Sesiunea Conferinței Generale 2022: Ziua 1, 6 iunie

Info Adventist 8 iunie 2022

Luni, 6 iunie 2022, a început prima sesiune a Conferinței Generale (CG) în format hibrid din St. Louis, Missouri [Statele Unite ale Americii]. Ziua a început cu mesaje adresate de președintele Bisericii Adventiste la nivel mondial, Ted N.C. Wilson, secretarul Erton Köhler și trezorierul Paul Douglas.

În timpul serviciului de închinare de dimineață, Directorul Asociației Pastorale, Jerry Page, a înălțat rugăciunea și i-a prezentat pe evanghelistul Mark Finley, pe capelanul Senatului Statelor Unite, Barry Black, și pe pastorul bisericii Pioneer Memorial din Berrien Springs, Michigan, Dwight Nelson, fiecare dintre ei împărtășind mesaje pe tema „Căutăm Duhul Sfânt prin rugăciune, muzică și cuvânt”. În timpul momentelor de închinare de dimineață au existat, de asemenea, mai multe momente de rugăciune pe perechi și în grupuri.

În raportul său, pastorul Ted Wilson a făcut o prezentare amplă a principalelor evenimente din cadrul Bisericii Adventiste de la ultima sesiune a CG până în prezent. El i-a îndemnat pe delegați să se roage înainte de a lua cuvântul și de a vota, deoarece au o responsabilitate sacră. De asemenea, participanții, atât în persoană cât și online, au sărbătorit și au fost martorii botezului colonelului armatei filipineze, Eric Guevarra, și a soției sale, Leah.

De asemenea, Biserica mondială a primit în familia uniunilor 10 noi uniuni din Zimbabwe, Belize, Ghana, Țările de Jos, Malaysia și Etiopia.

Sesiunea de lucru de dimineață:

Ședința de lucru de dimineață a fost prezidată de vicepreședintele CG, Artur Stele. Secretarul CG, Erton Köhler, a condus întâlnirea de deschidere, luând act de faptul că s-au respectat prevederile Statutului de organizare al CG (punctul 102). El a citit, de asemenea, Declarația de misiune (punctul 104), iar subsecretarul CG, Hensley Moorooven, le-a oferit delegaților o scurtă sesiune de orientare, subliniind așteptările de natură etică și responsabilitățile lor, ca și protocoalele existente în cadrul sesiunii.

În cadrul sesiunii de lucru de dimineață au fost votate următoarele decizii:

Köhler a propus:

Adoptarea Regulamentului de funcționare al CG ca ghid pentru cea de-a LXI-a sesiune a CG (punctul 103).

Aprobarea consilierului juridic adjunct al CG, Todd MacFarland, ca persoană responsabilă de respectarea regulilor în timpul ședințele de lucru ale celei de-a LXI-a sesiuni a CG.

Limitarea duratei intervențiilor delegaților, dată fiind durata limitată a sesiunii.

Adoptarea programului zilnic (punctul 105) și a ordinii de zi (punctul 106) a celei de-a LXI-a sesiuni a CG.

Aprobarea comitetului de organizare al evenimentului și a comitetului pentru statut și regulamente (punctele 107-108).

Acceptarea listei membrilor comitetului de numiri (punctul 109).

Acceptarea celor 10 uniuni noi și reorganizate (punctele 111-116), fiind primite ca membre oficiale ale familiei uniunilor și ale CG și oferindu-le dreptul de a participa la sesiunea CG.

Delegatul Jonathan Zirkle a adus în discuție subiectul vaccinării, cerând ca Biserica să revină asupra declarației sale privind vaccinurile și să includă subiectul pe agenda sesiunii CG.

Grace Mackintosh, delegată a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Canada, a susținut propunerea prin Zoom. Pastorul Ted Wilson i-a îndemnat pe delegați să nu pună acest punct pe ordinea de zi, deoarece nu este o chestiune legată de statut și regulamente, nici o problemă legată de Manualul Bisericii sau o convingere fundamentală. De asemenea, pastorul Wilson le-a reamintit delegaților că, potrivit poziției Bisericii, în problema vaccinării, fiecare este liber să aleagă.

S-a votat pentru încetarea discuțiilor și votarea propunerii – 1581 au votat pentru (84,5%), iar 291 au votat împotrivă (15,5%).

S-a votat pentru adăugarea problemei vaccinării pe ordinea de zi a celei de-a LXI-a sesiuni a CG – 1579 au votat împotrivă (88,6%), iar 203 au votat pentru (11,4%). Propunerea a fost respinsă.

Ședința de lucru de după-amiază:

Vicepreședintele CG Ella Simmons a prezidat sesiunea de lucru de după-amiază, în cadrul căreia au fost abordate următoarele puncte de pe ordinea de zi:

Constatarea dizolvării fostei Misiuni a Uniunii de Biserici Transcaucazia din Diviziunea Euro-Asia începând cu data de 1 ianuarie 2021 (punctul 117) – 1626 au votat pentru (99,6%), iar 7 au votat împotrivă (0,4%).

Subsecretarul CG, Hensley Moorooven, a propus modificări ale Statutului de organizare și funcționare al CG cu privire la următoarele subiecte:

Modificări care țin de formulare și limbaj:

Au fost aprobate trei astfel de modificări ale Statutului de organizare și funcționare al CG (punctele 201, 202 și 203).

Alegerile (punctul 201) – pentru a include sintagma „Comitetul executiv al Conferinței Generale” în loc de „Comitetul executiv”.

Ordonarea alfabetică a numelor departamentelor (punctul 202).

Utilizarea expresiei „conferință prin mijloace electronice” în loc de „conferință telefonică” (punctul 203). Au fost 1544 de voturi pentru (98,9%) și 17 voturi împotrivă (1,1%).

Aprobarea modificărilor (de redactare) la Statutul de funcționare al CG, articolul IV – subsecretarul și secretarii adjuncți ai CG (punctul 204) – și articolul V – subtrezorierul și trezorierii adjuncți ai CG (punctul 205). Au fost 1563 de voturi pentru (97,4%) și 41 de voturi împotrivă (2,6%).

Aprobarea modificărilor (de redactare) la Statutul de organizare și funcționare al CG, articolul VIII al Statutului de organizare – Comitetul executiv al CG (punctul 206).

Simmons a cerut ca acest punct, împreună cu observațiile delegaților, să fie trimis pentru analiză și revizuire în Comitetul pentru statut și regulamente. Moorooven a fost de acord cu întrunirea Comitetului pentru statut și regulamente și revizuirea acestui punct de pe ordinea de zi.

Secretarul adjunct al CG, Gerson Santos, a propus modificări la Manualul Bisericii cu privire la următoarele subiecte:

Modificări în secțiunea „serviciile și adunările bisericii”:

Modificarea secțiunii cu privire la vorbitorii neautorizați din capitolul 10 (punctul 401) pentru a clarifica cine poate fi invitat să vorbească în biserică pentru a risipi confuzia cauzată de implicația că un laic nu poate predica pentru că nu este autorizat. Au fost 1336 de voturi pentru (90,7%) și 137 de voturi împotrivă (9,3%).

Înlocuirea termenului „union school board”, din capitolul 8, cu „multi-constituent school board” (punctul 402) [modificarea nu afectează versiunea în limba română a manualului: forul administrativ al școlii susținute de mai multe biserici este compus din reprezentanți ai fiecărei biserici]. Au fost 1502 voturi pentru (99,4%) și 9 voturi împotrivă (0,6%).

Înlocuirea sintagmei „ceremonie de botez” cu „serviciu de botez” pentru a face ca terminologia să fie unitară în Manualul Bisericii (punctul 403), [cu mențiunea că acele regiuni care preferă sintagma „ceremonie de botez” o pot păstra, însă trebuie să fie singura folosită în Manualul Bisericii]. Au fost 1450 de voturi pentru (98,9%) și 16 voturi împotrivă (1,1%).

Sesiunea de lucru de seară:

Această sesiune a fost prezidată de vicepreședintele CG Abner de Los Santos. În sesiunea de luni seară au fost abordate următoarele puncte de pe ordinea de zi:

Santos a propus:

Continuarea modificărilor la secțiunea „servicii și adunările bisericii”:

Modificarea capitolului 10 pentru a clarifica unele aspecte organizatorice legate de adunările administrative (punctul 405).

François Louw, delegat al Diviziunii Africa de Sud-Oceanul Indian a cerut ca modificarea să fie trimisă Comitetului pentru statut și regulamente pentru a fi examinată în mod corespunzător înainte de vot, iar Santos a fost de acord.

Modificarea capitolului 8 pentru a avea o exprimare unitară în diferitele secțiuni referitoare la prezbiteri și diaconi/ diaconese și pentru a clarifica unele confuzii în regiunile în care femeile pot sluji în calitate de prezbiteri hirotoniți (punctul 406).

S-a propus trimiterea propunerii în Comitetul pentru statut și regulamente. Mai mulți delegați s-au exprimat pentru retrimiterea ei în comitet, iar alții s-au exprimat împotrivă. S-a votat pentru încetarea discuțiilor și votarea propunerii. Au fost 1251 pentru încetarea discuțiilor (92,3%), iar 105 voturi împotrivă (7,7%). În continuare, s-a votat retrimiterea propunerii inițiale în comitet. 617 persoane au votat pentru (43,9%), iar 787 au votat împotrivă (56,1%).

A fost adusă din nou în discuție propunerea inițială. S-a votat încetarea discuțiilor și votarea ei. Au fost 1278 de voturi pentru (88,5%) și 166 de voturi împotrivă (11,5%).

S-a votat propunerea inițială, iar 1088 au votat pentru (75,7%) și 350 au votat împotrivă (24,3%).

Modificarea secțiunii referitoare la hirotonirea diaconeselor din capitolului 8 (punctul 407).

S-a votat pentru retrimiterea punctului 407 în Comitetul pentru statut și regulamente. Au fost 577 de voturi pentru (39,5%) și 885 de voturi împotrivă (60,5%).

S-a votat încetarea dezbaterilor și începerea votului – 1476 de voturi pentru (95,7%) și 67 de voturi împotrivă (4,3%).

S-a votat aprobarea propunerii inițiale – 1274 de voturi pentru (82,9%) și 263 de voturi împotrivă (17,1%).

Sesiunea de seară s-a încheiat cu sosirea raportului Comitetului de numiri, care l-a propus pe pastorul Ted N.C. Wilson drept candidat la funcția de președinte al Conferinței Generale, după care a urmat votul favorabil al delegaților.

Votul delegaților: 1284 de voturi pentru (74,9%) și 431 de voturi împotrivă (25,1%).

Prima zi a sesiunii CG s-a încheiat cu meditația intitulată „Cred!”, susținută de Timothy Standish.

Programul, transmis în direct, poate fi vizionat pe YouTube aici. De asemenea, mai multe informații referitoare la sesiunea CG, inclusiv ordinea de zi, sunt disponibile aici.

Autor: Angelica Sanchez

Sursa: Adventist News Network