Sabatul Educației

Info Adventist 10 septembrie 2021

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea recunoaște impactul educației adventiste asupra milioanelor de copii din toată lumea prin sărbătorirea Sabatului Educației.

Când Martha Byington, fiica viitorului președinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, a înființat prima școală bisericească pentru sabatarieni în anul 1853, nu își imagina că prin acea școală începea unul dintre cele mai mari sisteme educaționale din lume. Astăzi, acesta cuprinde mai mult de 111.833 de profesori, 2.044.895 de elevi și studenți, și 9.408 școli care reprezintă scopul adevăratei educații, „refacerea ființelor umane după chipul lui Dumnezeu, așa cum este descoperit în viața lui Isus Hristos.”[i]

Potrivit lui John Wesley Taylor, director adjunct al Departamentului Educație al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, „Dumnezeu are un plan pentru educație, iar viețile noastre sunt transformate pe măsură ce ne devenim participanți în acest plan… Acest plan divin pentru educație este deosebit de relevant în aceste ultime zile ale istoriei Pământului, când ne pregătim pentru admiterea în Școala Cerului.”

Cu filosofii și ideologii care concurează pentru atenția copiilor copiilor noștri, este de o importanță capitală ca ei să să își aibă temelia în „caracteristicile distinctive ale concepției adventiste cu privire la lume și viață, o concepție construită în jurul creației, al căderii în păcat, al răscumpărării și al recreării, cu originea în Biblie și în scrierile inspirate ale lui Ellen White.”[ii]

Spre deosebire de școlile de stat, în curriculumul adventist sunt împletite obiective spirituale specifice pentru a-i ajuta pe tinerii noștri să aleagă „să-L accepte pe Dumnezeu în calitate de Creator și Răscumpărător, să crească în cunoașterea și înțelegerea creației lui Dumnezeu, să aplice în mod creativ cunoștințele lor spirituale, fizice, intelectuale și socio-afective, să demonstreze angajamentul lor față de Creator prin slujire.”[iii] Fiecare detaliu este menit să slujească tuturor dimensiunilor persoanei – spirituală, fizică, intelectuală și socio-afectivă.

Lisa Beardsley-Hardy, director al Departamentului Educație al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, încurajează familiile. „Suntem de partea voastră”, spune ea. „Și noi vă iubim copiii. Iar profesorii noștri și-au dezvoltat abilitățile pentru a-i ajuta pe copiii dumneavoastră să fie educați pentru eternitate și, de asemenea, să aibă succes în orice carieră și-ar dori să urmeze. În plus, le putem oferi un mediu în care să deprindă obiceiuri pentru viață. Părinți, nu sunteți singuri! Suntem aici să lucrăm împreună cu voi.”

Impact pozitiv

Elevii care au frecventat o școală adventistă confirmă impactul acesteia pe termen lung. În cadrul studiului ValueGenesis3, realizat recent, 81% dintre elevii și studenții instituțiilor adventiste de învățământ din America de Nord au fost de acord că frecventarea unei școli adventiste a fost unul dintre cei mai importanți factori în dezvoltarea credinței lor.

Taylor spune că există o relație semnificativă între frecventarea unei școli adventiste și probabilitatea ca un copil sau un tânăr să se alăture și să aleagă să rămână în Biserica Adventistă. Highten Hamweene este doar un exemplu.

Hamweene este secretarul Asociației pastorale din cadrul Conferinței Woodlands din Zambia. „Când am devenit beneficiar al educației adventiste”, spune el, „am observat un contrast puternic între școala laică și școlile bisericii. Acest lucru a fost valabil și pentru instituțiile adventiste de învățământ superior pe care le-am frecventat mai târziu. Aceste instituții erau consecvente în ceea ce privește formarea minții, a inimii și a mâinilor. Educația adventistă își propune să dezvolte întreaga ființă.”

El continuă: „Educația adventistă m-a ajutat să mă dezvolt din punct de vedere spiritual. Mi s-a garantat odihna fizică în fiecare a șaptea zi. Campusurile erau reconfortante, atmosfera generală fiind adesea liniștită și pașnică – departe de viața agitată din orașe. M-am bucurat de o mâncare echilibrată și mai sănătoasă. Activitatea fizică făcea parte din cultura școlii. Erau promovate respectul, integritatea și excelența. Mai presus de toate, etica slujirii era vizibilă în toate aspectele vieții academice.”

Alexander Mainza, acum prezbiter în biserica sa din Zambia, împărtășește o mărturie similară. „M-am născut într-o familie catolică, trei dintre membrii ei slujind în calitate de preoți. La vârsta de 13 ani am mers la liceul din Rusangu, o școală adventistă, tatăl meu spunându-mi clar că mergeam acolo doar pentru școală. Cu toate acestea, în timpul unei săptămâni de rugăciune, inima mea a fost convinsă și m-am botezat. De atunci mi-am păstrat credința.”

Povestiri ca acestea confirmă importanța unei educații creștine adventiste.

Sărbătorirea Sabatului Educației

Departamentul Educație al Bisericii Adventiste mondiale sugerează încorporarea în serviciile de închinare din Sabatul Educației a anumitor elemente precum predici care să sublinieze importanța educației adventiste sau mărturii a doi sau trei persoane care au frecventat școli adventiste.

Dacă în localitate există o școală adventistă, se poate proiecta un clip promoțional pentru școală, iar câțiva elevi ai acestei pot cânta sau se pot implica în alte părți ale programului de închinare.

Bisericile pot, de asemenea, să strângă fonduri pentru unul sau mai mulți studenți sau pentru un proiect special al școlii și pot avea o scurtă ceremonie în cadrul de recunoaștere a profesorilor, a personalului auxiliar și a liderilor școlii care frecventează biserica locală.

Pentru mai multe informații, vizitați adventist.education.

Sursa: Diviziunea Intereuropeană

 

 

 

[i] adventisteducation.org/abt.html

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.