrățișeze această misiune de restaurare. „Ca parte a proclamării întreitei solii îngerești, fiți dregători de spărturi. Faceți ceva pentru Dumnezeu ca parte a planului Implicării Totale a Credincioșilor!”, a spus el. „Nu-i putem ajuta pe oameni filosofând pe margine…. [Trebuie] să ne folosim talentele pentru a aduce o schimbare spirituală și practică în viața oamenilor, prin puterea Duhului Sfânt. Rugați-L pe Dumnezeu să vă conducă la cei care au nevoie de ajutor. El vă va ajuta. Fiți dregători de spărturi! Dacă vom împlini voia Sa, Dumnezeu ne va face să umblăm pe «înălțimile țării».”

Sursa: Adventist Review