Activitate umanitară

O CHEMARE LA SLUJIRE

De la înființarea „Serviciului de Asistență Socială al Adventiștilor de Ziua a Șaptea” (Seventh-day Adventist Welfare Service – SAWS) în 1956, Biserica Adventistă a pus mereu accentul pe activitățile umanitare și dezvoltarea societății.

Astăzi, lucrarea umanitară adventistă se desfășoară în peste 120 de țări și servește zeci de milioane de oameni în fiecare an. Această prioritate izvorăște dintr-o credință profundă în slujire. Pe parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu a avut grijă de săraci și de cei nevoiași din Israel. În Noul Testament, scrierile apostolului Pavel arată o biserică creștină care acționa cu bunăvoință și generozitate pentru a-i sprijini pe cei în nevoie din mijlocul ei. (Deuteronom 15:1-11, 2 Corinteni 8:8-15)

Lumea noastră este plină de războaie, dezastre naturale, sărăcie și foamete iar noi suntem motivați să ne ocupăm de cei care sunt în suferință, în numele lui Isus. Credința noastră ne inspiră să manifestăm iubirea lui Hristos față de lumea din jurul nostru. Credința exprimată prin fapte poate cere sacrificii, dar numai prin slujirea altruistă a celorlalți devenim o oglindire adevărată a lui Hristos.

Credința noastră activă este exprimată personal prin slujirea zilnică a celor din jurul nostru și colectiv prin organizații umanitare cum ar fi ADRA (Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor) și ACS (Servicii Comunitare Adventiste). Pentru adventiști, nu este suficientă recunoașterea faptului că sărăcia există. Trebuie să trăim o viață în care harul dăruit nouă de Dumnezeu să se reverse asupra altora sub forma iubirii, grijii și generozității. (Matei 25:31-45)