Sesiunea Conferinței Generale: selectarea delegaților

Info Adventist 2 iunie 2022

Liderii, directorii și personalul Conferinței Generale (CG) sunt ocupați cu finalizarea pregătirilor pentru cea de-a LXI-a sesiune a Conferinței Generale, care va avea loc în perioada 6-22 iunie, în Americas Center din St. Louis, Missouri. În acest an, sunt așteptate în jur de 60.000 de persoane, deși nu toate vor fi implicate în luarea deciziilor care afectează viitorul Bisericii Adventiste.

Deși sesiunea este renumită pentru oportunitățile de relaționare, muzica de renume internațional, experiența închinării și standurile de prezentare, în esență, evenimentul este o întâlnire de lucru în cadrul căreia delegații aleg noii lideri ai CG și iau decizii care pot duce la modificarea convingerilor fundamentale ale Bisericii și a Manualului Bisericii sau orice alte chestiuni transmise Conferinței Generale în sesiune de comitetul executiv al CG.

Pentru desfășurarea acestor activități, în acest an au fost aleși 2672 de delegați, așteptați să participe la sesiune. Dintre aceștia, 567 vor participa online, acesta fiind primul an în care sesiunea va avea o structură hibrid, cu delegați prezenți la centrul de conferințe și online. În mod clar, delegații joacă un rol crucial pentru desfășurarea sesiunii, însă cum sunt aleși și cum sunt asigurate transparența și echitatea pe parcursul procesului de selecție?

CUM SUNT SELECTAȚI DELEGAȚII?

Regulile pentru selectarea delegaților sunt incluse în Statutul de organizare al Conferinței Generale, un document care definește scopul și modul în care se desfășoară sesiunea.

1. Structura Bisericii

Pentru a înțelege modul în care sunt selectați delegații, este important să înțelegem modul în care este structurată Biserica la nivel global. O explicație simplă ar fi că membrii fac parte din biserici locale, care sunt cea mai mică unitate a structurii de organizare. Un grup de biserici locale de pe un anumit teritoriu formează o conferință, o misiune sau, în unele cazuri, o uniune de biserici. În continuare, un grup de conferințe se organizează într-o uniune de conferințe sau într-o uniune de misiuni. Mai multe uniuni sunt apoi organizate în cele 13 diviziuni de la nivel mondial care alcătuiesc Conferința Generală.

Atunci când este atașat unei conferințe sau unei uniuni, termenul „misiune” indică faptul că această entitate se află într-un stadiu de dezvoltare în care nu a ajuns încă la sustenabilitate financiară și nu îndeplinește alte cerințe organizaționale descrise în Statutul de organizare al Conferinței Generale.

2. Categorii de delegați

Înțelegând structura globală a Bisericii, este important să cunoaștem diferitele categorii de delegați și caracteristicile acestora. Potrivit Statutului de organizare al Conferinței Generale, delegații se pot încadra în două categorii: „delegați aleși” și „delegați de drept”.

Delegații aleși reprezintă biserica la nivel local și sunt selectați din misiuni, conferințe și uniuni. În schimb, delegații de drept dețin o poziție în cadrul CG, al diviziunilor și al instituțiilor lor.

a. Delegații de drept sunt angajați ai CG sau ai instituțiilor și diviziunilor sale și care reprezintă CG sau instituțiile și diviziunile sale – inclusiv directorii și directorii adjuncți ai departamentelor din cadrul CG, toți membrii comitetului executiv al CG, precum și angajații selectați de comitetul executiv al CG și de cele ale diviziunilor.

b. Delegații aleși sunt persoanele care reprezintă unitățile organizatorice membre ale Conferinței Generale, adică uniunile, conferințele și misiunile. Delegații aleși sunt numiți de comitetul diviziunii respective și pot fi membri laici, profesori, pastori sau alți angajați ai Bisericii.

Indiferent de statutul lor, toți delegații au drept de vot. În broșura cu informații pentru sesiunea Conferinței Generale din acest an, la pagina 12, se menționează: „Toți delegații, indiferent dacă sunt de drept sau aleși, au dreptul să participe la lucrările sesiunii în persoană sau prin intermediul unei conferințe video sau al unor mijloace de comunicare similare.”

3. Numărul delegaților

Statutul de organizare al Conferinței Generale include prevederi specifice cu privire la numărul de delegați de la fiecare nivel al structurii globale a Bisericii care pot participa la sesiune. În acest an, 1684 de participanți vor fi delegați de drept, iar 988 vor fi delegați aleși.

Din acest număr total de delegați, unii sunt delegați din oficiu, în timp ce alții sunt aleși în raport cu numărul membrilor din diferite regiuni ale Bisericii la nivel mondial.

a. Delegații aleși

Toate uniunile de conferințe au dreptul la doi delegați aleși, pe lângă președinte (care este delegat de drept). Toate uniunile de misiuni au dreptul la un delegat ales, pe lângă președinte (care este delegat de drept). Uniunile de biserici cu statut de conferință au și un delegat ales, pe lângă președinte (care este delegat de drept). Uniunile de biserici cu statut de misiune sunt reprezentate de președinte (care este delegat de drept). Conferințele locale au doi delegați, iar misiunile locale au dreptul la un delegat.

Cele 13 diviziuni ale Bisericii au, în total, 400 de delegați aleși, care sunt repartizați în funcție de numărul de membri ai fiecărei diviziuni a Bisericii la nivel mondial. Numărul de membri alocat fiecărei diviziuni se calculează pe baza statisticilor de la data de 31 decembrie, cu doi ani înaintea sesiunii.

b. Delegații de drept

Toți ceilalți delegați sunt considerați delegați de drept. Numeroase persoane care ocupă diferite funcții la nivelul CG sau al diviziunii sunt considerate delegați de drept și nu trec prin procesul de selecție al comitetului executiv al CG.

Printre delegații de drept se numără membrii comitetului executiv al CG, format din 345 de persoane (și care include directorii departamentelor din cadrul CG), precum și directorii adjuncți ai tuturor departamentelor CG. Pe lângă aceștia, care sunt membri din oficiu, comitetul executiv al CG trebuie să selecteze alți 300 de delegați care pot fi angajați al CG, membri laici și pastori.

În plus, fiecare comitet executiv al diviziunilor trimite 20 de delegați de drept. Comitetul executiv al CG trimite, de asemenea, 20 de angajați numiți de CG ca delegați de drept (în afara celor incluși din oficiu prin poziția pe care o ocupă).

4. Cum sunt selectați delegații?

Există două tipuri de comitete responsabile de selectarea delegaților. Acestea sunt comitetul executiv al CG și comitetele executive ale celor 13 diviziuni. Potrivit secretarului CG, Hensley Moorooven, procesul de selectare a delegaților începe cu până la doi ani înainte de fiecare sesiune.

„Conform Statutului de organizare, trebuie să analizăm componența fiecărei entități cu doi ani înainte de începerea sesiunii. De exemplu, pentru a ne pregăti pentru sesiunea CG din anul 2020, am analizat numărul de misiuni, conferințe și uniuni din cadrul fiecărei diviziuni la 31 decembrie 2018. Aceasta este prima parte a demersului”, a explicat el.

„Noi, cei din secretariat, folosim apoi aceste date pentru a calcula cota de delegați pentru fiecare diviziune”, continuă el. „Pe baza experiențelor anterioare, pot spune cu certitudine că în termen de nouă luni până la un an de la realizarea acestor statistici, începem să primim nume de delegați recomandați de fiecare diviziune.”

Pentru ca membrii comitetului executiv al CG să nu fie nevoiți să selecteze peste 2000 de delegați din întreaga lume, fiecare diviziune trimite recomandări atât pentru delegații aleși, cât și pentru delegații de drept. Aceste nume sunt apoi votate de comitetul executiv al Conferinței Generale.

5. Asigurarea echității și a transparenței

Asigurarea faptului că delegații reprezintă membrii Bisericii Adventiste din întreaga lume este vitală pentru a garanta că deciziile luate în cadrul sesiunii sunt cât mai obiective și reflectă dorințele adventiștilor din toate țările, culturile și valorile. Deci, cum se asigură acest lucru, mai ales în contextul în care sesiunea din acest an are loc în format hibrid?

În primul rând, Statutul de organizare al Conferinței Generale prevede următoarele:

„Administratorii diviziunii se vor consulta cu uniunile pentru a se asigura că toți cei care alcătuiesc delegația din partea diviziunii sunt membri adventiști de ziua a șaptea cu drepturi depline, dintre care cel puțin 50% vor fi laici, pastori, profesori și angajați din afara conducerii administrative, reprezentând ambele sexe și o gamă variată de grupuri de vârstă și naționalități. Dintre cei 50% menționați mai sus, majoritatea [trebuie] să fie laici.”

Pentru a se asigura că aceste cerințe sunt îndeplinite, explică Moorooven, „echipa subsecretarului este cea care verifică exactitatea acestor informații. Acționăm deliberat, cerem detalii și adresăm întrebări. Ori de câte ori primim un nume din partea unei misiuni locale sau a unei conferințe, ne asigurăm că persoana recomandată îndeplinește cerințele și încercăm să le transmitem același principiu și celorlalte organizații.”

 În plus, Statutul de funcționare al Conferinței Generale subliniază faptul că pentru adoptarea deciziilor trebuie să existe un cvorum la fiecare sesiune. Acest lucru presupune ca cel puțin o treime din totalul delegaților să fie prezenți la deschierea sesiunii. Deși organizatorii se așteaptă ca în acest an să se întrunească cvorumul, acest lucru este complicat de faptul că mulți vor participa online și pot întâmpina probleme cu conexiunea la internet sau alte probleme care îi împiedică să își facă vocea auzită.

„Administrația de la sediul CG face tot posibilul pentru a se asigura că nu avem două categorii de delegați și că nu îi favorizăm pe cei care sunt la fața locului, ignorându-i pe cei de pe Zoom. Nu, toți delegații sunt egali. Suntem foarte preocupați de acest aspect”, a declarat Moorooven.

6. Concluzie

Deși sesiunea CG este un eveniment al Bisericii la nivel mondial pe care mulți credincioși adventiști nu îl înțeleg pe deplin sau la care nu participă niciodată, se acordă o mare atenție pentru a se asigura corectitudinea și transparența pe tot parcursul procesului de selecție și votare a delegaților, astfel încât deciziile să reflecte opinia de ansamblu a credincioșilor adventiști din bisericile locale din întreaga lume.

Dacă nu sunteți delegat în acest an, dar doriți, totuși, să participați la sesiunea CG fie în persoană, fie online, sunteți binevenit. Pentru mai multe informații, vizitați gcsession.org.

Autor: Maryellen Hacko/ ANN

Sursa: Adventist News Network