Simpozion despre Darul Profeției la Universitatea Adventistă din Franța

Info Adventist 19 iulie 2018

În perioada 22-24 iunie 2018, Universitatea Adventistă din Franța a găzduit simpozionul „Darul Profeției în Scriptură și în istorie”. White Estate, din cadrul Conferinței Generale, Diviziunea Intereuropeană, Uniunea Franco-Belgiană, Facultatea Adventistă de Teologie din Collonges și Centrul de Cercetare „Ellen White” din cadrul acesteia și-au unit forțele pentru a propune o abordare istorică, teologică, hermeneutică și practică a unei teme care rămâne relevantă.

Oaspeți de seamă și-au adus contribuția la evenimentul îmbogățit cu momente spirituale și dezbateri. Printre acești s-au numărat James R. Nix, Directorul White Estate, Reinaldo Siqueira, profesor de Vechiul Testament și Decan al Facultății de Teologie al Centrului Universitar Adventist din São Paolo, Brazilia, Ekkehardt Mueller, Director Adjunct al Institutului de Cercetare Biblică și Richard Davidson, profesor de hermeneutica Vechiului Testament în cadrul Universității Andrews din Statele Unite.

Simpozionul a fost transmis online, iar înregistrările sunt disponibile pe pagina de Youtube a Facultății Adventiste de Teologie, în franceză sau engleză și franceză.

Participanții la eveniment au adoptat o declarație de consens cu privire la darul profeției, declarație pe care o redăm mai jos:

Declarație de consens

DARUL PROFEȚIEI ÎN SCRIPTURĂ ȘI ÎN ISTORIE

În perioada 22-24 iunie 2018 a avut loc în campusul Universității Adventiste din Franța a avut loc un simpozion pe tema Spiritului Profeției, punându-se în mod deosebit accentul asupra manifestării moderne a darului profeției în viața și lucrarea lui Ellen White (1827-1915). Noi, participanții la acest eveniment, adoptăm următoarea declarație de consens:

  1. Reafirmăm devotamentul nostru față de Biblie, singur standard de credință și practică.
  2. Recunoaștem că Biblia a făgăduit că Duhul Sfânt avea să ofere daruri speciale bisericii creștine de-a lungul timpului, conducând-o spre „unitatea credinței” și „înălțimea staturii plinătății lui Hristos” (Efeseni 4:11-14).
  3. Reafirmăm că unul dintre darurile spirituale este darul profeției și ne exprimăm încrederea ă Dumnezeu a binecuvântat cu acest dar biserica rămășiței din timpul sfârșitului (Apocalipsa 12:17; 19:10).
  4. Reafirmăm că puterea Duhului Sfânt a fost manifestată în viața și lucrarea lui Ellen White. Fiind un adevărat profet, scrierile sale sunt inspirate și îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să fie credincioși Bibliei și învățăturilor sale.
  5. Reafirmăm că scrierile lui Ellen White au aceeași autoritate profetică azi, ca și în timpul lucrării ei profetice. Atunci când interpretăm scrierile lui Ellen White ar trebui să analizăm toate scrierile ei cu privire la un anumit subiect, studiind semnificația limbajului în contextul lui istoric și literal. Recunoaștem, de asemenea, că în acest proces trebuie să fim ghidați de Duhul Sfânt.
  6. Reafirmăm că principiile referitoare la comportamentul și stilul de viață adventist, inclusiv reforma sănătății și perspectiva holistică în educație, regăsite în scrierile lui Ellen White, sunt relevante și ne sunt necesare astăzi.
  7. Reafirmăm că predicile ar trebui să se bazeze pe Sfânta Scriptură, luându-se în considerare contribuția scrierilor lui Ellen White.
  8. Reafirmăm că misiunea Bisericii și metodele sale misionare ar trebui să aibă la bază principii biblice solide și să fie documentate de scrierile lui Ellen White. Avem responsabilitatea de a implica noile generații ale căror întrebări și provocări necesită metode inovative de a face relevantă lucrarea profetică a lui Ellen White.
  9. Reafirmăm angajamentul nostru față de citirea și studierea zilnică a Bibliei, îmbogățită cu scrierile lui Ellen White, încurajându-i și pe alții să facă același lucru.
  10. În calitate de adventiști de ziua a șaptea, reafirmăm devotamentul nostru necondiționat față de Biblie, în calitate de Cuvânt al lui Dumnezeu, și acceptarea scrierilor lui Ellen White ca fiind inspirate, ajutându-ne să înțelegem Biblia și să aplicăm principiile sale în toate aspectele vieții creștine.

Sursa: Diviziunea Intereuropeană