Simboluri religioase în școli publice

Consiliul de conducere al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România a luat notă de decizia Consiliului Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării de a recomanda retragerea simbolurilor religioase din instituţiile de învăţământ public. În cadrul sesiunii de toamnă din 24-26 noiembrie anul curent Consiliul de conducere al Bisericii Adventiste a formulat poziţia exprimată în cele ce urmează.

Simbolurile religioase sunt o formă de exprimare a credinţei şi o manifestare a identităţii religioase, având un rol important în educaţia copiilor. Din aceste motive, folosirea lor constituie o manifestare a libertăţii religioase care trebuie să caracterizeze orice societate democratică.

Totuşi luând în considerare, principiul liberului arbitru, conform căruia Dumnezeu l-a creat pe om liber şi responsabil pentru alegerile sale, credem că orice persoană şi instituţie, mai ales Biserica, trebuie să manifeste respect faţă de demnitatea umană şi faţă de Creator, recunoscând fiecărui individ libertatea şi responsabilitatea de a alege. În acest sens, folosirea simbolurilor religioase în şcolile publice, în contextul în care bisericile minoritare întâmpină dificultăţi la predarea religiei, poate constitui o lezare a sentimentului religios al elevilor aparţinând cultelor minoritare şi o discriminare.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea susţine principiul separaţiei statului de biserică. Din acest motiv consideră că statul şi instituţiile sale, inclusiv şcolile publice, nu trebuie să se implice în promovarea şi susţinerea învăţăturilor şi valorilor unei anumite religii sau confesiuni religioase; dacă se acordă posibilitatea manifestării religioase în şcolile publice, aceasta ar trebui să fie accesibilă oricărui cult.

Luând în considerare cele de mai sus, socotim că decizia CNCD de a recomanda retragerea simbolurilor religioase din instituţiile de învăţământ public este corectă.

Preşedinte,
Pastor Teodor Hutanu

Acest comunicat a fost votat de consiliul de conducere al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România şi publicat la data de 30 noiembrie 2006.